Seria ZS

 • Napięcie do 800 V (1200 V na życzenie)
 • Prądy do 2 250 A
 • Moc 500 W .... 28,8 kW
 • W zależności od modelu, chwilowa przeciążalność
 • Prąd, napięcie, rezystancja, tryb pracy
 • Obciążenia dynamiczne
 • Programowanie SCPI z funkcją pomiaru
 • Ochrona elektroniczna
 • Analogowe wyjścia pomiarowe napięcia i prądu
 • Analogowe wejście sterujące
 • Śledzenie MPP
 • Funkcja dynamiczna z synchronizowanym rejestrowaniem danych
 
Tryby pracy
 
Obciążenia elektroniczne serii ZS mają cztery tryby pracy: prąd stały, napięcie, moc i rezystancję. Dodatkowo w zależności od trybu pracy można ustawić wartości graniczne dla maksymalnego dopuszczalnego prądu i minimalnego dopuszczalnego napięcia.
 
Aby zwiększyć rozdzielczość dla każdego urządzenia, wraz z pełnym zakresem nastaw, dostępne jest zredukowane ustawienie 1/3 prądu znamionowego. Obciążenie można wstępnie ustawić nawet bez podłączonego urządzenia testowego. Wyświetlacz pokazuje wartości bezpośrednio w amperach, omach, woltach lub watach.
 
Dynamika i czas kontroli
 
Wbudowany modulator umożliwia dwa niezależnie regulowane prądy i czasy od 100 μs ....1 s. Prędkość sterowania urządzeń można dostosować do jednostki testowej w trzech etapach (szybki - średni - wolny).
 
Urządzenia ochronne
 
Wbudowane są następujące urządzenia ochronne:
 • Zabezpieczenie nadprądowe
 • Ochrona przed przeciążeniem
 • Ochrona przed przegrzaniem
 • Ochrona linii GND na analogowym interfejsie I/O
 
Przełączanie napięcia
 
Napięcie wyzwalające może być ustawione na bezpotencjałowe podłączenie napięcia szczytowego. Prąd jest aktywowany, gdy napięcie wejściowe przekracza napięcie wyzwalające.
 
Zdolność przeciążeniowa
 
W zależności od modelu urządzenia mają chwilową przeciążalność. Poziom i czas trwania ewentualnego przeciążenia zależy od temperatury pracy stopnia wyjściowego. Urządzenie może być zatem wykorzystywane do znacznie wyższych zadań eksploatacyjnych.
 
Zdalne sterowanie
 
Większość funkcji obciążenia może być sterowana zdalnie poprzez analogowy interfejs I/O. Wejścia sterujące mogą być obsługiwane za pomocą poziomów TTL i 24 V z sterowników PLC.
Opcjonalnie dostępna jest wersja (ZS06), która jest elektrycznie odizolowana od wejścia obciążenia.
 
Sterowanie analogowe
 
W trybach pracy CC, CV i CP wartość nastawy może być regulowana przez 0....5 V lub 0...10 V DC.
 
Wyjścia analogowe pomiarowe
 
Dostępne są analogowe sygnały pomiarowe 0....10 V dla napięcia, prądu i mocy. Zaciski GND mogą przepływać ±2 V w odniesieniu do wejścia obciążenia ujemnego (również opcjonalnie izolowane - opcja ZS06).
 
Chłodzenie
 
Urządzenia są chłodzone powietrzem. Aby utrzymać niski poziom hałasu podczas pracy, wentylatory są sterowane w zależności od temperatury i prądu. W celu lepszego wykorzystania maksymalnej możliwej przeciążalności wentylatory mogą być ustawione na pełną moc.
 
Mechanika
 
ZS jest wytrzymałą szafą typu rack 19" i może być również używany jako urządzenie stołowe. Od 5 jednostek wysokości na górze urządzenia znajdują się chowane uchwyty.
Opcjonalne kółka mogą być montowane na ciężkich urządzeniach. Do montażu w szafie typu Rack 19" nie są potrzebne osobne zestawy montażowe.
 
Połączenia
 
Wszystkie połączenia znajdują się z tyłu. Połączenia prądowe to solidne miedziane szyny z łącznikami śrubowymi.
 
Bezpieczeństwo
 
Pokrywy są dostępne jako zabezpieczenie styków dla urządzeń na niebezpieczne napięcia kontaktowe.
 
Interfejsy (opcjonalnie)
 
 • RS-232 + USB
 • GPIB
 • Przetwornica Ethernet-RS-232
 • Interfejs systemowy Kabel lub światłowód
 • Narzędzie do akwizycji danych
 
Rozszerzenia sprzętowe (opcja)
 
 • Elektrycznie izolowany interfejs analogowy I/O
 • Karta We/Wy zasilania
 • Analogowa karta rozszerzeń We/Wy
 • Interfejs temperatury
 • Kółka
 • Opcja Zero-Volt
 
Fabryczny certyfikat kalibracji
 
Wraz z urządzeniami dostarczany jest bezpłatny Certyfikat Fabrycznej Kalibracji (FCC). FCC spełnia wymagania normy DIN EN ISO 9000ff. Certyfikat kalibracji dokumentuje zgodność z normami krajowymi w celu zilustrowania fizycznego urządzenia zgodnie z międzynarodowym Układem Jednostek Miar (SI). W okresie gwarancyjnym kalibrację przeprowadzamy po raz drugi za darmo.
 
--> Warunki drugiej bezpłatnej kalibracji
 
Zalecany okres kalibracji wynosi 2 lata.
 
Narzędzia programowe
 
Strona główna H&H posiada bibliotekę programów dla Windows z narzędziem kontrolera i sterownikami LabVIEW.
 
Dokumentacja
 
Dostarczamy podręcznik użytkownika w postaci pliku pdf i drukowanych ogólnych instrukcji bezpieczeństwa, każda w języku niemieckim i angielskim.
Opis w języku angielskim: ZS Series

Produkty z tej samej kategorii