Seria PLA

• Port I/O w standardzie
• Opcjonalnie Ethernet + USB + RS-232
• Opcjonalny interfejs CAN
• Opcjonalny interfejs GPIB (nie w PLA2xx)
• Tryb CC - CV - CR - CP
• Ochrona dla prądu i napięcia
• Śledzenie MPP
• Charakterystyczne krzywe V/I
• Cyfrowe działanie Master-Slave
• Watchdog przy zdalnej kontroli
• Programowanie SCPI z funkcją DAQ
• Dynamiczne obciążenia
• Chwilowa przeciążalność (w zależności od modelu)
• Elektroniczna ochrona
• Ciche chłodzenie wentylatora
• Możliwa instalacja Rack 19"

Opis

Obciążenia elektroniczne serii PLA łączą w sobie klasyczny design, duży wyświetlacz z nowoczesnymi interfejsami i dużą funkcjonalnością. Atrakcją serii PLI jest szeroka gama opcjonalnych interfejsów. Oprócz Ethernetu można zainstalować USB, RS-232 oraz interfejs CAN. Dodatkowo dla urządzeń o mocy 400 W GPIB jest dostępny opcjonalnie. Port I/O jest standardem. Programowanie odbywa się w składni SCPI.

Funkcje

Urządzenia te zapewniają stały prąd, stałe napięcie, stałą rezystancję i tryb stałej mocy. Dodatkowo, zabezpieczenia prądowe i napięciowe mogą być ustawiane w dowolnym trybie. Dynamiczna praca może być konfigurowana przez maks. 100 ustawień punktów listy. Funkcja akwizycji danych pozwala na zapisanie 100 punktów pomiarowych (czas, napięcie, prąd) na wewnętrznej pamięci chipa.

Funkcje specjalne

V/I Characteristic Function

W funkcji charakterystyki V/I sekwencja wartości napięcia interpolowana jest liniowo do sekwencji wartości prądu (po 2 do 100 wartości). W zależności od wartości napięcia wejściowego, obciążenie elektroniczne ustawia prąd, który odpowiada interpolowanemu punktowi charakterystyki. W ten sposób można symulować nieliniowe charakterystyki, takie jak charakterystyka diody.

Śledzenie maksymalnego punktu mocy (MPPT)

Można aktywować rozbudowaną funkcję Maximum Power Point Tracking (MPPT) do testowania paneli fotowoltaicznych. W zmiennych okresach czasu, mierzona i zapisywana jest charakterystyka V/I panelu. Można wybrać kierunek zamiatania. Bezwzględna moc maksymalna jest kontrolowana do momentu zatrzymania funkcji lub zaniżenia pewnego minimalnego napięcia. Jeśli napięcie na panelu ponownie przekroczy wartość minimalną, obciążenie kontynuuje proces czyszczenia i sterowania.

Cyfrowa obsługa Master-Slave

Aby zwiększyć moc lub wydajność prądową do 5 odbiorników elektronicznych tego samego typu można pracować równolegle w trybie Master-Slave jako jeden system.

Jednostka Master steruje całkowitym prądem wejściowym systemu. Urządzenie to pokazuje również całkowite wartości pomiarowe systemu na swoim wyświetlaczu i zwraca je w przypadku zapytań poprzez jeden z interfejsów danych. Napięcie mierzone na urządzeniu Master jest podstawą dla kontrolowanych ustawień w trybie napięciowym, trybie mocy i trybie rezystancyjnym.

Watchdog

W przypadku sterowania poprzez interfejs danych można aktywować watchdog w celu ochrony wejścia obciążenia, a tym samym DUT, który wyłącza wejście obciążenia w przypadku awarii interfejsu komunikacyjnego lub usterki w działaniu.

Obciążalność

Spektrum typów obejmuje modele w kategoriach mocy 200 W, 400 W, 800 W i 1200 W. Ponadto modele do 300 V mają możliwość przeciążenia. Poziom i czas trwania ewentualnego przeciążenia zależy od temperatury stopnia mocy. Dzięki temu urządzenia te mogą być stosowane nawet w znacznie bardziej wydajnych zastosowaniach przez krótki czas.

Zabezpieczenia

• Ograniczenie prądowe
• Ograniczenie mocy
• Ochrona przed przegrzaniem
• Wskaźnik przepięcia
• Wskaźnik podnapięcia
• Ochrona linii GND w porcie I/O

Narzędzia

Dostawa zawiera wygodne narzędzia do sterowania komputerem PC.

Port I/O

Standardowy port I/O zapewnia następujące funkcje:

• Ustawienie obciążenia C i V
• Obciążenie włączone/wyłączone
• Wyjście monitora napięcia
• Wyjście monitora prądowego

Fabryczny certyfikat kalibracji

Wraz z urządzeniami dostarczany jest bezpłatny Certyfikat Fabrycznej Kalibracji (FCC). FCC spełnia wymagania normy DIN EN ISO 9000ff. Certyfikat kalibracji dokumentuje zgodność z normami krajowymi w celu zilustrowania fizycznego urządzenia zgodnie z międzynarodowym Układem Jednostek Miar (SI). W okresie gwarancyjnym kalibrację przeprowadzamy po raz drugi za darmo.

--> Warunki drugiej bezpłatnej kalibracji

Zalecany okres kalibracji wynosi 2 lata.

Dokumentacja

Dostarczamy instrukcję obsługi w postaci pliku pdf i drukowanych Ogólnych instrukcji bezpieczeństwa, każda w języku niemieckim i angielskim.

Opis w języku angielskim: PLA Series

Produkty z tej samej kategorii