Seria PLI

 • Napięcie do 1.200 V
 • Napięcie izolacji 800 V pomiędzy ujemnym wejściem stratnym a PE na galwanicznie izolowanym porcie I/O
 • Prąd do 2 700 A
 • Moc 600 W .... 28 800 W
 • Tymczasowa obciążalność prądowa, w zależności od modelu
 • Wysoka gęstość mocy do 2.100 W w 2 HU (3.200 W w 3 HU)
 • Ethernet + USB + RS-232 + CAN w standardzie (opcjonalnie GPIB)
 • Intuicyjna obsługa
 • Szybka obsługa za pomocą skrótów
 • Prąd, napięcie, rezystancja i tryb mocy
 • Funkcja MPPT
 • Badanie magazynowania energii
 • Wewnętrzny pomiar rezystancji połączony z funkcją dynamiczną
 • Zabezpieczenia prądowe i napięciowe
 • Obciążenia dynamiczne
 • Programowanie SCPI z funkcją pomiaru
 • Pamięć USB flesz jako pamięć danych pomiarowych
 • Ochrona elektroniczna
 • Analogowe wyjścia pomiarowe napięcia i prądu
 • Analogowe wejście sterujące
 • Wejście cyfrowe i programowalne wyjście sterujące
 • Cichy wentylator chłodzący
Opis
 
Obciążenia elektroniczne serii PLI zapewniają komfortową obsługę za pomocą graficznego interfejsu użytkownika. Atrakcją serii PLI jest szeroka gama standardowych interfejsów. Oprócz interfejsu Ethernet, USB, RS-232 i interfejsu analogowego istnieje standardowy interfejs CAN. Programowanie odbywa się w składni SCPI.
 
Funkcje
 
Urządzenia te zapewniają tryb stałego prądu, tryb stałego napięcia, tryb stałej mocy i tryb stałej rezystancji.
Dodatkowo, zabezpieczenia prądowe i napięciowe mogą być ustawiane w dowolnym trybie.
Funkcja akwizycji danych statycznych umożliwia przechowywanie danych pomiarowych na zewnętrznej pamięci USB flesz.
Dynamiczna praca może być konfigurowana za pomocą do 300 ustawień punktów listy. Obciążenie elektroniczne zapisuje synchronicznie pozyskane dane pomiarowe za pomocą znacznika czasu.
Konfigurowalny model wyzwalacza kontroluje zbieranie danych, ustawienia statyczne i dynamiczne.
 
Funkcje specjalne
 
Funkcja testowania/rozładowania akumulatorów energii
 
Zaimplementowana funkcja testowa umożliwia łatwe rozładowanie magazynów energii, takich jak akumulatory, baterie, ultracapy itp. oraz dostarczanie określonych wartości, takich jak ładowanie i energia.
 
Pomiar oporności wewnętrznej
 
Pomiar wewnętrznej rezystancji DC systemów magazynowania energii, takich jak baterie, akumulatory, kondensatory, a także kable, zasilacze i tak dalej.
 
Funkcja Watchdog
 
Po włączeniu funkcji watchdog wejście obciążenia jest wyłączane w przypadku błędnej komunikacji z komputerem sterującym w celu ochrony podłączonego elementu testowego.
 
Śledzenie MPP (opcja)
 
Obciążenie elektroniczne automatycznie wyszukuje punkt maksymalnej mocy paneli słonecznych i samoczynnie dostosowuje się do zmian promieniowania słonecznego.
 
Ładowność
 
Zakres modeli obejmuje klasy mocy od 600 W, do 28.000 W mocy znamionowej ciągłej. Ponadto modele do 300 V mają możliwość przeciążenia. Wysokość i czas trwania ewentualnego przeciążenia zależy od temperatury stopnia mocy. Urządzenie wskazuje aktualnie możliwe przeciążenie. Dzięki temu urządzenia te mogą być stosowane nawet w znacznie bardziej wymagających zastosowaniach.
 
Zabezpieczenia
 
 • Ograniczenie prądowe
 • Ograniczenie mocy
 • Ochrona przed przegrzaniem
 • Wskaźnik podnapięcia
 • Ochrona linii GND na analogowym porcie I/O
Interfejsy danych
 
Standardowo dostępne są następujące interfejsy:
 • Ethernet
 • USB
 • RS-232
 • CAN
Sterowniki LabVIEW są certyfikowane przez National Instruments.
 
Analogowy port I/O
 • Standardowy analogowy port I/O zapewnia następujące funkcje
 • Ustawienie obciążenia C i V
 • Analogowe ustawienie zabezpieczeń C i V
 • Obciążenie przy wyłączaniu
 • Wyjście monitora napięcia
 • Wyjście monitora prądowego
 • Wejście wyzwalające
 • Wyjście wyzwalające
 • Programowalne wejście cyfrowe i wyjście sterujące
 
Galwanicznie izolowany analogowy port I/O
 
Dla izolacji galwanicznej pomiędzy portem analogowym I/O a zaciskami obciążenia można zainstalować opcję PLI06. Napięcie izolacji wynosi 800 V.
Zastosowanie tej płytki zapobiega również powstawaniu pętli uziemiających.
 
Fabryczny certyfikat kalibracji
 
Wraz z urządzeniami dostarczany jest bezpłatny Certyfikat Fabrycznej Kalibracji (FCC). FCC spełnia wymagania normy DIN EN ISO 9000ff. Certyfikat kalibracji dokumentuje zgodność z normami krajowymi w celu zilustrowania fizycznego urządzenia zgodnie z międzynarodowym Układem Jednostek Miar (SI). W okresie gwarancyjnym kalibrację przeprowadzamy po raz drugi za darmo.
--> Warunki drugiej bezpłatnej kalibracji
Zalecany okres kalibracji wynosi 2 lata.
 
Dokumentacja
 
Dostarczamy podręcznik użytkownika w postaci pliku pdf i drukowanych ogólnych instrukcji bezpieczeństwa, każda w języku niemieckim i angielskim.

 

Opis w języku angielskim: PLI Series

Produkty z tej samej kategorii