SpectrumPROFILER™ Przenośny analizator widma/sygnałówE8400B & E8600B

E8400B & E8600B
PRODUCENT: Deviser Instruments
Modele E8400B i E8600B SpectrumPROFILER są ręcznymi analizatorami widma/sygnału, które zostały zaprojektowane w celu ułatwienia instalacji, konserwacji i rozwiązywania problemów z systemami komunikacji bezprzewodowej.

Modele E8400B i E8600B SpectrumPROFILER są ręcznymi analizatorami widma/sygnału, które zostały zaprojektowane w celu ułatwienia instalacji, konserwacji i rozwiązywania problemów z systemami komunikacji bezprzewodowej.
Różnica pomiędzy tymi dwoma modelami polega na zakresie częstotliwości pracy.
- E8400B - pracuje w zakresie od 9kHz do 4.0 GHz
- E8600B - pracuje w zakresie od 9kHz do 6.0 GHz
Każdy z przyrządów jest standardowo wyposażony w funkcje pomiarowe analizy widma, w tym kilka inteligentnych pomiarów jednym przyciskiem:
- Moc kanału
- Zajęta szerokość pasma
- Współczynnik upływu sąsiednich kanałów
- Natężenie pola
- Pomiary harmonicznych
Każde urządzenie może być skonfigurowane z dodatkowymi trybami pomiarowymi w momencie zakupu lub w późniejszym czasie w terenie, w zależności od zmieniających się potrzeb testowych. 

Opcje pomiarowe oprogramowania Deviser mogą być dodane w momencie zakupu lub w późniejszym czasie, w miarę rozwoju potrzeb testowych - bez konieczności zwrotu produktu do Deviser Instruments lub jednego z autoryzowanych centrów serwisowych. Poniżej przedstawiono szczegóły dotyczące tych opcji pomiarowych.

Miernik mocy sygnału radiowego (opcja DML-015)
Opcja miernika mocy RF zapewnia pomiary true RMS z dokładnymi pomiarami zarówno dla sygnałów CW jak i złożonych sygnałów modulowanych cyfrowo. Obsługuje on zakres częstotliwości 50M~6GHz. Opcja DML-015 nie zawiera zewnętrznej aparatury czujnikowej (PN: E7000A-00500) niezbędnej dla miernika mocy RF.
 

Generator śledzący, 25 MHz - 4,0 GHz (opcja DML-034)
Generator śledzący jest generatorem sygnału z wyjściem, które śledzi lub podąża za strojeniem analizatora widma. Opcja ta umożliwia zatem testowanie wielu pasywnych i aktywnych elementów elektronicznych i obwodów. Generator śledzący Deviser oferuje najnowocześniejsze funkcje, niespotykane w innych konkurencyjnych analizatorach ręcznych, w tym takie możliwości jak wielkość kroku mocy 0,1 dB, szeroki zakres dynamiki i płaskość wyjścia mocy }1 dB. Opcja DML-034 pozwala na łatwe wykonywanie pomiarów takich jak charakterystyka częstotliwościowa, wzmocnienie i tłumienie powrotu (przy użyciu zewnętrznego mostka). Opcja ta umożliwia pomiar w zakresie od 25 MHz do 4,0 GHz.
Musi być aktywowana w autoryzowanym centrum serwisowym Deviser Instruments. 
Z opcją DML-034, użytkownicy mogą łatwo wykonywać pomiary takie jak odpowiedź częstotliwościowa, wzmocnienie i tłumienie powrotu (używając zewnętrznego mostka). Opcja ta umożliwia pomiar w zakresie 25 MHz - 6,0 GHz.
Musi być aktywowana w autoryzowanym centrum serwisowym Deviser Instruments.
 

Analizator zakłóceń (Option DML-110B)
Wiele sieci bezprzewodowych działa w skomplikowanych środowiskach sygnałowych. Trzy lub cztery anteny stacji bazowej mogą znajdować się na tej samej wieży i mogą powodować problemy z zakłóceniami, które mogą wpływać na przepustowość i zasięg systemu. Deviser Interference Analyzer (opcja DML-110B) dodaje siedem aplikacji pomiarowych do analizatora widma:
Spectrogram
Wskaźnik siły sygnału odebranego (RSSI)
Identyfikator sygnału (SID)
Siła sygnału
Mapowanie lokalizacji zakłóceń
Widmo delta
Widmo cyfrowej persystencji (DPS)


Mapowanie pokrycia sygnałem (Opcja DML-120)
Opcja mapowania pokrycia sygnałem pozwala na mapowanie pomiarów RSSI i ACPR. Nadaje się zarówno do mapowania wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń. Dołączone oprogramowanie Deviser Map Tools pozwala użytkownikom na tworzenie plików map z lub bez informacji GPS. Pliki mają rozszerzenie .jmap (outdoor / GeoEmbedded) lub .mai (indoor / non-GeoEmbedded) i są w pełni kompatybilne z urządzeniami E8400B/E8600B firmy Deviser Instruments.
SpectrumPROFILER ręcznymi analizatorami widma. Opcja DML-120 może używać, ale nie zawiera anteny magnetycznej Deviser (PN: E7000-0040). Jest ona kompatybilna z opcją DML-999, funkcjonalność GPS.
Opcja DML-120 dodaje pięć aplikacji pomiarowych do analizatora widma:
Indoor SS
Drive Test SS
Netclean Test
TDD-LTE Outdoor
FDD-LTE Outdoor

Pomiar stacji bazowej LTE-FDD (opcja DML-8600-803)
Opcja pomiaru stacji bazowej jest idealna do testowania i weryfikacji instalacji stacji bazowych lub urządzeń stacjonarnych w celu zapewnienia optymalnej wydajności sieci bezprzewodowej. Opcja DML-8600-803 wyposaża SpectrumPROFILER w zestaw narzędzi dla techników stacji bazowych i inżynierów RF, umożliwiając pomiar linii, analizę komponentów/anten, rozwiązywanie problemów z jednostkami wymiennymi (FRU) i identyfikację problemów z zakłóceniami. Opcja ta umożliwia pomiar LTE frequency division duplex (FDD).
 

Test interfejsu powietrznego LTE-FDD (opcja DML-8600-804)
Dzięki opcji Air Interface Test, urządzenie SpectrumPROFILER może analizować sygnały połączeń, siłę sygnału, informacje o sąsiadach oraz informacje o pilotach. Pozwala to również na analizę jakości doświadczenia (QoE) transmisji głosu, wideo i danych. Opcja ta umożliwia pomiar LTE frequency division duplex (FDD).
Pomiar stacji bazowej LTE-TDD (opcja DML-8600-805)
Opcja pomiaru stacji bazowej jest idealna do testowania i weryfikacji instalacji stacji bazowych lub lokalizacji stacji bazowych w celu zapewnienia optymalnej wydajności sieci bezprzewodowej. Opcja DML-8600-803 wyposaża SpectrumPROFILER w zestaw potężnych narzędzi dla techników stacji bazowych i inżynierów RF, umożliwiając przemiatanie linii, analizę komponentów/anten, rozwiązywanie problemów z jednostkami wymiennymi (FRU) i identyfikację problemów z zakłóceniami. Opcja ta umożliwia pomiar LTE time division duplex (TDD).


Test interfejsu powietrznego LTE-TDD (opcja DML-8600-806)
Dzięki opcji Air Interface Test, urządzenie SpectrumPROFILER może analizować sygnały połączeń, siłę sygnału, informacje o sąsiadach oraz informacje o pilotach. Pozwala to również na analizę jakości doświadczenia (QoE) transmisji głosu, wideo i danych. Opcja ta umożliwia pomiar LTE time division duplex (TDD).

GPS High Precision (Opcja DML-999)
Opcja GPS High Precision może być używana do potwierdzania dokładnej lokalizacji (długość, szerokość geograficzna, wysokość) pomiaru, jak również informacji o czasie uniwersalnym (UT). Każdy pomiar może zostać opatrzony stemplem z informacją o lokalizacji, co pozwala upewnić się, że pomiary wykonywane są we właściwym miejscu. Funkcja GPS jest wymagana między innymi do badań pokrycia sygnałem na zewnątrz / drive test. Opcja DML-999 nie zawiera anteny Deviser opartej na GPS (PN: BDA700e).

Tagi: Przenośny Miernik, Analiza widma, pomiar urządzeń radiokomunikacyjnych

Produkty z tej samej kategorii