SignalPROFILER Przenośny analizator widma/sygnałów z wbudowanym analizatorem kabli i antenE7042B & E7062B

E7042B & E7062B
PRODUCENT: Deviser Instruments
E7042B (E7062B) SignalPROFILER jest ręcznym analizatorem sygnałów, który wykonuje pomiary widma i częstotliwości w sieciach koncentrycznych i optycznych, w celu uproszczenia instalacji, konserwacji i rozwiązywania problemów związanych z siecią bezprzewodową. Oba modele różnią się zakresem częstotliwości pracy.

E7042B (E7062B) SignalPROFILER jest ręcznym analizatorem sygnałów, który wykonuje pomiary widma i częstotliwości w sieciach koncentrycznych i optycznych oraz dodatkowo umożliwia przeprowadzenie testów anten i kabli RF. Wbudowany, duży ekran dotykowy 8.4” (rozdzielczość 800 x 600) znacząco ułatwia obsługę przyrządu i zwiększa szybkość wykonywania pomiarów. 

Instrument

 

Zakres analizatora kabli

 

Zakres analizatora widma

E7042B

   

2 MHz – 4 GHz

  

9 kHz – 4 GHz

E7062B

 

2 MHz – 6 GHz

 

9 kHz – 6 GHz

Podstawowe funkcje pomiarowe obejmują:        
    Return Loss    
    Analiza widma (SA) przemiatanie
    Poziom WFS (VSWR)    
    Moc kanału
    Odległość do usterki (DTF)    
   Zajęta szerokość pasma
    Strata kabla    
    Adjacent Channel Leakage Ratio (ACLR)
    Faza 1-portowa   
    Natężenie pola
   Wykres Smitha    
    Pomiary harmonicznych

Dodatkowe funkcje pomiarowe można dodać w momencie zakupu lub w późniejszym terminie w terenie, w miarę rozwoju potrzeb testowych. Opcje produktów z obsługą oprogramowania obejmują mierniki mocy RF, miernik mocy optycznej, tryb inspekcji światłowodów, wewnętrzny odbiornik GPS, analizę zakłóceń, pokrycie sygnałem i inne.

Dzięki odbiornikowi GPS SignalPROFILER może zapisywać współrzędne lokalizacji oraz przebiegi pomiarowe.

Jasny, kolorowy wyświetlacz o przekątnej 8,4 cala zapewnia widoczność nawet w świetle dziennym, a bateria Li-Ion zapewnia ponad 6 godzin pracy. Rezystancyjny ekran dotykowy i klawiatura umożliwiają użytkownikom nawigację po menu za pomocą dotyku oraz bezpośrednie wprowadzanie tekstu i liczb.

Wewnętrzna pamięć flash o pojemności 1GB może pomieścić około 5.000 pomiarów lub 2.000 plików ustawień. Dane pomiarowe i pliki ustawień mogą być również zapisane na nośniku USB lub przesłane do komputera PC za pomocą kabla LAN.

Dołączone oprogramowanie SiteWorkbench ułatwia zarządzanie, archiwizację i analizę bieżących i przeszłych pomiarów, a także generowanie i drukowanie raportów. Pozwala również na dostosowanie listy kabli, anten i standardów sygnałów.

Dzięki lekkiej, poręcznej konstrukcji, łatwości użycia i bogatej funkcjonalności, urządzenia E7042B i E7062B SignalPROFILER stanowią optymalne rozwiązanie dla inżynierów pracujących w terenie.

Opcje pomiarowe obsługiwane przez oprogramowanie Deviser mogą być dodawane w momencie zakupu lub w późniejszym czasie, w miarę rozwoju potrzeb badawczych - bez konieczności zwrotu produktu do Deviser Instruments lub jednego z jej autoryzowanych punktów serwisowych.

Te opcje pomiarowe są szczegółowo opisane poniżej.
Miernik inline dużej mocy w sieci radiowej (opcja DML-015)

Opcja miernika wysokiej mocy RF inline zapewnia pomiary true RMS z dokładnymi pomiarami zarówno dla sygnałów CW jak i złożonych sygnałów modulowanych cyfrowo. Obsługuje zakres częstotliwości 50M~6GHz. Opcja DML-015 nie zawiera zewnętrznej aparatury czujnikowej (PN: E7000A-0050) niezbędnej dla miernika mocy RF.

Wewnętrzny miernik mocy RF, 20MHz – 4.4GHz (Opcja DML-E7000L-0040)

Opcja wewnętrznego miernika mocy zapewnia standardowo dokładne testowanie mocy RF bez potrzeby korzystania z zewnętrznego sprzętu.

Generator śledzący, 25 MHz - 4,0 GHz (opcja DML-034)

Generator śledzący jest generatorem sygnału z wyjściem, które śledzi lub podąża za strojeniem analizatora widma. Opcja ta pozwala na testowanie wielu pasywnych i aktywnych elementów elektronicznych oraz obwodów. Generator śledzący Deviser oferuje najnowocześniejsze funkcje, niespotykane w innych konkurencyjnych analizatorach ręcznych, w tym takie możliwości jak wielkość kroku mocy 0,1 dB, szeroki zakres dynamiki i płaskość mocy wyjściowej ±1 dB. Opcja DML-034 umożliwia użytkownikom łatwe wykonywanie pomiarów takich jak odpowiedź częstotliwościowa, wzmocnienie i tłumienie powrotu (przy użyciu zewnętrznego mostka). Opcja ta umożliwia pomiar w zakresie 25 MHz - 4,0 GHz.
Musi być aktywowana w autoryzowanym centrum serwisowym Deviser Instruments.

Generator śledzący, 25 MHz - 6,0 GHz (opcja DML-036)

Generator śledzący jest generatorem sygnału z wyjściem, które śledzi lub podąża za strojeniem analizatora widma. Opcja ta pozwala na testowanie wielu pasywnych i aktywnych elementów elektronicznych oraz obwodów. Generator śledzący Deviser oferuje najnowocześniejsze funkcje, niespotykane w innych konkurencyjnych analizatorach ręcznych, w tym takie możliwości jak krok mocy 0,1 dB, szeroki zakres dynamiki i płaskość mocy wyjściowej ±1 dB. Opcja DML-034 umożliwia użytkownikom łatwe wykonywanie pomiarów takich jak odpowiedź częstotliwościowa, wzmocnienie i tłumienie powrotu (przy użyciu zewnętrznego mostka). Opcja ta umożliwia pomiar w zakresie 25 MHz - 6,0 GHz.
Musi być aktywowana w autoryzowanym centrum serwisowym Deviser Instruments.

Analizator zakłóceń (opcja DML-110B)

Wiele sieci bezprzewodowych działa w skomplikowanych środowiskach sygnałowych. Trzy lub cztery anteny stacji bazowych mogą znajdować się na tej samej wieży i mogą powodować problemy z zakłóceniami, które mogą wpływać na przepustowość i zasięg systemu. Deviser Interference Analyzer (opcja DML-110B) dodaje siedem aplikacji pomiarowych do analizatora widma:
- Spektrogram

- Wskaźnik siły sygnału odebranego (RSSI)

- Identyfikator sygnału (SID)

- Siła sygnału

- Mapowanie lokalizacji zakłóceń

- Widmo delta

- Digital Persistence Spectrum (DPS)

Tryb pomiarowy Inspekcja światłowodów (opcja DML-DI-1000)

Kontrola połączeń światłowodowych jest niezbędna do zapewnienia wydajności i trwałości łączności światłowodowej. Opcja DML-017L umożliwia szybkie i łatwe potwierdzenie, że każde połączenie w lokalizacji sieci komórkowej jest zoptymalizowane pod kątem długotrwałej wydajności. E7042B (E7062B) obsługuje ręczną sondę światłowodową (PN: DI-1000LP), która jest używana do przechwytywania obrazów wideo z czujnika, analizowania obrazów pod kątem wad i zanieczyszczeń na końcach włókien oraz dostarczania wiarygodnych wyników PASS/FAIL w celu zagwarantowania wydajności połączeń optycznych. Ręczna sonda światłowodowa nie jest dołączana do tej opcji.

Mapowanie pokrycia sygnałem (opcja DML-120)

Opcja mapowania pokrycia sygnałem pozwala użytkownikom na mapowanie pomiarów RSSI i ACPR. Jest ona odpowiednia zarówno do mapowania wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń. Dołączone oprogramowanie Deviser Map Tools pozwala użytkownikom na tworzenie plików map z lub bez informacji GPS. Pliki mają rozszerzenie .jmap (outdoor / GeoEmbedded) lub .mai (indoor / non-GeoEmbedded) i są w pełni kompatybilne z ręcznymi analizatorami widma i kabli E7042B/E7062B SignalPROFILER firmy Deviser Instruments. Opcja DML-120 może wykorzystywać, ale nie zawiera anteny magnetycznej Deviser (PN: E7000-0040). Jest ona kompatybilna z opcjonalną DML-999, funkcjonalność GPS. Opcja DML-120 rozszerza możliwości analizatora o pięć aplikacji pomiarowych:

- Indoor SS
- Drive Test SS

- Netclean Test
- TDD-LTE Outdoor
- FDD-LTE Outdoor

Pomiar stacji bazowej LTE-FDD (opcja DML-8600-803)

Opcja pomiaru stacji bazowej jest idealna do testowania i weryfikacji instalacji stacji bazowych lub lokalizacji stacji komórkowych w celu zapewnienia optymalnej wydajności sieci bezprzewodowej. Opcja DML-8600-803, umożliwiająca pomiar linii, analizę komponentów/anten, rozwiązywanie problemów z jednostkami wymiennymi (FRU) i identyfikację problemów z zakłóceniami, wyposaża SignalPROFILER w zestaw potężnych narzędzi dla techników stacji bazowych i inżynierów RF. Opcja ta umożliwia pomiar LTE frequency division duplex (FDD).

Test interfejsu powietrznego LTE-FDD (Opcja DML-8600-804)

Z opcją Air Interface Test, urządzenie SignalPROFILER może analizować zdarzenia połączeń, siłę sygnału, informacje o sąsiednich sieciach oraz informacje o pilotach. Pozwala to również na analizę jakości doświadczenia (QoE) transmisji głosu, wideo i danych. Opcja ta umożliwia pomiar LTE frequency division duplex (FDD).

Pomiar stacji bazowej LTE-TDD (opcja DML-8600-805)

Opcja pomiaru stacji bazowej jest idealna do testowania i weryfikacji instalacji stacji bazowych lub lokalizacji komórki w celu zapewnienia optymalnej wydajności sieci bezprzewodowej. Opcja DML-8600-803 wyposaża SignalPROFILER w zestaw narzędzi dla techników stacji bazowych i inżynierów RF, umożliwiając pomiar linii, analizę komponentów/anten, rozwiązywanie problemów z jednostkami wymiennymi (FRU) i identyfikację problemów z zakłóceniami. Opcja ta umożliwia pomiar LTE time division duplex (TDD).

Test interfejsu powietrznego LTE-TDD (opcja DML-8600-806)

Dzięki opcji Air Interface Test, urządzenie SignalPROFILER może analizować zdarzenia połączeń, siłę sygnału, informacje o sąsiadach oraz informacje o pilotach. Pozwala to również na analizę jakości doświadczenia (QoE) transmisji głosu, wideo i danych. Opcja ta umożliwia pomiar LTE time division duplex (TDD).

Miernik mocy optycznej (opcja DML-E7000-OPM)

Tryb miernika mocy optycznej zapewnia dokładność i liniowość w szerokim zakresie długości fal. Można go używać do wszystkich pomiarów mocy optycznej, takich jak pomiary strat w światłowodach i ocena wydajności urządzeń optycznych. Nie są potrzebne oddzielne akcesoria do miernika mocy ani dodatkowe narzędzia. Opcja DML-OPM zawiera tryb wizualnego wskaźnika błędów (VFL), zapewniający silne źródło światła do lokalizowania uszkodzonych lub źle nałożonych włókien.

GPS wysokiej precyzji (opcja DML-999)

Opcja GPS wysokiej precyzji może być użyta do potwierdzenia dokładnej lokalizacji (długość, szerokość geograficzna, wysokość) pomiaru, jak również informacji o czasie uniwersalnym (UT). Każdy pomiar może zostać opatrzony stemplem z informacją o lokalizacji, aby zapewnić, że pomiary są wykonywane we właściwym miejscu.

 

DANE TECHNICZNE

Specyfikacja: Analizator kabli  
Częstotliwość  
Zakres częstotliwości

2 MHz – 4 GHz (E7042B)

2 MHz – 6 GHz (E7062B)

Rozdzielczość 1 kHz
Szybkość pomiaru  
Odbicie < 0.8 mS/point
DTF < 1 mS/point
Punkty danych 130, 259, 517, 1033, 2065
Dokładność pomiaru  
Skorygowana kierunkowość

42 dB (typowe, po standardowej kalibracji OSL)

38 dB (typowe, po kalibracji eCAL)

Moc wyjściowa  
0 dBm (Nominalnie)  
Odporność na zakłócenia  
On-channel +20 dBm @ >1 MHz częstotliwości środkowej
Off-channel  +10 dBm pomiędzy ± 10 kHz częstotliwości środkowej
Pomiary  
Return Loss 0 do 60dB (rozdzielczość 0,01 dB)
VSWR 1:1 do 65:1 (rozdzielczość 0,01)
Cable Loss 0 do 30dB (rozdzielczość: 0,01 dB)
Zasięg DTF (odległość) 1500 metrów (4921 stóp)
Złącza (odbicie / wyjście RF)  
RF Out Typ N, żeński, 50Ω
Poziom uszkodzenia wyjścia RF 25 dBm, ± 50 VDC wartość szczytowa
Impedancja 50Ω
   
Specyfikacja: Analizator widma  
Częstotliwość
Zakres częstotliwości

9 kHz – 4 GHz (E7042B)

9 kHz – 6 GHz (E7062B)

Rozdzielczość strojenia 1 Hz
Starzenie <± 1.0ppm/yr
Span Częstotliwości

1 kHz do 6 GHz w sekwencji 1-2-5 (tryb automatyczny), oraz 0 Hz ( zerowy span)

Szerokość pasma  
Szerokość pasma rozdzielczości (RBW) 10Hz do 3MHz w sekwencji 1-3 (wybór automatyczny lub ręczny)
Szerokość pasma wideo (VBW) 10Hz do 3MHz w sekwencji 1-3 (wybór automatyczny lub ręczny)
Czystość widmowa (szum fazowy)  
@ 1 kHz Offset od nośnej -90 dBc/Hz
@ 10 kHz Offset od nośnej -100 dBc/Hz
@ 100 kHz Offset od nośnej -105 dBc/Hz
Amplituda  
Zakres dynamiczny > 100 dB
Zakres pomiarowy DANL do maksymalnego bezpiecznego poziomu wejściowego
Maksymalne dopuszczalny poziom sygnału wejściowego +30dBm (peak power, input attenuation > 15dB), 50VDC
Dokładność amplitudy ≤ ± 1.0 dB
Zakres tłumika 0 dB do 55 dB w krokach co 5 dB

Wyświetlany średni poziom szumu (DANL)

(wejście terminowane), RBW = 1 Hz, Attn = 0 dBm, detektor Avg)

 
Preamp Off ≤ -144 dBm, typowe (1MHz - 1GHz)
≤ -138 dBm, typowy (1GHz - 4GHz)
Preamp On ≤ -158 dBm, typowe (1MHz - 1GHz)
≤ -154 dBm, typowy (1GHz - 4GHz)

Specyfikacja: Miernik mocy RF

USB Smart RF Power Sensor

Zakres częstotliwości

1 kHz - 6 GHz

Zakres pomiarowy

1μW~100mW(-30~+20dBm)

VSWR

1.1

Rozdzielczość

1dB, 0.1dB, 0.01dB, 0.001dB

Wymiary

124 x 44 x 24

Waga

250g

Dokładność

Typ: ±0.2dB

Miernik mocy RF Inline

Zakres częstotliwości

300MHz do 4000MHz

Zakres pomiarowy

0,15W do 150W

Wkładka Strata

0,1dB

VSWR

1.1

Kierunkowość

30dB

Dokładność

±4%±0.05W(+15~+35°C)

±7%±0.05W(-10~+50°C)

Złącze

Typ N(f), 50 Ω

Tagi: Analiza widma, Pomiar WFS

Produkty z tej samej kategorii