Przesuwniki fazowe

Przesuwniki fazowe RF Pasternack to regulowane pasywne urządzenia mikrofalowe przeznaczone do zastosowań radiowych tam, gdzie wymagane jest dopasowanie faz między dwoma kablami dla prawidłowego funkcjonowania układu.

Przesuwniki fazowe RF Pasternack to regulowane pasywne urządzenia mikrofalowe przeznaczone do zastosowań radiowych tam, gdzie wymagane jest dopasowanie faz między dwoma kablami dla prawidłowego funkcjonowania układu. Zależnie od rodzaju zastosowania, wymagane mogą być drobne zmiany w fazie tak, aby przesuwnik fazowy zapewniał szczytową wydajność układu radiowego. Regulowane przesuwniki RF Pasternack pozwalają użytkownikowi wykonać precyzyjną regulację ręczną fazy bez pogorszenia sygnału.

Przesuwniki fazowe RF 50 om Pasternack posiadają złącza SMA lub można je zamówić w wersji koncentrycznej SMA do RG405 (złącze półsztywne, lutowane 0,085"). Nasze analogowe przesuwniki fazowe posiadają częstotliwości robocze od DC do 18 GHz.  Szerokopasmowe przesuwniki fazowe RF mają zakres fazy od 0° do 360° i regulację fazy 10° na 1 GHz w zależności od typu i wersji. Maksymalna tłumienność wtrącenia dla wszystkich naszych przesuwników fazowych RF wynosi 0,5 dB. Wiele z naszych analogowych przesuwników fazowych RF jest zgodnych z REACH.

Przesuwniki fazowe RF Pasternack dostępne są z złączem żeńskim SMA lub 2,92  mm i mają szerokopasmowe częstotliwości robocze od DC do 40 GHz. Pasywne przesuwniki fazowe RF Pasternack mają średnią moc znamionową 100 W oraz szczytową moc 3000W. Analogowe przesuwniki fazowe RF mają zakres fazy od 0° do 360° i regulację fazy od 30° do 60o na GHz, w zależności od typu i wersji. Maksymalna tłumienność wtrącenia szerokopasmowych przemienników fazowych RF wynosi od 0,5 dB do 2,5 dB.

Opis w języku angielskim: Phase Trimmers

Produkty z tej samej kategorii