Źródła szumu RF (Generatory szumu)

Koncentryczne źródła szumu RF Pasternack (znane również jako generatory szumu) to diodowe komponenty mikrofalowe, które wytwarzają biały szum dla oceny działania systemu, np. współczynnika szumów.

Koncentryczne źródła szumu RF Pasternack (znane również jako generatory szumu) to diodowe komponenty mikrofalowe, które wytwarzają biały szum dla oceny działania systemu, np. współczynnika szumów. Źródła/generatory szumu RF Pasternack znajdują powszechne zastosowanie w produkcji i środowiskach laboratoriów badawczych. Nasze źródła szumu RF dostępne są z dwoma różnymi wyjściami szumu, tj. źródło średnioszumowe i źródło wysokoszumowe.

Źródła szumu RF 50 om dostępne są z wyjściami SMA RF i wejściami polaryzacyjnymi BNC albo złączami wejściowymi SMA. Nasze źródła szumu RF mają częstotliwość roboczą w zakresie od 1 GHz do 18 GHz. Te źródła szumu RF mają maksymalny wyjściowy szum w zakresie od 15,5 dB do 35 dB – współczynnik szumu nadmiarowego (ENR). Wiele naszych koncentrycznych źródeł szumu RF jest zgodnych z REACH lub RoHS.

Opis w języku angielskim: RF Noise Sources (Noise Generators)

Produkty z tej samej kategorii