Mnożniki częstotliwości

Mnożniki częstotliwości RF Pasternack (znane również jako podwajacze częstotliwości) są to pasywne komponenty wytwarzające częstotliwość wyjściową, której sygnał jest większy niż sygnał wejściowy, zwaną sygnałem harmonicznym.

Mnożniki częstotliwości RF Pasternack (znane również jako podwajacze częstotliwości) są to pasywne komponenty wytwarzające częstotliwość wyjściową, której sygnał jest większy niż sygnał wejściowy, zwaną sygnałem harmonicznym. Sygnał wejściowy jest kierowany przez filtr pasmowy, który wybiera pożądany sygnał harmoniczny (pomnożony).  Nasze mnożniki częstotliwości są powszechnie stosowane w aparaturze badawczej i telekomunikacji.

Mnożniki częstotliwości 50 om dostępne są tylko ze złączami SMA. Nasze mnożniki częstotliwości RF posiadają wejściowe częstotliwości robocze od 1,5 GHz do 13 GHz i częstotliwości wyjściowe od 3 GHz do 26 GHz. Mnożniki częstotliwości Pasternack mają maksymalny poziom kierowania sygnałem wejściowy między +10 dBm a +13 dBm i maksymalną stratę przemiany 10 dB. Wszystkie nasze mikrofalowe mnożniki częstotliwości są zgodne z REACH.

Opis w języku angielskim: Frequency Multipliers

Produkty z tej samej kategorii