Ochrona przeciwprzepięciowa RF

Produkty Pasternack z kategorii ochrona przeciwprzepięciowa RF (znana również jako ochrona odgromowa RF) to pasywne mikrofalowe komponenty, które chronią przez wysokimi impulsami elektromagnetycznymi (EMP) lub ekstremalnymi skokami mocy, powodowanymi zazwyczaj przez wyładowania atmosferyczne.

Produkty Pasternack z kategorii ochrona przeciwprzepięciowa RF (znana również jako ochrona odgromowa RF) to pasywne mikrofalowe komponenty, które chronią przez wysokimi impulsami elektromagnetycznymi (EMP) lub ekstremalnymi skokami mocy, powodowanymi zazwyczaj przez wyładowania atmosferyczne. Koncentryczne produkty Pasternack z kategorii ochrona przeciwprzepięciowa lub ochrona odgromowa są powszechnie wykorzystywane w instalacjach antenowych w celu ochrony czułego sprzętu i są specjalnie zaprojektowane do przekazywania żądanej częstotliwości podczas tłumienia przepięcia atmosferycznego. Nasze koncentryczne produkty z kategorii ochrona przeciwprzepięciowa RF posiadają wymienne gazowe wkłady wyładowcze oraz zacisk uziemienia dla zapewnienia doskonałego uziemiania.

Komponenty Pasternack z kategorii ochrona przeciwprzepięciowa 50 om RF są dostępne ze złączami N i można je zamówić w opcji przegrodowej.  Produkty z kategorii ochrona przeciwprzepięciowa posiadają częstotliwości robocze od DC do 3 GHz.  Niniejsze zabezpieczenia przeciwprzepięciowe RF obsługują maksymalną moc przepięciową 2000 W. Wiele naszych koncentrycznych zabezpieczeń przeciwprzepięciowych RF jest zgodnych z REACH lub RoHS.

Opis w języku angielskim: RF Surge Protection

Produkty z tej samej kategorii