Seria PMLA

 • Konfigurowalne obciążenie wielokanałowe
 • Do 12 kanałów w 19" - 2 HU
 • Możliwa konfiguracja na miarę z modułami w 4 klasach napięciowych i 4 klasach mocy
 • 150 W - 300 W - 450 W - 600 W moduły
 • Napięcia 40 V - 60 V - 120 V - 240 V
 • Prądy od 1 A do 120 A
 • Tryb CC - CV - CR - CP
 • Obciążenia dynamiczne
 • 1 800 W mocy całkowitej
 • Obsługiwany przez interfejs użytkownika
 • Programowanie SCPI z funkcją pomiaru
 • Wewnętrzne przechowywanie danych pomiarowych
 • Ochrona elektroniczna
 • Analogowe wyjścia pomiarowe (opcjonalnie)
 • Analogowe wejście sterujące (opcja)
 • Obszerne interfejsy danych
 • Możliwość montażu 19 cali
 • Rozszerzenie kanału poprzez urządzenia Slave
 • Funkcja watchdog
 • Sterowniki LabVIEW i narzędzia programowe dostępne do pobrania
Konfiguracja

Elektroniczne wielokanałowe obciążenie PMLA posiada do 3 jednostek chłodzących, z których każda ma 4 pozycje montażowe dla modułów obciążenia. Dostępne są moduły obciążenia 150 W, 300 W, 450 W lub 600 W.
W zależności od mocy, moduł zajmuje jedno (150 W), dwa (300 W), trzy (450 W) lub cztery gniazda (600 W).
 
Moduły obciążenia

Moduły są dostępne w czterech różnych napięciach 40 V, 60 V, 120 V i 240 V oraz prądach od 1 A do 120 A.
Można skonfigurować różne obciążenia, np:
1 x 600 W + 1 x 450 W + 2 x 300 W + 5 x 150 W
Całkowita moc jest maksymalna. 1,800 W.
Dzięki temu obciążenia można łatwo skonfigurować do testowania jednostek o wielu wyjściach.
Wejścia obciążeniowe są oddzielone galwanicznie. Dlatego też bardzo proste systemy mogą być konfigurowane specjalnie do wymagań z wielokanałowymi urządzeniami Burn-In.
 
Tryby pracy i funkcje
 
Możliwe są następujące tryby pracy
 • Tryb prądowy
 • Tryb napięciowy
 • Tryb rezystancji
 • Tryb zasilania
 • Tryb dynamiczny z maks. 100 wartościami nastawczymi
Dostępna jest regulowana ochrona prądowa lub napięciowa oraz funkcje pomiaru napięcia i prądu.
 
Przechowywanie danych pomiarowych

Funkcja akwizycji danych rejestruje do 100 punktów pomiarowych (czas, napięcie, prąd) na każdym kanale i zapisuje je wewnętrznie.
 
Interfejs użytkownika

Urządzenie główne posiada graficzny interfejs użytkownika. Można obsługiwać wszystkie kanały, również podłączonych urządzeń podrzędnych.
 
Porty I/O

Opcjonalny port I/O dla następujących funkcji
 • Ustawienie obciążenia C i V
 • Obciążenie włączone/wyłączone
 • Wyjście monitora napięcia
 • Wyjście monitora prądowego
 • Wejścia sensora
   
Fabryczny certyfikat kalibracji

(FCC-PMLAxx)
Wraz z urządzeniami dostarczany jest bezpłatny Certyfikat Fabrycznej Kalibracji (FCC). FCC spełnia wymagania normy DIN EN ISO 9000ff. Certyfikat kalibracji dokumentuje zgodność z normami krajowymi w celu zilustrowania fizycznego urządzenia zgodnie z międzynarodowym Układem Jednostek Miar (SI). W okresie gwarancyjnym kalibrację przeprowadzamy po raz drugi za darmo.
 
--> Warunki drugiej bezpłatnej kalibracji
 
Zalecany okres kalibracji wynosi 2 lata.
 
Narzędzia programowe i sterowniki

Sterowniki LabVIEW i narzędzia programowe są dostępne do pobrania bezpłatnie.
 
Aplikacje
 
 • Kalibracja wyjść sterownika
 • Badanie konsumenckie systemów elektrycznych
 
Testuje:
 
 • Baterie i akumulatory
 • Kable
 • Absorbery
 • Przetwornice DC/DC
 • Zespoły elektroniczne
 • Bezpieczniki elektroniczne i wyłączniki
 • Skrzynki bezpiecznikowe
 • ECU
 • Rozdzielacze mocy
   
System spustowy
 
Za pomocą systemu wyzwalającego można synchronicznie włączać wszystkie kanały lub uruchamiać zaprogramowany przebieg fali.
 
Funkcja watchdog

Regulowana funkcja watchdog może zabezpieczyć DUT poprzez wyłączenie wejścia w przypadku przerwania transmisji danych.
 
Moduły chłodzenia i obciążenia

W każdym urządzeniu można zainstalować trzy agregaty chłodzące. W każdym agregacie chłodniczym, w zależności od typu, można zainstalować jeden, dwa lub cztery moduły.
 
Zaciski

Zaciski obciążeniowe znajdują się na listwach wtykowych.
 
Chłodzenie

Transport powietrza z panelu przedniego na panel tylny umożliwia montaż kompaktowych systemów regałowych bez przerw. Regulacja temperatury wentylatora zapewnia przyjemny hałas podczas pracy.
 
Dokumentacja

Każdy ładunek elektroniczny jest dostarczany wraz z instrukcją obsługi w postaci pliku PDF i drukowanych ogólnych instrukcji bezpieczeństwa, każda w języku niemieckim i angielskim.
 
Opis w języku angielskim: PMLA Series

Produkty z tej samej kategorii