Kable RF

Kategoria produktów Pasternack Enterprises o nazwie kable RF obejmuje 86 numerów części, w większości zgodnych z RoHS i REACH.

Kategoria produktów Pasternack Enterprises o nazwie kable RF obejmuje 86 numerów części, w większości zgodnych z RoHS i REACH. Nasze kable koncentryczne i dwuosiowe są wykonane ściśle według specyfikacji dla branży radiowej i są dostępne w 84 wersjach koncentrycznych i 2 wersjach dwuosiowych.  Kabel koncentryczny Pasternack można zamówić z impedancją 52 om, 53 om, 75 om, 93 om lub 95 om, a kabel dwuosiowy z impedancją 100 om lub 78 om. Kable koncentryczne, jak również kable dwuosiowe, dostępne są z ekranowaniem podwójnym, pojedynczym lub potrójnym.

Kable RF są wykonywane w wersjach niskostratnej i standardowej, w przedziale średnic od 0,020 do 0,945 cala. Kable RF Pasternack dostępne są w wersji falistej, elastycznej, formowalnej lub półsztywnej. Rozmiar i materiały konstrukcyjne określają stopień elastyczności i promień zgięcia; niektóre kable mają minimalny jednokrotny promień zgięcia. Duża różnorodność materiałów dielektrycznych rdzenia, takich jak AIR/FEP, FEP, pianka PE, PE (A), PE (AS), PE (F), PE (S), PTFE, PTFE (LD), PTFE (S) lub PTFE(S) zapewnia szeroki zakres właściwości użytkowych. Nasze kable dwuosiowe i koncentryczne spełniają szeroką gamę kryteriów roboczych takich jak tłumienie, temperatura, napięcie i moc RF.

Opis w języku angielskim: RF Cables

Produkty z tej samej kategorii