Certyfikaty i Wyróżnienia

W Meratronik S.A. kładziemy szczególny nacisk na jakość. Od wielu lat posiadamy Certyfikat Systemu Jakości ISO 9001:2008 (wcześniej ISO9001:2001) w zakresie dystrybucji i serwisu elektronicznej aparatury kontrolno-pomiarowej z zachowaniem kryteriów Wewnętrznego Systemu Kontroli (WSK). Posiadamy również koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.