Certyfikat Wewnętrznego Systemu Kontroli dla Meratronik S.A.

1 marca 2013
Certyfikat Wewnętrznego Systemu Kontroli dla Meratronik S.A.
System został wdrożony w celu zapewnienia prawidłowości przebiegu procedur handlowych i serwisowych. Certyfikat WSK jest poszerzeniem systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2009.