TETRA

TETRA

CO TO JEST TETRA?

TETRA, to standard cyfrowej łączności radiowej, opracowany przez Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI - European Telecommunications Standards Institute) w celu zastąpienia dotychczasowych sieci analogowej łączności radiowej PMR (Proffessional Mobile Radio) i PAMR (Public Access Mobile Radio).

Początki systemu, to powstanie w 1994 r. TETRA MoU (Memorandum of Understanding) skupiających firmy zainteresowane utworzeniem nowego standardu. Obecnie MoU obejmuje prawie 100 członków z około 20 państw : producentów, użytkowników końcowych, laboratoriów i innych .

ZALETY SYSTEMU

Największą zaletą systemu jest jego interoperacyjność. Dotychczas niemożliwe było stworzenie narodowego systemu łączności, który pozwalałby na współdziałanie różnych służb ratownictwa i bezpieczeństwa publicznego. Skuteczność działania policji, pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, straży granicznej, czy Urzędu Ochrony Państwa, jednostek obrony cywilnej i terytorialnej, w dużym stopniu zależy od sposobu ich koordynowania i współdziałania. System TETRA umożliwia tworzenie centrów dowodzenia akcją ratunkową, dokąd spływają informacje o zagrożeniach, aktualnej sytuacji i statusie radiotelefonu (w akcji, w gotowości, w drodze). Dodatkowo możliwa jest integracja systemu z już istniejącą siecią łączności analogowej, dzięki czemu przejście między starym a nowym systemem jest bardzo łagodne.

System TETRA umożliwia transmisję danych. Usługa „pasmo na żądanie” pozwala dostosować prędkość transmisji w zależności od potrzeb użytkownika. Transmisja danych otwiera nowe, nie spotykane w systemach analogowych, możliwości, takie jak dostęp do baz danych bezpośrednio z radiotelefonu , transmisję map terenu, schematów budynku, dróg ewakuacyjnych, zdjęć podejrzanych, odcisków palców itp. W związku ze znacznie większymi szybkościami transmisji niż w porównywalnych systemach, TETRA umożliwia jednoczesne prowadzenie rozmowy i transmisję danych.

TETRA jest systemem ciągle rozwijanym i unowocześnianym. O jego wielkim, światowym zainteresowaniu, świadczy fakt zmiany rozwinięcia skrótu TETRA. Początkowo było to TransEuropean Trunked Radio. Obecnie zyskała ona miano ogólnoświatowej - TErrestrial Trunked Radio. Ponadto TETRA jest standardem otwartym, dzięki czemu możliwe stają się zakupy sprzętu od różnych producentów przy zachowaniu pełnej kompatybilności. Zwiększa to konkurencję na rynku, dzięki czemu system jest jeszcze aktywniej rozwijany a ceny stają się bardziej przystępne.

AEROFLEX  I SYSTEM TETRA

Od początku istnienia organizacji TETRA MoU bardzo dużą rolę odgrywała w niej firma IFR (dawniej Marconi Instruments), zapewniając odpowiednie wsparcie od strony przyrządów pomiarowych. Należy zaznaczyć iż jest to obecnie jedyny sygnatariusz TETRA MoU produkujący tego typu przyrządy.

Powiązani producenci: VIAVI Solutions (d.Aeroflex), Anritsu Corporation

Przykładowe produkty związane z TETRA

Artykuły powiązane