Zestawy edukacyjne dla uczelni technicznych - pełna lista

1. Fizyka

1.1 Fizyka 3D (Trójwymiarowa) (wykorzystuje system 3d)

- EFAC Sterowany komputerowo System fizyki trójwymiarowej (3D):

 FUB Struktura podstawowa i Robot. (Moduł wspólny dla wszystkich aplikacji „F”).

Zestawy (czujnik + elementy + oprogramowanie sterujące) wymagane dla poszczególnych aplikacji

 FCE Zestaw dla aplikacji Pola Elektryczne.

 FCM Zestaw dla aplikacji Pola magnetyczne.

 FM Zestaw dla aplikacji Pracownia mechaniki.

 FAC Zestaw dla aplikacji Pracownia akustyki.

 FOP Zestaw dla aplikacji Pracownia optyki.

 FTT Zestaw dla aplikacji Pracownia termodynamiki.

 

2. Elektronika

2.1 Podstawy elektroniki (wykorzystuje CAI i/lub CAL i/lub System  EDAS/VIS)

- LIEBA  Zintegrowane laboratorium podstaw elektroniki i elektrotechniki.

 

Zasilacze

(wymagany jeden zasilacz)

 FA-CO    Zasilacz.

 EBC-100 Moduł bazowy, z wbudowanym zasilaczem

Moduły

Podstawowe koncepcje elektroniki

 M3 Półprzewodniki I.

 M4 Półprzewodniki II.

 M6 Oscylatory.

 M7 Wzmacniacze operacyjne.

 M8 Filtry.

 M9 Elektroniczne układy mocy.

 M60 Przetworniki cyfrowo/analogowe.

 M61 Przetworniki analogowo/cyfrowe.

 M99 Płyta rozszerzeń.

Niektóre z dostępnych płyt podrzędnych

 M99-1 Komutator analogowy.

 M99-2 Multiplekser analogowy.

 M99-3 Generator funkcji.

 M99-4 Modulator AM.

 M99-5 Demodulator AM.

 M99-6 Silniki, generatory i elementy sterujące.

*Na życzenie możemy opracować dowolną płytę podrzędną odpowiednią dla aplikacji klienta.

Elektronika cyfrowa

 M10 Systemy i konwertery cyfrowe.

 M11 Podstawy elektroniki cyfrowej.

 M12 Podstawowe obwody kombinatoryczne.

 M13 Podstawowe obwody sekwencyjne.

 M14 Optoelektronika.

 M41 Przetworniki rezystancyjne.

Podstawowe koncepcje elektrotechniki

 M5 Zasilacze.

 M1 Obwody prądu stałego (DC).

 M2 Obwody prądu przemiennego (AC).

 M16 Sieci elektryczne.

 M17 Elektromagnetyzm.

 M18 Obwody trójfazowe.

Zastosowania elektroniki

 M43 Zastosowania dotyczące temperatury.

 M49 Zastosowania dotyczące temperatury i ciśnienia.

 M44 Zastosowania dotyczące światła.

 M45 Położenie liniowe i siła.

 M46 Pomiary w zakresie ochrony środowiska.

 M15 Moduł badawczy.

 M48 Pomiary akustyczne.

Sterowanie

 M65 Sterowanie i regulacja.

 M47 Sterowanie prędkością obrotową i położeniem.

Podstawowe mikroprocesory elektroniczne

 M30 Mikroprocesor 16-bitowy. (EDILAB)

 M31 Mikroprocesor Z80. (EDILAB)

 M-EB Płyty rozszerzeń w praktyce. (EDILAB)

 M32 Mikrosterownik 8051. (EDILAB)

 M33 Mikroprocesor 68000. (EDILAB)

 M34 Mikroprocesor DSP. (EDILAB)

Oprogramowanie

- CAI System szkoleń wspomaganych komputerowo, zamawiany dodatkowo jako opcja do modułów typu „M”.

- LIEBA/CAL Oprogramowanie systemu uczenia się wspomaganego komputerowo (Obliczanie wyników i analiza), zamawiane dodatkowo jako opcja do modułów typu „M”.

Zbieranie danych i wirtualne oprzyrządowanie

- EDAS/VIS 0.25 EDIBON System zbierania danych/System wirtualnego oprzyrządowania, do użytku z modułami typu „M”

- EDAS/VIS 1.25 EDIBON System zbierania danych/System wirtualnego oprzyrządowania, do użytku z modułami typu „M”

 

2.2. – Zestawy elektroniczne (wykorzystuje systemy CAI i/lub CAL i/lub EDAS/VIS)

- M-KITS Podstawowe zestawy montażowe elektroniki i elektrotechniki: 

Elementy wymagane dla każdego z zestawów:

 FA-CO Zasilacz.

 M15 Moduł badawczy.

Zestawy montażowe

Podstawowe koncepcje elektronik

 M3-KIT Półprzewodniki I.

 M4-KIT Półprzewodniki II.

 M6-KIT Oscylatory.

 M7-KIT Wzmacniacze operacyjne.

 M8-KIT Filtry.

 M9-KIT Elektroniczne układy mocy.

Elektronika cyfrowa

 M10-KIT Systemy i konwertery cyfrowe.

 M11-KIT Podstawy elektroniki cyfrowej.

 M12-KIT Podstawowe obwody kombinatoryczne.

 M13-KIT Podstawowe obwody sekwencyjne.

 M14-KIT Optoelektronika.

Podstawowe koncepcje elektrotechniki

 M5-KIT Zasilacze.

 M1-KIT Obwody prądu stałego (DC).

 M2-KIT Obwody prądu przemiennego (AC).

 M16-KIT Sieci elektryczne.

Oprogramowanie

- CAI System szkoleń wspomaganych komputerowo, zamawiany dodatkowo jako opcja do modułów typu „M”.

- LIEBA/CAL Oprogramowanie systemu uczenia się wspomaganego komputerowo (Obliczanie wyników i analiza), zamawiane dodatkowo jako opcja do modułów typu „M”.

 

Zbieranie danych i wirtualne oprzyrządowanie

 

- EDAS/VIS 0.25 EDIBON System zbierania danych/System wirtualnego oprzyrządowania, do użytku z modułami typu „M”

- EDAS/VIS 1.25 EDIBON System zbierania danych/System wirtualnego oprzyrządowania, do użytku z modułami typu „M”

 

2.3. – Przetworniki i czujniki 

- SAIT Szkolenia w zakresie przetworników i oprzyrządowania.

Oprogramowanie

- CAI System szkoleń wspomaganych komputerowo, zamawiany dodatkowo jako opcja do modułów szkoleniowych „SAIT”.

Dodatkowe systemy zbierania danych i wirtualnego oprzyrządowania

- EDAS/VIS 0.25 EDIBON System zbierania danych/System wirtualnego oprzyrządowania, do użytku z modułami szkoleniowymi „SAIT”

- EDAS/VIS 1.25 EDIBON System zbierania danych/System wirtualnego oprzyrządowania, do użytku z modułami szkoleniowymi „SAIT”

- BS System modułowy do badania czujników (wykorzystuje system SCADA)

Jednostki podstawowe

(wymagana jest jedna jednostka podstawowa)

 BSPC Jednostka podstawowa sterowana komputerowo.

 BSUB Jednostka podstawowa (bez sterowania komputerowego)

Moduły

 BS-1 Moduł badania drgań i odkształceń.

 BS-2 Moduł pomiaru temperatury.

 BS-3 Moduł pomiaru ciśnienia.

 BS-4 Moduł pomiaru przepływu.

 BS-5 Moduł testowania pieców.

 BS-6 Moduł pomiaru poziomu cieczy.

 BS-7 Moduł badania tachometrów.

 BS-8 Moduł badania czujników zbliżeniowych.

 BS-9 Moduł badania układów pneumatycznych.

 BS-10 Moduł badania świateł.

- SPC Sterowany komputerowo System wagowy (wykorzystuje System SCADA)

- SCSP System kalibracji czujników ciśnienia.

 

2.4. – Elektroniczne układy sterujące (Zaawansowane) (Wykorzystują system RTC)

 

- RYC Sterowana komputerowo Jednostka ucząca do badania układów regulacji i sterowania.

- RYC/SOF Oprogramowanie do symulacji układów serowania i regulacji.

- CADDA Sterowana komputerowo jednostka ucząca do badania przetworników analogowo/cyfrowych i cyfrowo/analogowych.

- CADDA/SOF Oprogramowanie do symulacji przetworników analogowo/cyfrowych i cyfrowo/analogowych.

 

2.5. – Elektronika cyfrowa (Zaawansowana) (Wykorzystuje system RTC)

 

- TDS Sterowana komputerowo Jednostka ucząca do badania układów cyfrowego przetwarzania sygnałów.

- TDS/SOF Oprogramowanie do symulacji przetwarzania sygnałów cyfrowych.

 

2.6. – Elektronika przemysłowa (Zaawansowana) (Wykorzystuje system RTC)

 

- TECNEL Sterowana komputerowo Jednostka ucząca do badania układów elektroniki mocy (wykorzystujących tranzystory IGBT) (Przetwornice: AC/DC + AC/AC).

- TECNEL/B Sterowana komputerowo Podstawowa jednostka ucząca do badania układów elektroniki mocy (bez tranzystorów IGBT) (Przetwornice: AC/DC + AC/AC).

- PECADS Wspomagane komputerowo projektowanie układów elektroniki mocy i oprogramowanie do ich symulacji. (Przetwornice: DC/AC, AC/DC, DC/DC, AC/AC).

- SERIN/CA Sterowany komputerowo Trenażer z zakresu zaawansowanych przemysłowych systemów serwonapędu (Silniki AC).

- SERIN/CC Sterowany komputerowo Trenażer z zakresu zaawansowanych przemysłowych systemów serwonapędu (Silniki DC).

- SERIN?CACC Sterowany komputerowo Trenażer z zakresu zaawansowanych przemysłowych systemów serwonapędu (Silniki AC i DC).

- SERIN/CCB Trenażer z zakresu podstaw serwonapędów (Silniki DC).

- SERIN/CAB Trenażer z zakresu podstaw serwonapędów (Silniki AC).

- SERVOS/SOF Oprogramowanie do symulacji serwonapędów.

 

3. – Komunikacja

3.1. – Komunikacja analogowa (Wykorzystuje systemy CAI i/lub CAL i/lub EDAS/VIS)

 

– LICOMBA Zintegrowane laboratorium komunikacji:

Zasilacze

(wymagany jeden zasilacz)

 FA-CO    Zasilacz.

 EBC-100 Jednostka bazowa, z wbudowanym zasilaczem

Moduły

 ED-CAM Systemy komunikacyjne AM.

 ED-CFM Systemy komunikacyjne FM.

Oprogramowanie

- CAI System szkoleń wspomaganych komputerowo, zamawiany dodatkowo jako opcja do modułów typu „ED-CAM’ i „ED-CFM”.

- LICOMBA/CAL Oprogramowanie systemu uczenia się wspomaganego komputerowo (Obliczanie wyników i analiza), zamawiane dodatkowo jako opcja do modułów typu „ED-CAM’ i „ED-CFM”.

Zbieranie danych i wirtualne oprzyrządowanie

- EDAS/VIS 0.25 EDIBON System zbierania danych/System wirtualnego oprzyrządowania, do użytku z modułami typu „ED-CAM’ i „ED-CFM”.

- EDAS/VIS 1.25 EDIBON System zbierania danych/System wirtualnego oprzyrządowania, do użytku z modułami typu „ED-CAM’ i „ED-CFM”.

 

- EMDA Trenażer z zakresu modulacji analogowej i cyfrowej.

 

 

3.2. – Komunikacja cyfrowa (Wykorzystuje systemy CAI i/lub CAL i/lub EDAS/VIS)

 

– LICOMBA Zintegrowane laboratorium komunikacji:

Zasilacze

(wymagany jeden zasilacz)

 FA-CO    Zasilacz.

 EBC-100 Jednostka bazowa, z wbudowanym zasilaczem

Moduły

 EDICOM1 Próbkowanie i rekonstrukcja sygnałów.

 EDICOM2 Multipleks z podziałem czasu (TDM). Nadajnik i odbiornik sygnałów z impulsową modulacją amplitudy (PAM).

 EDICOM3 Nadawanie i odbiór sygnałów MIC-TDM.

 EDICOM4 Modulacja i demodulacja w systemie delta

 EDICOM5 Kody liniowe. Modulacja i demodulacja sygnałów.

 EDICOM6 Nadawanie i odbiór w liniach światłowodowych.

Oprogramowanie

 

- CAI System szkoleń wspomaganych komputerowo, zamawiany dodatkowo jako opcja do modułów typu „EDICOM”.

 

- LICOMBA/CAL Oprogramowanie systemu uczenia się wspomaganego komputerowo (Obliczanie wyników i analiza), zamawiane dodatkowo jako opcja do modułów typu „„EDICOM”.

 

Zbieranie danych i wirtualne oprzyrządowanie

 

- EDAS/VIS 0.25 EDIBON System zbierania danych/System wirtualnego oprzyrządowania, do użytku z modułami typu „„EDICOM”.

 

- EDAS/VIS 1.25 EDIBON System zbierania danych/System wirtualnego oprzyrządowania, do użytku z modułami typu „„EDICOM”.

 

- EMDA Trenażer z zakresu modulacji analogowej i cyfrowej.

 

3.3. – Telefonia

 

- CODITEL Trenażer z zakresu systemów telefonii.

 

 

3.4. – Komunikacja stosowana

 

- EGPS Trenażer z zakresu systemów GPS.

- EAN Trenażer z zakresu anten.

- ESA Trenażer z zakresu komunikacji satelitarnej.

- EMI Trenażer z zakresu komunikacji mikrofalowej.

- EBL Trenażer z zakresu systemu Bluetooth.

- ETM Trenażer z zakresu telefonii komórkowej.

- ERA Trenażer z zakresu systemów radarowych.

 

 

4. – Elektrotechnika

4.1. – Podstawy elektrotechniki (wykorzystuje CAI i/lub CAL i/lub system MUAD)

 

- LIELBA Zintegrowane laboratorium instalacji elektrycznych:

Regały (konstrukcje wsporcze dla aplikacji)

 BASB Regał podstawowy

 BASS Regał podwójny, jednostronny stojak roboczy.

APLIKACJE:

Domowe instalacje elektryczne

Ogólnego przeznaczenia

 AD1A Stanowisko instalacji antywłamaniowej.

 AD3A Stanowisko alarmu przeciwpożarowego.

 AD5 Sterowanie czasowe oświetleniem schodów.

 AD13 Układ domofonu audio.

 AD14 Układ domofonu audio – wideo.

Przemysłowe układy sterowania

 AD6A Stanowisko sterowania natężeniem oświetlenia.

 AD9A Stanowisko sterowania ogrzewaniem.

 AD15A Stanowisko sterowania położeniem.

 AD17A Stanowisko sterowania położeniem za pomocą czujników fotoelektrycznych.

 AD22 Stanowisko sterowania natężeniem przepływu.

 AD23 Podstawowe stanowisko sterowania bezprzewodowego (RF).

 AD24 Przełącznik pozycyjny.

 AD25A Stanowisko sterowania domową instalacją elektryczną za pośrednictwem telefonu.

 AD28A Zintegrowane stanowisko sterowania domowymi urządzeniami elektrycznymi.

 AD30 Stanowisko sterowania instalacją gazową.

Dźwięk

 AD19A Stanowisko akustyczne.

 AD31 Detekcja ruchu i dźwięków oraz sterowanie dźwiękiem.

Przyrządy

 AD8 Napęd żaluzji.

 AD11A Analizator sieci.

 AD32 Analizator obwodów 24 Vac/12 Vdc.

 AD33 Symulator zwarć w instalacji.

 

Przemysłowe instalacje elektryczne

Rozruszniki i silniki

 AI1 Rozrusznik w układzie gwiazda – trójkąt.

 AI2 Rozrusznik z autotransformatorem.

 AI4 Rozrusznik z przemiennikiem częstotliwości.

 AI5 Rozrusznik silnika AC z uzwojonym wirnikiem.

 AI6 Rozrusznik silnika DC.

 AI12 Modułowy układ szkoleniowy (silniki AC).

Regulacja prędkości

 AI3 Komutator prędkości w silniku Dahlandera.

 AI7 Automatyczna zmiana prędkości silnika Dahlandera wraz ze zmianą kierunku obrotów.

Elektrotechnika

 AI8 Kompensacja mocy biernej (Korekcja współczynnika mocy).

 AI13 Modułowy układ szkoleniowy w zakresie elektrotechniki.

 AI13-A Modułowy układ szkoleniowy w zakresie elektrotechniki (obwody RLC).

 AI13-B Modułowy układ szkoleniowy w zakresie elektrotechniki (zestaw elektrostatyczny).

 AI13-C Modułowy układ szkoleniowy w zakresie elektrotechniki (silniki).

 AI13-A Modułowy układ szkoleniowy w zakresie elektrotechniki (transformatory).

 AI13-A Modułowy układ szkoleniowy w zakresie elektrotechniki (oświetlenie).

Bezpieczeństwo

 AI9 Bezpieczeństwo osób pod względem styczności pośredniej w układach z przewodem zerowym w układzie TT.

 AI10 Bezpieczeństwo osób pod względem styczności pośredniej w układach z przewodem zerowym w układzie TN.

 AI11 Bezpieczeństwo osób pod względem styczności pośredniej w układach z przewodem zerowym w układzie IT.

 

Instalacje energetyczne

Zabezpieczenia i przekaźniki

 AE3 Jednostka testowania termomagnetycznych wyłączników automatycznych.

 AE4 Jednostka testowania automatycznych wyłączników różnicowych.

 AE5 Stanowisko sterowania przekaźnikowego.

 AE7 Stanowisko wielofunkcyjnych zabezpieczeń elektrycznych.

 AE9 Przekaźnik kierunkowy: Detekcja zwarć doziemnych, Detekcja kierunku przepływu mocy, Detekcja przepływu mocy biernej.

Pomiary i sterowanie

 AE2 Kompensacja i sterowanie przepływem energii biernej.

 AE6 Stanowisko kontroli liczników energii.

 AE8 Pomiary mocy i momentu obrotowego silników elektrycznych.

Linie przesyłowe

 AE1 Model linii napowietrznej.

 

Oprogramowanie

 

- CAI System szkoleń wspomaganych komputerowo, zamawiany dodatkowo jako opcja do aplikacji LIELBA typu „A”.

- CAL Oprogramowanie systemu uczenia się wspomaganego komputerowo (Obliczanie wyników i analiza), zamawiane dodatkowo jako opcja do aplikacji LIELBA typu „A”

Zbieranie danych

- MUAD System zbierania danych dla układów elektroenergetycznych do użytku z aplikacjami LIELBA typu „A”.

 

- ELE-KITS Zestawy montażowe instalacji elektrycznych:

 BAS-K Szafka instalacyjna.

 

ZESTAWY:

Elektryczna instalacja domowa

 

Układy ogólnego przeznaczenia

 KD1A Zestaw dla stanowiska alarmu antywłamaniowego

 KD3A Zestaw dla stanowiska alarmu przeciwpożarowego

 KD5 Zestaw sterowania czasowego oświetleniem schodów.

 KD13 Zestaw domofonu audio.

 KD14 Zestaw domofonu audio – wideo.

Przemysłowe układy sterowania

 KD6A Zestaw dla stanowisko sterowania natężeniem oświetlenia.

 KD9A Zestaw dla stanowiska sterowania ogrzewaniem.

 KD15A Zestaw dla stanowiska sterowania położeniem.

 KD17A Zestaw dla stanowiska sterowania położeniem za pomocą czujników fotoelektrycznych.

 KD22 Zestaw dla stanowiska sterowania natężeniem przepływu.

 KD23 Zestaw dla podstawowego stanowiska sterowania bezprzewodowego (RF).

 KD24 Zestaw dla przełącznika pozycyjnego.

 KD25A Zestaw dla stanowiska sterowania domową instalacją elektryczną za pośrednictwem telefonu.

 KD28A Zestaw dla zintegrowanego stanowiska sterowania domowymi urządzeniami elektrycznymi.

 KD30 Zestaw dla stanowiska sterowania instalacją gazową.

Dźwięk

 KD19A Zestaw dla stanowiska akustycznego.

 KD31 Zestaw dla detekcji ruchu i dźwięków oraz sterowania dźwiękiem.

Przyrządy

 KD8 Zestaw dla napędu żaluzji.

 KD11A Zestaw dla analizatora sieci.

 KD32 Zestaw dla analizatora obwodów 24 Vac/12 Vdc.

 KD33 Zestaw dla symulatora zwarć w instalacji.

 

Przemysłowe instalacje elektryczne

Rozruszniki i silniki

 KI1 Zestaw rozrusznika w układzie gwiazda – trójkąt.

 KI2 Zestaw rozrusznika z autotransformatorem.

 KI4 Zestaw rozrusznika z przemiennikiem częstotliwości.

 KI5 Zestaw rozrusznika silnika AC z uzwojonym wirnikiem.

 KI6 Zestaw rozrusznika silnika DC.

Regulacja prędkości

 KI3 Zestaw komutatora prędkości w silniku Dahlandera.

 KI7 Zestaw automatycznej zmiany prędkości silnika Dahlandera wraz ze zmianą kierunku obrotów.

Elektrotechnika

 KI8 Zestaw kompensacji mocy biernej (korekcja współczynnika mocy).

Bezpieczeństwo

 KI9 Zestaw bezpieczeństwa osób pod względem styczności pośredniej w układach z przewodem zerowym w układzie TT.

 KI10 Zestaw bezpieczeństwa osób pod względem styczności pośredniej w układach z przewodem zerowym w układzie TN.

 KI11 Zestaw bezpieczeństwa osób pod względem styczności pośredniej w układach z przewodem zerowym w układzie IT.

 

Instalacje energetyczne

Zabezpieczenia i przekaźniki

 KE3 Zestaw jednostki testowania termomagnetycznych wyłączników automatycznych.

 KE4 Zestaw jednostki testowania automatycznych wyłączników różnicowych.

 KE5 Zestaw dla stanowiska sterowania przekaźnikowego.

 KE7 Zestaw dla stanowiska wielofunkcyjnych zabezpieczeń elektrycznych.

 KE9 Zestaw przekaźnika kierunkowego: Detekcja zwarć doziemnych, Detekcja kierunku przepływu mocy, Detekcja przepływu mocy biernej.

Pomiary i sterowanie

 KE2 Zestaw do kompensacji i sterowania przepływem energii biernej.

 KE6 Zestaw dla stanowiska kontroli liczników energii.

 KE8 Zestaw do pomiarów mocy i momentu obrotowego silników elektrycznych.

Linie przesyłowe

 KE1 Zestaw dla modelu linii napowietrznej.

 Oprogramowanie

- CAI System szkoleń wspomaganych komputerowo, zamawiany dodatkowo jako opcja do zestawów typu „K”.

- CAL Oprogramowanie systemu uczenia się wspomaganego komputerowo (Obliczanie wyników i analiza), zamawiane dodatkowo jako opcja do zestawów typu „K”.

Gromadzenie danych

- MUAD System gromadzenia danych dla układów elektroenergetycznych do użytku z zestawami typu „K”

- EIV2 Trenażer instalacji automatyki domowej.

- EIV6 Trenażer instalacji automatyki domowej.

 

4.2. – Demonstracje z zakresu elektrotechniki

- PDL Panel demonstracyjny lamp.

- PDCE-P Panel demonstracyjny przewodów elektrycznych (kable mocy).

- PDCE-S Panel demonstracyjny przewodów elektrycznych (sygnalizacja).

- PDF Panel demonstracyjny bezpieczników.

 

4.3. – Warsztat instalacji elektrycznych

- EIWS Obejmuje umeblowanie, narzędzia, podzespoły itd.

 

4.4. – Maszyny elektryczne

- LIMEL Zintegrowane laboratorium maszyn elektrycznych

Jednostki maszyn elektrycznych

- EME Jednostka maszyn elektrycznych. (opcja zaawansowana).

- EME/M Jednostka maszyn elektrycznych. (opcja pośrednia).

- EME/B Jednostka maszyn elektrycznych. (opcja podstawowa).

Jednostki pomiarowe

- MULT Multimetr cyfrowy.

- EAL Jednostka analizatora sieci.

- EALD Jednostka analizatora sieci z systemem komputerowego gromadzenia danych + oscyloskop (PC).

- EALDG Jednostka analizatora sieci z systemem komputerowego gromadzenia danych + oscyloskop (PC) + wyświetlacz oscyloskopu.

- EAM-VA Analogowa jednostka pomiarowa.

- MUAD System gromadzenia danych dla układów elektroenergetycznych.

Obciążenia

- RCL3R Moduł obciążeń rezystancyjnych, indukcyjnych i pojemnościowych.

- Pojedyncze elementy:

- IND Indukcyjność z układem zabezpieczającym

- CON Kondensatory z układem zabezpieczającym.

- REV Rezystancja zmienna z układem zabezpieczającym.

- REF Rezystancja stała z układem zabezpieczającym.

- REV/T Trójfazowa rezystancja zmienna z układem zabezpieczającym.

Silniki

Silniki (DC)

- EMT1 Silnik – generator DC o wzbudzeniu niezależnym.

- EMT2 Silnik – generator DC o wzbudzeniu szeregowym.

- EMT3 Silnik – generator DC o wzbudzeniu bocznikowym.

- EMT4 Silnik – generator DC o wzbudzeniu mieszanym.

- EMT5 Silnik DC o wzbudzeniu szeregowo – bocznikowym.

- EMT12 Silnik uniwersalny (jednofazowy).

- EMT15 Silnik DC z magnesem trwałym.

- EMT18 Silnik DC bezszczotkowy.

- EMT19 Silnik krokowy.

Silniki (AC)

- EMT6 Asynchroniczny trójfazowy silnik – alternator AC.

- EMT7 Asynchroniczny trójfazowy silnik z wirnikiem klatkowym.

- EMT7-B Asynchroniczny trójfazowy silnik z wirnikiem klatkowym (4 bieguny).

- EMT8 Asynchroniczny trójfazowy silnik z wirnikiem uzwojonym.

- EMT9 Trójfazowy silnik Dahlandera (dwie prędkości).

- EMT10 Asynchroniczny silnik trójfazowy z dwiema niezależnymi prędkościami.

- EMT11 Asynchroniczny silnik jednofazowy z kondensatorem rozruchowym.

- EMT12 Silnik uniwersalny (jednofazowy).

- EMT14 Silnik repulsyjny, jednofazowy, ze zwartymi szczotkami.

- EMT16 Asynchroniczny silnik jednofazowy z kondensatorem rozruchowym i kondensatorem biegowym.

- EMT17 Silnik trójfazowy z wirnikiem klatkowym, z uzwojeniami połączonymi w gwiazdę.

- EMT20 Asynchroniczny silnik jednofazowy z fazą pomocniczą,

- EMT21 Trójfazowy silnik reluktancyjny.

- EMT22 Jednofazowy silnik zwartobiegunowy.

Hamulce

- FRE-FE Hamulec elektroniczny.

- DI-FRE Hamulec wahadłowego dynamo.

- EMCC Ogniwo obciążnikowe.

- FREND Hamulec dynamo.

- FRENP Hamulec magnetyczny.

- FREPR Hamulec Prony’ego.

- FRECP Hamulec wiroprądowy.

Transformatory

- ETT Jednostka transformatora jedno- i trójfazowego.

- TPPT Jednostka trójfazowego transformatora mocy.

- EMPTA Transformator pomocniczy i moduł zabezpieczeń.

- AUTR Autotransformator o zmiennej przekładni.

- Pojedyncze elementy:

- TRANS Transformator jednofazowy.

- TRANS3 Transformator trójfazowy.

 

Sterowanie prędkością silników prądu stałego (DC)

- WCC Sterownik prędkości obrotowej silnika DC.

- WCC/M Sterownik prędkości obrotowej silnika DC (opcja pośrednia).

- WCC/B Sterownik prędkości obrotowej silnika DC (bez żadnych dodatkowych elementów).

 

Sterowanie prędkością silników prądu zmiennego (AC)

- WCA Sterownik prędkości obrotowej silnika AC.

- WCA/M Sterownik prędkości obrotowej silnika AC (opcja pośrednia).

- WCA/B Sterownik prędkości obrotowej silnika AC (bez żadnych dodatkowych elementów).

 

Programowalne sterowniki logiczne PLC

- PLC-PI Moduł sterownika PLC dp sterowania działaniem jednostki.

- EDIBONFP-X-CPU Sterownik PLC, bez żadnych dodatkowych elementów.

 

Tachogenerator

- TECNEL/T Tachogenerator.

 

Oprogramowanie

- CAI System szkoleń wspomaganych komputerowo.

- CAL Oprogramowanie systemu uczenia się wspomaganego komputerowo (Obliczanie wyników i analiza).

Gromadzenie danych

- MUAD System gromadzenia danych dla układów elektroenergetycznych.

 

 

- EMT-E Silniki (dostępnych 21 silników różnych typów).

- EMT-S Przekroje silników (dostępnych 21 silników różnych typów).

- ESAM Trenażer symulacji uszkodzeń w silnikach elektrycznych.

- ESAE Trenażer symulacji uszkodzeń elektrycznych.

- EEA Jednostka badania alternatorów.

- EGMG24 Zestaw silnik – generator, maszyny trójfazowe 24 Vac, wzbudzenie nie jest wymagane (magnesy stałe).

- ERP Badanie układów zabezpieczeń:

 ERP-UB Jednostka do badania przekaźników zabezpieczających (wspólna dla modułów przekaźników typu „ERP”).

Moduły przekaźników

 ERP-SFT Moduł zabezpieczenia nadprądowego i ziemnozwarciowego.

 ERP-SDND Moduł zabezpieczenia nadprądowego kierunkowego / bezkierunkowego.

 ERP-PDF Moduł przekaźnika zabezpieczenia różnicowo - prądowego

 ERP-MA Moduł przekaźnika zarządzania liniami zasilania.

 ERP-PD Moduł przekaźnika zabezpieczenia odległościowego.

 

4.5. – Zestawy maszyn elektrycznych

- EMT-KIT Zestaw maszyn rozbieralnych.

 

5. – Energetyka

5.1. – Symulacja układów energetyki.

 

5.2. – Elektrownie (wykorzystuje system SCADA)

- APS12 Zaawansowany symulator systemów elektroenergetycznych i siłowni (generacja, transformacja, przesył, dystrybucja i użytkowanie energii).

- MPSS Modułowy symulator systemu energetycznego.

- MPSSC Modułowy symulator systemu energetycznego z układem sterowania SCADA.

 

5.3. – Odnawialne (alternatywne) źródła energii

Fotoelektryczne

- EESFC Sterowana komputerowo Jednostka fotoelektrycznej elektrowni słonecznej (wykorzystuje system SCADA).

- EESFB Jednostka fotoelektrycznej elektrowni słonecznej.

- MINI-ESF Modułowy trenażer fotoelektrycznej elektrowni słonecznej.

- ES5C Sterowana komputerowo Jednostka fotoelektrycznej elektrowni słonecznej z koncentratorem (wykorzystuje system SCADA).

- ES5B Jednostka fotoelektrycznej elektrowni słonecznej z koncentratorem.

Słoneczne z lustrami skupiającymi

- EESTC Sterowana komputerowo Jednostka elektrowni słonecznej z lustrami skupiającymi (wykorzystuje system SCADA).

- EEST Jednostka elektrowni słonecznej z lustrami skupiającymi.

- MINI-EESTC Sterowana komputerowo Jednostka podstawowa elektrowni słonecznej z lustrami skupiającymi (wykorzystuje system SCADA).

- MINI-EEST Jednostka podstawowa elektrowni słonecznej z lustrami skupiającymi.

- ET5C Sterowana komputerowo Jednostka elektrowni słonecznej z lustrami skupiającymi i koncentratorem (wykorzystuje system SCADA).

- ET5B Jednostka elektrowni słonecznej z lustrami skupiającymi i koncentratorem.

Wiatrowe

- EEEC Komputerowo sterowana Siłownia wiatrowa. (wykorzystuje system SCADA). 

- EEE Siłownia wiatrowa.

- MINI-EEEC Komputerowo sterowana Jednostka podstawowa siłowni wiatrowej. (wykorzystuje system SCADA).

- MINI-EEE Jednostka podstawowa siłowni wiatrowej.

- EFTEC Sterowany komputerowo System uczenia się rozwiązywania problemów dla piasty turbiny siłowni wiatrowej. (wykorzystuje system SCADA)

- EFTNC Sterowany komputerowo System uczenia się rozwiązywania problemów dla gondoli siłowni wiatrowej. (wykorzystuje system SCADA)

 

 

 Ogniwa paliwowe

- EC5C Sterowana komputerowo Jednostka ogniwa paliwowego z membraną do wymiany protonów (22 W). (Wykorzystuje system SCADA)

- EC5B Jednostka ogniwa paliwowego z membraną do wymiany protonów (22 W).

- EC6C Sterowana komputerowo Zaawansowana jednostka ogniwa paliwowego z membraną do wymiany protonów (1,5 k W). (Wykorzystuje system SCADA)

- EC6B Zaawansowana jednostka ogniwa paliwowego z membraną do wymiany protonów (1,5 k W).

- EA5C Sterowana komputerowo Jednostka alkalicznego ogniwa paliwowego. (Wykorzystuje system SCADA)

- EA5B Jednostka alkalicznego ogniwa paliwowego.

Biopaliwa

- EBDC Sterowana komputerowo Jednostka wykorzystująca biodiesel. (wykorzystuje system SCADA)

- EBDB Jednostka wykorzystująca biodiesel.

- EBEC Sterowana komputerowo Jednostka wykorzystująca bioetanol. (wykorzystuje system SCADA)

- EBEB Jednostka wykorzystująca bioetanol.

- EBGC Sterowana komputerowo Jednostka wykorzystująca biogaz. (wykorzystuje system SCADA)

- EBGB Jednostka wykorzystująca biogaz.

- EBMC Sterowana komputerowo Jednostka wykorzystująca biomasę. (wykorzystuje system SCADA)

- EBMB Jednostka wykorzystująca biomasę.

Siłownie i elektrownie morskie

- EOMC Sterowana komputerowo Siłownia wykorzystująca energię fal. (wykorzystuje system SCADA)

- EOMB Siłownia wykorzystująca energię fal.

- EMMC Sterowana komputerowo Siłownia wykorzystująca energie pływów. (wykorzystuje system SCADA)

- EMMB Siłownia wykorzystująca energie pływów.

- ECMC Sterowana komputerowo Siłownia wykorzystująca energię prądów podmorskich. (wykorzystuje system SCADA)

- ECMB Siłownia wykorzystująca energię prądów podmorskich.

- ETMC Sterowana komputerowo Siłownia wykorzystująca energię cieplną oceanu. (wykorzystuje system SCADA)

- ETMB Siłownia wykorzystująca energię cieplną oceanu.

Siłownie geotermiczne

- EG5C Sterowana komputerowo Siłownia geotermiczna (o niskiej entalpii). (wykorzystuje system SCADA)

- EG5B Siłownia geotermiczna (o niskiej entalpii).

- EG6C Sterowana komputerowo Siłownia geotermiczna (o wysokiej entalpii). (wykorzystuje system SCADA)

- EG6B Siłownia geotermiczna (o wysokiej entalpii).

Hydroelektrownie

- SCE Sterowany komputerowo Symulator układu sterowania i regulacji elektrowni. (wykorzystuje system SCADA)

Siłownie organiczne

- TORC Sterowana komputerowo Jednostka wykorzystująca organiczny cykl Rankine’a. (wykorzystuje system SCADA)

 

5.4. – Moduły przekaźnikowe

- ERP Badanie przekaźników zabezpieczających:

 ERP-UB Jednostka badania przekaźników zabezpieczających (wspólna dla modułów przekaźników typu „ERP”)

 

Moduły przekaźników

 ERP-SFT Moduł zabezpieczenia nadprądowego i ziemnozwarciowego.

 ERP-SDND Moduł zabezpieczenia nadprądowego kierunkowego / bezkierunkowego.

 ERP-PDF Moduł przekaźnika zabezpieczenia różnicowo - prądowego

 ERP-MA Moduł przekaźnika zarządzania liniami zasilania.

 ERP-PD Moduł przekaźnika zabezpieczenia odległościowego.

 

6. – Automatyka i systemy

6.1. – Automatyka (emulacja procesów sterowanych za pomocą sterowników PLC)

- PLCE Trenażer sterownika PLC.

Emulatory procesów dla sterownika PLC przeznaczone do pracy z modułem PLCE

Ruch uliczny i parkingi

 PLCE-CST Sterowanie uliczną sygnalizacją świetlną.

 PLCE-AV Parkowanie samochodu.

 PLCE-A2GZ Dwustrefowy garaż parkingowy.

Małe maszyny przemysłowe

 PLCE-CA Sterowanie pracą windy.

 PLCE-CLA Sterowanie pracą pralki automatycznej.

 PLCE-MB Automat do napojów.

 PLCE-MBC Automat do napojów gorących.

 PLCE-CB Sterowanie pracą pompy.

 PLCE-MA Maszyna do wytłaczania.

Małe systemy przemysłowe

 PLCE-ST Wiercenie.

 PLCE-SBAR Układ pomp wody zanieczyszczonej.

 PLCE-SBP System pomp (ciśnieniowych).

 PLCE-SL System czyszczenia.

 PLCE-SALL Automatyczny system napełniania.

 PLCE-SBT System pasów przenośnika.

 PLCE-SCCT System załadunku przenośnika.

 PLCE-SCA System kanalizacji.

 PLCE-SDT Układ gięcia rur.

 PLCE-PAE System automatycznej prasy do tłoczenia.

Duże systemy przemysłowe

 PLCE-PLLT Proces napełniania zbiorników.

 PLCE-SCC Zbiorczy przenośnik pasowy.

 PLCE-MCC Maszyna do segregacji przesyłek pocztowych.

 PLCE-RAC Sieć zasilania sprężonym powietrzem.

 PLCE-TC Przeróbka węgla.

 PLCE-PELE Linia pakowania i butelkowania.

Proste układy sterowania

 PLCE-CA2P Kontrola dostępu w układzie dwóch drzwi.

 PLCE-CI Alarm przeciwpożarowy.

 PLCE-CP Kontrola zbliżeniowa (bezpieczeństwo).

 PLCE-CCO Sterowanie bramą śluzy.

 PLCE-CNC Kontrola poziomu i przepływu.

 PLCE-CNTA Kontrola poziomu wody w wieży ciśnień.

 PLCE-CF Automat do zdjęć.

 PLCE-CMM Sterowanie pracą maszyny formierskiej.

 PLCE-CPOS Kontrola położenia.

 PLCE-CS Sterowanie pracą silosu.

 PLCE-CACV Sterowanie załadunkiem samochodów.

Przemysłowe układy sterowania

 PLCE-ACC Sterowanie załadunkiem.

 PLCE-CML Sterowanie przygotowaniem mieszanek cieczy.

 PLCE-CME Sterowanie pracą mieszalnika.

 PLCE-CR Sterowanie pracą reaktora.

 PLCE-CCP Zliczanie obiektów i kontrola położenia.

 PLCE-CL Sterowanie pracą walcarki.

 PLCE-CTRA Gniazdo produkcyjne.

 PLCE-CTI Sterowanie oświetleniem wieży.

Aplikacje termiczne

 PLCE-AC Zbiornik ciepła.

 PLCE-RT Regulacja temperatury.

 PLCE-CSC Sterowanie systemem ogrzewania.

 PLCE-CSV Sterowanie systemem wentylacji.

Sterowanie pracą maszyn elektrycznych (silników)

 PLCE-M Sterowanie pracą silnika.

 PLCE-MPP Sterowanie pracą silnika krokowego.

 PLCE-MET Połączenie gwiazda - trójkąt

 PLCE-MCETI Odwracalne połączenie gwiazda – trójkąt.

 PLCE-MD Obwód silnika Dahlandera.

 PLCE-M2BS Silnik z dwoma niezależnymi uzwojeniami.

 PLCE-MAC Rozruch silnika z uzwojonym wirnikiem.

Alarmy / Sterowanie przepływem prądu

 PLCE-AN Wskaźnik przyzewowy.

 PLCE-SLU Światła pozycyjne.

 PLCE-CPR Kompensacja prądu biernego.

 PLCE-MCI Układ stycznikowy nawrotny.

 

6.2. – Automatyka (Rzeczywiste zastosowania sterowników PLC w małej skali)

- PLCE Trenażer sterownika PLC.

Rzeczywiste zastosowania sterowników PLC w małej skali (do pracy z układem PLCE):

Czujniki

 PLCE-BS1 Moduł testowania drgań i odkształceń.

 PLCE-BS2 Moduł pomiaru temperatury

 PLCE-BS3 Moduł pomiaru ciśnienia.

 PLCE-BS4 Moduł pomiaru przepływu.

 PLCE-BS5 Moduł testowania pieca.

 PLCE-BS6 Moduł pomiaru poziomu cieczy.

 PLCE-BS7 Moduł testowania tachometrów.

 PLCE-BS8 Moduł testowania czujników zbliżeniowych.

 PLCE-BS9 Moduł testowania układów pneumatycznych.

 PLCE-BS10 Moduł testowania oświetlenia.

 

6.3. – Automatyka (przemysłowe zastosowania sterowników PLC)

- PLC-IN Przemysłowy układ sterowania wykorzystujący sterownik PLC.

 

6.4. – Automatyka (Sterownik PLC w układach sterowania pracą jednostek)

- PLC-PI Moduł sterownika PLC do sterowania pracą jednostek (do pracy z jednostkami EDIBON sterowanymi komputerowo).

- EDIBONFP-X-CPU Sterownik PLC, bez dodatkowych elementów.

 

6.5. – Automatyka (Regulacja i sterowanie) (wykorzystuje system RTC)

- RYC Sterowana komputerowo jednostka wspomagająca nauczanie do badania układów regulacji i sterowania.

- RYC/SOF Pakiet oprogramowania do symulacji układów regulacji i sterowania.

 

6.6 – Automatyka (Układy sterowania)

- CECI Trenażer sterowników przemysłowych.

- CRCI Praca w sieci sterowników przemysłowych.

- CEAB Trenażer zastosowań magistrali obiektowej.

- CEAC Trenażer strojenia sterownika.

- EPID-T Trenażer przemysłowego układu regulacji typu PID (regulacja temperatury).

 

6.7. – Układy

- SCE Sterowany komputerowo Symulator układu regulacji i sterowania elektrowni. (wykorzystuje system SCADA)

- SBB Układ ruchomej belki z kulką.

- CPVM  Sterowanie położeniem i prędkością obrotowa silnika prądu stałego (DC).

 

7. – Mechanika i materiałoznawstwo

7.1. – Podstawy mechaniki (wykorzystuje systemy CAI i/lub CAL)

- LIMEBA Zintegrowane laboratorium podstaw mechaniki:

Moduły

 MECA1 Doświadczenia z zakresu statyki

 MECA2 Doświadczenia z mechanizmami umożliwiającymi zwiększenie ładunku

 MECA3 Doświadczenia z przekładniami.

 MECA4 Doświadczenia z zakresu dynamiki.

 MECA5 Doświadczenia dotyczące tarcia.

 MECA6 Doświadczenia z mechanizmami specjalnymi.

 

Oprogramowanie

- CAI System szkoleń wspomaganych komputerowo, zamawiany dodatkowo jako opcja do modułów typu „MECA”.

- LIMEBA/CAL Oprogramowanie systemu uczenia się wspomaganego komputerowo (Obliczanie wyników i analiza), zamawiane dodatkowo jako opcja do modułów typu „MECA”.

 

7.2. – Mechanika ogólna

7.2.1 – Mechanizmy pojazdów samochodowych

- MFT System hamulca bębnowego.

- MEM Sprzęgło tarczowe.

- MFD Hamulec tarczowy.

- MCC Skrzynia biegów.

- MDC Mechanizm różnicowy.

- MFF Moduł pomiaru sił hamowania i przyspieszania.

- MGE Moduł budowy skrzyń biegów.

 

7.2.2. – Przekładnie i układy przekazywania napędu

- MEC Moduł przekładni przyspieszającej.

- MEE Podnośnik z przekładnią.

- MBW Automatyczna skrzynia biegów Borga-Wamera.

- MED Moduł wyważania statycznego I dynamicznego

- MTE1 Moduł przekładni planetarnej (1 element).

- MTE2 Moduł przekładni planetarnej (2 elementy).

- MTE3 Moduł przekładni planetarnej (3 elementy).

7.2.3. – Mechanizmy

- MSH Prosty układ hydrauliczny.

- MBD Mechanizm korbowo – wodzikowy.

- MYE Mechanizm jarzmowy (z jarzmem przesuwnym).

- MBM1 Mechanizm jarzmowy z jarzmem z wycięciem.

- MBM2 Mechanizm szybkiego ruchu powrotnego Whitwortha

- MCA Mechanizm łańcuchowy (reakcji).

- MME Mechanizm krzyża maltańskiego.

- MAC Mechanizm sprzęgający.

- MUN Mechanizm z przegubem Hooka.

- MEX Mechanizm krzywkowy.

- MUV Przegub uniwersalny równobieżny.

- MBI Mechanizm korbowy.

 

7.2.4. – Smarowanie. Zużycie. Tarcie.

- MCF Tarcie pasa.

- MEF Moduł badania tarcia.

 

7.3. – Technika motoryzacyjna

7.3.1. – Czujniki i podstawowe układy elektryczne samochodu.

7.3.2. – Układy elektryczne i elektroniczne samochodu.

7.3.3. – Silniki

7.3.4. –Systemy wtrysku paliwa

7.3.5. – Ogólna mechanika pojazdów samochodowych

 

7.4. – Specjalne układy mechaniczne i odlewnictwo

- MCAM Podstawowy zestaw szkoleniowy – odlewanie dzwonka.

- MCLA Zestaw szkoleniowy 1 – budowa odlewni.

- MCEN Zestaw szkoleniowy 2 – budowa układu do odlewania odśrodkowego.

 

7.5. – Wytrzymałość materiałów

7.5.1. – Zagadnienia ogólne wytrzymałości materiałów

- EEFC Sterowany komputerowo Moduł do badania zmęczenia materiału. (wykorzystuje system SCADA)

- EEF Moduł do badania zmęczenia materiału.

- EEU/20KN Uniwersalny moduł do testowania materiałów.

- EEFCR Moduł do badania pełzania materiału.

- EEICI Moduł do badania wpływu (metoda Charpy’ego i Izoda).

- EEDB Moduł do badania twardości w skali Brinella

- MVV Moduł wspornika niesymetrycznego.

- MUP Obciążanie prętów ściskanych.

- MTP Urządzenie do badania skręcania i zginania.

- MFV Ugięcie belki.

- MTB Skręcanie.

- MFLT Pręty ściskane.

- MVS Most wiszący.

- MFL Łuk zakotwiczony w dwóch punktach.

- MPO Rama portalu.

- MDB Ugięcie prętów zakrzywionych.

- MMF Moduł do badania sił ścinających i momentów skręcających.

- MVL Badanie drgań swobodnych.

- MVLF Drgania swobodne i wymuszone.

- MOT Drgania skrętne.

- MAE Moduł układów przekładni i przyspieszeń.

- MES Proste wyważanie układu mechanicznego.

- MBU Uniwersalna rama montażowa.

- MCG Moduł kalibracji czujników tensometrycznych.

- MCD Moduł do badania cylindra cienkościennego.

 

7.5.2. – Wytrzymałość materiałów (Elastooptyka)

 (wykorzystuje system PHOTOELASTICITY)

- EFO Moduł elastooptyki.

- EFOC Moduł elastooptyki z tensometrycznym układem pomiarowym. (pomiar jakościowy i ilościowy w wybranych punktach)

- EFOV Moduł elastooptyki z układem widzenia maszynowego. (pomiar jakościowy i ilościowy w dowolnym punkcie)

 

7.6. – Podstawowe zagadnienia mechaniki w przekrojach

 

7.7. – Mechanika ogólna w przekrojach

 

7.8. – Budownictwo (wykorzystuje system SCADA)

- TIAC Sterowany komputerowo Moduł badania impedancji akustycznej rury / Badania izolacji akustycznej.

- TDRC Sterowany komputerowo Moduł demonstracyjny zwalczania hałasu.

- TEVC Sterowany komputerowo Trenażer układów wentylacji.

- TCMC Sterowany komputerowo Moduł do badania przewodności cieplnej budynków i materiałów izolacyjnych.

 

7.9. – Budownictwo lądowe

 

7.10. – Technika rolnicza

 

7.11. – Inne dziedziny techniki

 

8. – Mechanika płynów i aerodynamika

8.1. – Podstawy mechaniki płynów (wykorzystuje CAI i/lub CAL i/lub system BDAS)

 

- LIFLUBA Podstawowe zintegrowane laboratorium mechaniki płynów:

Podstawowe moduły usługowe

 FME00 Stanowisko laboratoryjne do układów hydraulicznych.

 FME00/B Podstawowy system zasilania układów hydraulicznych.

 

Moduły

Pojęcia ogólne

 FME01 Efekt wtrysku.

 FME02 Przepływ przez jazy.

 FME04 Wypływ z otworu.

 FME14 Wiry swobodne i wymuszone.

 FME08 Ciśnienie hydrostatyczne.

 FME10 Kalibracja wyporności.

 FME11 Wysokość metacentryczna.

 FME26 Układ pomiaru podciśnienia (manometr próżniowy).

 FME32 Moduł rurki Prandtla.

Prawa

 FME03 Demonstracja prawa Bernoulliego.

 FME22 Moduł do demonstracji dyszy Venturiego, prawa Bernoulliego i kawitacji.

 FME06 Demonstracja prawa Osborne’a-Reynoldsa.

 FME31 Poziomy układ do demonstracji prawa Osborne’a-Reynoldsa.

 FME24 Moduł do badania przepływu przez ośrodek porowaty w rurkach Venturiego (Równanie Darcy-Weisbacha).

Pokazy

 FME09 Wizualizacja przepływu w kanałach.

 FME20 Demonstracja przepływu laminarnego.

 FME30 Przepływomierz wirowy.

 FME15 Uderzenie wodne.

 FME19 Pokaz zjawiska kawitacji.

 FME25 Kanał przepływowy o długości 1 m.

 FME18 Pokaz przepływomierza.

 FME17 Przepływ przez kryzę i strumień swobodny.

Rury

 FME05 Straty energii na łukach rur.

 FME07 Straty energii w rurach.

 FME23 Podstawowy moduł do badania sieci rurociągów.

 

Maszyny hydrauliczne

 FME12 Pompy w układzie szeregowym/równoległym.

 FME13 Charakterystyki pomp odśrodkowych.

 FME27 Turbina osiowa.

 FME16 Turbina Peltona.

 FME28 Turbina Francisa.

 FME29 Turbina Kaplana.

 FME21 Turbina promieniowa.

 

 

Oprogramowanie

- CAI System szkoleń wspomaganych komputerowo, zamawiany dodatkowo jako opcja do modułów typu „FME”.

- FME/CAL Oprogramowanie systemu uczenia się wspomaganego komputerowo (Obliczanie wyników i analiza), zamawiane dodatkowo jako opcja do modułów typu „FME”.

Gromadzenie danych

- BDAS Podstawowy system gromadzenia danych wraz z czujnikami, do użytku z modułami typu „FME”.

 

8.2. – Mechanika płynów (zagadnienia ogólne)

- BHI Stanowisko laboratoryjne do doświadczeń z hydrostatyki i właściwości płynów.

- LFA Moduł do wizualizacji i analizy przepływu laminarnego.

- AFTC Sterowane komputerowo Stanowisko do badania tarcia płynów w rurach ze stanowiskiem do układów hydraulicznych. (FME00). (Wykorzystuje system SCADA)

- AFT Stanowisko do badania tarcia płynów w rurach ze stanowiskiem laboratoryjnym do układów hydraulicznych. (FME00).

- AFT/B Stanowisko do badania tarcia płynów w rurach z podstawowym systemem zasilania układów hydraulicznych (FME00/B).

- AFT/P Tarcie płynów w rurach

- AFT/CAL Wspomagany komputerowo system uczenia się (Obliczanie wyników i analiza), zamawiane dodatkowo jako opcja do modułów typu „AFT”.

- AMTC Sterowany komputerowo Moduł sieci rurociągów ze stanowiskiem laboratoryjnym do układów hydraulicznych. (FME00). (Wykorzystuje system SCADA)

- AMT Moduł sieci rurociągów ze stanowiskiem laboratoryjnym do układów hydraulicznych. (FME00).

- AMT/B Moduł sieci rurociągów bez stanowiska laboratoryjnego do układów hydraulicznych. (FME00)

- EGAC Sterowany komputerowo Moduł uderzen8ia wodnego. (Wykorzystuje system SCADA)

- HMM Manometry i multimanometry:

- HMM-W500 Podwójny manometr z U-rurką.

- HMM U1000 Manometr z U-rurką.

- HMM-I1000 Multimanometr pochyły z 20 rurkami manometrycznymi zo długości 250 mm.

- HMM-V500 Multimanometr z 8 rurkami manometrycznymi o długości 500 mm w położeniu pionowym.

- HMM-V500-12 Multimanometr z 8 rurkami manometrycznymi o długości 500 mm w położeniu pionowym.

- HMM-48 Moduł z 4 rurkami manometrycznymi Bourdona.

- HCMP Kalibrator ciśnieniomierzy precyzyjnych.

- HVB Lepkościomierz z opadająca kulką (Höpplera) i pomiar współczynnika oporu.

- UVF Moduł wizualizacji przepływu pęcherzyków wodoru.

- FMDU Moduł do pokazu przepływomierzy.

- HECA Moduł do badania przepływu powietrza.

- HSMAP Trenażer układu wodnego do utrzymywania ciśnienia powietrza.

 

8.3. – Mechanika płynów (kanały przepływowe)

- CFC Sterowane komputerowo Kanały przepływowe (przekrój: 80 x 300 mm). (wykorzystują system SCADA)

Dostępne długości:

2,5 / 5/ 7,5 /10 m

- CF Kanały przepływowe (przekrój: 80 x 300 mm). 

Dostępne długości:

2,5 / 5/ 7,5 /10 m

- CFGC Sterowane komputerowo Kanały przepływowe (przekrój: 300 x 450 mm). (wykorzystują system SCADA)

Dostępne długości:

5/ 7,5 /10 / 12,5 / 15 m

Inne wymiary dostępne na żądanie.

- CFG Kanały przepływowe (przekrój: 300 x 450 mm).

Dostępne długości:

5/ 7,5 /10 / 12,5 / 15 m

Inne wymiary dostępne na żądanie.

- CAS Kanał do demonstracji transportu osadu.

- HVFLM Moduł do wizualizacji ruchomego podłoza i przepływu.

 

8.4. – Maszyny hydrauliczne (Pompy)

- PBOC Sterowane komputerowo Stanowisko laboratoryjne do testowania układów pomp. (Wykorzystuje system SCADA).

- PBCC Sterowane komputerowo Stanowisko laboratoryjne pompy odśrodkowej. (Wykorzystuje system SCADA).

- PBCB Stanowisko laboratoryjne pompy odśrodkowej.

- PBSPC Sterowane komputerowo Stanowisko laboratoryjne układów pomp szeregowych / równoległych. (Wykorzystuje system SCADA).

- PBSPB Stanowisko laboratoryjne układów pomp szeregowych / równoległych.

- PBEC Sterowane komputerowo Stanowisko laboratoryjne pompy zębatej. (Wykorzystuje system SCADA).

- PBAC Sterowane komputerowo Stanowisko laboratoryjne pompy osiowej. (Wykorzystuje system SCADA).

- PBRC Sterowane komputerowo Stanowisko laboratoryjne pompy tłokowej. (Wykorzystuje system SCADA).

 

8.5. – Maszyny hydrauliczne (Wentylatory i sprężarki)

- HVCC Wspomagany komputerowo Trenażer wspomagający szkolenie na temat wentylatora odśrodkowego. (Wykorzystuje system SCADA).

- HVCB Trenażer wspomagający szkolenie na temat wentylatora odśrodkowego.

- HVAC Wspomagany komputerowo Trenażer wspomagający szkolenie na temat wentylatora osiowego. (Wykorzystuje system SCADA).

- HVAB Trenażer wspomagający szkolenie na temat wentylatora osiowego.

- HCCC Sterowany komputerowo Moduł do demonstracji sprężarki odśrodkowej. (Wykorzystuje system SCADA).

 

8.6. – Maszyny hydrauliczne (Turbiny) (Wykorzystują system SCADA)

- TFRC Wspomagana komputerowo Turbina promieniowa.

- TPC Wspomagana komputerowo Turbina Peltona.

- TFAC Wspomagana komputerowo Turbina osiowa.

- TFC Wspomagana komputerowo Turbina Francisa.

- TKC Wspomagana komputerowo Turbina Kaplana.

- HTRC Wspomagana komputerowo Eksperymentalna turbina reakcyjna.

- HTIC Wspomagana komputerowo Eksperymentalna turbina impulsowa.

Uwaga: Informacje na temat innych turbin można znaleźć w sekcji”9.14. Turbiny cieplne” (strona 15)

 

8.7. – Aerodynamika (Podstawy)

- TA50/250C Sterowany komputerowo Tunel termodynamiczny 50 x 250 mm. (Wykorzystuje system SCADA).

- TA50/250 Tunel termodynamiczny 50 x 250 mm.

 

8.7. – Aerodynamika (Ogólnie) (Wykorzystuje system SCADA).

- TAI200/1200 Sterowany komputerowo Tunel termodynamiczny 1200 x 1200 mm.

- TAI500/500 Sterowany komputerowo Tunel wodny 500 x 500 mm.

 

9. – Termodynamika i technika cieplna

9.1. – Chłodnictwo

Podstawy chłodnictwa

- TCRC Sterowany komputerowo Moduł do demonstracji obiegu chłodniczego. (Wykorzystuje system SCADA).

- TCRB Moduł do demonstracji obiegu chłodniczego.

- TRAC Sterowany komputerowo Moduł chłodzenia absorpcyjnego. (Wykorzystuje system SCADA).

- TRD2PC Trenażer układu dwudrzwiowej chłodziarki domowej.

- TRCVC Sterowany komputerowo Moduł chłodzenia metoda sprężania pary. (Wykorzystuje system SCADA).

Chłodnictwo ogólne

- THBAR22C Komputerowo sterowany Moduł chłodzenia, klimatyzacji i pompy ciepła z zaworem inwersji cyklu. (dwa skraplacze (wodny i powietrzny) oraz dwa parowniki (wodny i powietrzny)). (Wykorzystuje system SCADA).

- THIBAR22B sterowany Moduł chłodzenia, klimatyzacji i pompy ciepła z zaworem inwersji cyklu. (dwa skraplacze (wodny i powietrzny) oraz dwa parowniki (wodny i powietrzny)).

- THAR22C Komputerowo sterowany Moduł chłodzenia i klimatyzacji. (dwa skraplacze (wodny i powietrzny) oraz dwa parowniki (wodny i powietrzny)). (Wykorzystuje system SCADA).

- THAR22B Moduł chłodzenia i klimatyzacji. (dwa skraplacze (wodny i powietrzny) oraz dwa parowniki (wodny i powietrzny)).

- THAR2LC Komputerowo sterowany Moduł chłodzenia i klimatyzacji. (dwa skraplacze (wodny i powietrzny) i jeden parownik (wodny)). (Wykorzystuje system SCADA).

- THAR2LB sterowany Moduł chłodzenia i klimatyzacji. (dwa skraplacze (wodny i powietrzny) i jeden parownik (wodny)).

- THARL2C Komputerowo sterowany Moduł chłodzenia i klimatyzacji. (jeden skraplacz (wodny) i dwa parowniki (wodny i powietrzny)). (Wykorzystuje system SCADA).

- THARL2B Moduł chłodzenia i klimatyzacji. (jeden skraplacz (wodny) i dwa parowniki (wodny i powietrzny)).

- THARA2C Komputerowo sterowany Moduł chłodzenia i klimatyzacji. (jeden skraplacz (powietrzny) i dwa parowniki (wodny i powietrzny)). (Wykorzystuje system SCADA).

- THARA2B Moduł chłodzenia i klimatyzacji. (jeden skraplacz (powietrzny) i dwa parowniki (wodny i powietrzny)).

- THARLLC Komputerowo sterowany Moduł chłodzenia i klimatyzacji. (jeden skraplacz (wodny) i jeden parownik (wodny)). (Wykorzystuje system SCADA).

- THARLLB Moduł chłodzenia i klimatyzacji. (jeden skraplacz (wodny) i jeden parownik (wodny)).

- THARALC Komputerowo sterowany Moduł chłodzenia i klimatyzacji. (jeden skraplacz (powietrzny) i jeden parownik (wodny)). (Wykorzystuje system SCADA).

- THARALB Moduł chłodzenia i klimatyzacji. (jeden skraplacz (powietrzny) i jeden parownik (wodny)).

- THARA2C/1 Komputerowo sterowany Moduł metod sterowania wydajnością w chłodnictwie. (Wykorzystuje system SCADA).

- THARA2C/2 Komputerowo sterowany Moduł chłodziarki dwukomorowej. (Wykorzystuje system SCADA).

- THALAC/1 Komputerowo sterowany Moduł sterowania chłodziarka wielosprężarkową. (Wykorzystuje system SCADA).

- TCPISC Komputerowo sterowany Moduł chłodni z magazynem lodu. (Wykorzystuje system SCADA).

Specjalne urządzenia cłodnicze

- TPVC Komputerowo sterowany Moduł chłodziarki z rurką wirową. (Wykorzystuje system SCADA).

- TPCC Komputerowo sterowany Moduł chłodziarki z płytą chłodzącą. (Wykorzystuje system SCADA).

- TEVC Komputerowo sterowany Trenażer układu wentylacji. (Wykorzystuje system SCADA).

 

9.3. – Ogrzewanie

- EACC `Sterowany komputerowo Moduł wspomagający szkolenie w zakresie produkcji gorącej wody i ogrzewania.

 

9.4. – Pompy ciepła

Pompy ciepła ogólnie

- THIBAR22C Sterowany komputerowo Moduł pompy ciepła + klimatyzacji + chłodzenia, z zaworem inwersji cyklu (dwa skraplacze (wodny i powietrzny) oraz dwa parowniki (wodny i powietrzny)). (Wykorzystuje system SCADA).

- THIBAR22B Moduł pompy ciepła + klimatyzacji + chłodzenia, z zaworem inwersji cyklu (dwa skraplacze (wodny i powietrzny) oraz dwa parowniki (wodny i powietrzny)).

- THIBAR44C Sterowany komputerowo Moduł pompy ciepła + klimatyzacji + chłodzenia, z zaworem inwersji cyklu (cztery skraplacze (dwa wodne i dwa powietrzne) oraz cztery parowniki (dwa wodne i dwa powietrzne)). (Wykorzystuje system SCADA).

- THIBAR44B Moduł pompy ciepła + klimatyzacji + chłodzenia, z zaworem inwersji cyklu (cztery skraplacze (dwa wodne i dwa powietrzne) oraz cztery parowniki (dwa wodne i dwa powietrzne)).

- THB22C Sterowany komputerowo Moduł pompy ciepła (dwa skraplacze (wodny i powietrzny) oraz dwa parowniki (wodny i powietrzny)). (Wykorzystuje system SCADA).

- THB22B Moduł pompy ciepła (dwa skraplacze (wodny i powietrzny) oraz dwa parowniki (wodny i powietrzny)).

- THB2LC Sterowany komputerowo Moduł pompy ciepła (dwa skraplacze (wodny i powietrzny) oraz jeden parownik (wodny)). (Wykorzystuje system SCADA).

- THB2LB Moduł pompy ciepła (dwa skraplacze (wodny i powietrzny) oraz jeden parownik (wodny)).

- THBL2C Sterowany komputerowo Moduł pompy ciepła (jeden skraplacz (wodny) oraz dwa parowniki (wodny i powietrzny)). (Wykorzystuje system SCADA).

- THBL2B Moduł pompy ciepła (jeden skraplacz (wodny) oraz dwa parowniki (wodny i powietrzny)).

- THBA2C Sterowany komputerowo Moduł pompy ciepła (jeden skraplacz (powietrzny) oraz dwa parowniki (wodny i powietrzny)). (Wykorzystuje system SCADA).

- THBA2B Moduł pompy ciepła (jeden skraplacz (powietrzny) oraz dwa parowniki (wodny i powietrzny)).

- THBLLC Sterowany komputerowo Moduł pompy ciepła (jeden skraplacz (wodny) oraz jeden parownik (wodny)). (Wykorzystuje system SCADA).

- THBLLB Moduł pompy ciepła (jeden skraplacz (wodny) oraz jeden parownik (wodny)).

- THBALC Sterowany komputerowo Moduł pompy ciepła (jeden skraplacz (powietrzny) oraz jeden parownik (wodny)). (Wykorzystuje system SCADA).

- THBALB Moduł pompy ciepła (jeden skraplacz (powietrzny) oraz jeden parownik (wodny)).

- THB2AC Sterowany komputerowo Moduł pompy ciepła (dwa skraplacze (wodny i powietrzny) oraz jeden parownik (powietrzny)). (Wykorzystuje system SCADA).

- THB2AB Moduł pompy ciepła (dwa skraplacze (wodny i powietrzny) oraz jeden parownik (powietrzny)).

- THBLAC Sterowany komputerowo Moduł pompy ciepła (jeden skraplacz (wodny) oraz jeden parownik (powietrzny)). (Wykorzystuje system SCADA).

- THBLAB Moduł pompy ciepła (jeden skraplacz (wodny) oraz jeden parownik (powietrzny)).

- THBAAC Sterowany komputerowo Moduł pompy ciepła (jeden skraplacz (powietrzny) oraz jeden parownik (powietrzny)). (Wykorzystuje system SCADA).

- THBAAB Moduł pompy ciepła (jeden skraplacz (powietrzny) oraz jeden parownik (powietrzny)).

 

Specjalizowane pomy ciepła

- TBTC Sterowany komputerowo Moduł termoelektrycznej pompy ciepła. (Wykorzystuje system SCADA).

- TBCF Zestaw bomby kalorymetrycznej do badania ciepła spalania paliw.

 

9.5. – Klimatyzacja

Ogólne zagadnienia klimatyzacji

- TAAC Sterowany komputerowo Moduł laboratorium klimatyzacji. (Wykorzystuje system SCADA).

- TAAB Moduł laboratorium klimatyzacji.

- TARC Sterowany komputerowo Moduł układu klimatyzacji z recyrkulacją powietrza. (Wykorzystuje system SCADA).

- TARB Moduł układu klimatyzacji z recyrkulacją powietrza.

- TAAUC Sterowany komputerowo Trenażer układu klimatyzacji samochodu. (Wykorzystuje system SCADA)

- TAAU Trenażer układu klimatyzacji samochodu.

Klimatyzacja stosowana

- THIBAR22C Sterowany komputerowo Moduł pompy ciepła + klimatyzacji + chłodzenia, z zaworem inwersji cyklu (dwa skraplacze (wodny i powietrzny) oraz dwa parowniki (wodny i powietrzny)). (Wykorzystuje system SCADA).

- THIBAR22B Moduł pompy ciepła + klimatyzacji + chłodzenia, z zaworem inwersji cyklu (dwa skraplacze (wodny i powietrzny) oraz dwa parowniki (wodny i powietrzny)).

- THAAAC Sterowany komputerowo Moduł klimatyzacji (jeden skraplacz (powietrzny) oraz jeden parownik (powietrzny)). (Wykorzystuje system SCADA).

- THAAAB Moduł klimatyzacji (jeden skraplacz (powietrzny) oraz jeden parownik (powietrzny)).

- THALAC Sterowany komputerowo Moduł klimatyzacji (jeden skraplacz (wodny) oraz jeden parownik (powietrzny)). (Wykorzystuje system SCADA).

- THALAB Moduł klimatyzacji (jeden skraplacz (wodny) oraz jeden parownik (powietrzny)).

- THA2AC Sterowany komputerowo Moduł klimatyzacji (dwa skraplacze (wodny i powietrzny) oraz jeden parownik (powietrzny)). (Wykorzystuje system SCADA).

- THA2AB Moduł klimatyzacji (dwa skraplacze (wodny i powietrzny) oraz jeden parownik (powietrzny)).

- THAR22C Sterowany komputerowo Moduł chłodzenia i klimatyzacji (dwa skraplacze (wodny i powietrzny) oraz dwa parowniki (wodny i powietrzny)). (Wykorzystuje system SCADA).

- THAR22B Moduł chłodzenia i klimatyzacji (dwa skraplacze (wodny i powietrzny) oraz dwa parowniki (wodny i powietrzny)).

- THAR2LC Sterowany komputerowo Moduł chłodzenia i klimatyzacji (dwa skraplacze (wodny i powietrzny) oraz jeden parownik (wodny)). (Wykorzystuje system SCADA).

- THAR2LB Moduł chłodzenia i klimatyzacji (dwa skraplacze (wodny i powietrzny) oraz jeden parownik (wodny)).

- THARL2C Sterowany komputerowo Moduł chłodzenia i klimatyzacji (jeden skraplacz (wodny) oraz dwa parowniki (wodny i powietrzny)). (Wykorzystuje system SCADA).

- THARL2B Moduł chłodzenia i klimatyzacji (jeden skraplacz (wodny) oraz dwa parowniki (wodny i powietrzny)).

- THARA2C Sterowany komputerowo Moduł chłodzenia i klimatyzacji (jeden skraplacz (powietrzny) oraz dwa parowniki (wodny i powietrzny)). (Wykorzystuje system SCADA).

- THARA2B Moduł chłodzenia i klimatyzacji (jeden skraplacz (powietrzny) oraz dwa parowniki (wodny i powietrzny)).

- THARLLC Sterowany komputerowo Moduł chłodzenia i klimatyzacji (jeden skraplacz (wodny) oraz jeden parownik (wodny)). (Wykorzystuje system SCADA).

- THARLLB Moduł chłodzenia i klimatyzacji (jeden skraplacz (wodny) oraz jeden parownik (wodny)).

- THARALC Sterowany komputerowo Moduł chłodzenia i klimatyzacji (jeden skraplacz (powietrzny) oraz jeden parownik (wodny)). (Wykorzystuje system SCADA).

- THARALB Moduł chłodzenia i klimatyzacji (jeden skraplacz (powietrzny) oraz jeden parownik (wodny)).

 

9.6. – Wieże chłodnicze

- TTEC Komputerowo sterowana Laboratoryjna wieża chłodnicza. (wykorzystuje system SCADA)

- TTEB Laboratoryjna wieża chłodnicza.

 

9.7. – Wymiana ciepła

- TICC Sterowany komputerowo System wspomagania szkoleń w zakresie wymiany ciepła: (wykorzystuje system SCADA).

 TIUS Podstawowy moduł obsługi. (Wspólny dla wszystkich modułów wymienników ciepła typu „TI”).

Wymienniki ciepła

(Sterowane komputerowo)

 TITC Wymiennik ciepła z koncentrycznym przewodem rurowym.

 TITCA Rozbudowany wymiennik ciepła z koncentrycznym przewodem rurowym.

 TIPL Płytowy wymiennik ciepła.

 TIPLA Rozbudowany płytowy wymiennik ciepła.

 TICT Płaszczowo – rurowy wymiennik ciepła.

 TIVE Wymiennik ciepła w postaci zbiornika z płaszczem. 

 TIVS Wymiennik ciepła ze zbiornikiem z wężownicą.

 TIFT Wymiennik ciepła z przepływem turbulentnym.

 TICF Krzyżowy wymiennik ciepła.

- TICB System trenażerów wymienników ciepła:

 TIUSB Podstawowy moduł obsługi. (Wspólny dla wszystkich modułów wymienników ciepła typu „TI...B”).

Wymienniki ciepła

 

 TITC Wymiennik ciepła z koncentrycznym przewodem rurowym.

 TITCA Rozbudowany wymiennik ciepła z koncentrycznym przewodem rurowym.

 TIPL Płytowy wymiennik ciepła.

 TIPLA Rozbudowany płytowy wymiennik ciepła.

 TICT Płaszczowo – rurowy wymiennik ciepła.

 TIVE Wymiennik ciepła w postaci zbiornika z płaszczem. 

 TIVS Wymiennik ciepła ze zbiornikiem z wężownicą.

 TIFT Wymiennik ciepła z przepływem turbulentnym.

 TICF Krzyżowy wymiennik ciepła.

 

9.8. – Przenoszenie ciepła

- TSTTC Komputerowo sterowana Seria modułów do badania przenoszenia ciepła. (wykorzystuje system SCADA)

 TSTCC/CIB Interfejs sterowania dla serii modułów do badania przenoszenia ciepła.

(Wspólny dla wszystkich modułów typu „TXT”).

Moduły

(Sterowane komputerowo)

 TXC/CL Moduł liniowego przewodzenia ciepła.

 TXC/CR Moduł radialnego przewodzenia ciepła.

 TXC/RC Moduł przenoszenia ciepła przez promieniowanie.

 TXC/CC Moduł połączonej konwekcji swobodnej i wymuszonej oraz promieniowania.

 TXC/SE Moduł przenoszenia ciepła przez powierzchnię rozwiniętą (żebrowaną).

 TXC/ER Moduł wyznaczania błędów radiacyjnych przy pomiarach temperatury.

 TXC/EI Moduł przenoszenia ciepła w stanie nieustalonym.

 TXC/LG Moduł badania przewodności cieplnej cieczy i gazów.

 TXC/FF Moduł przenoszenia ciepła przez konwekcję swobodną i wymuszoną.

 TXC/TE Moduł 3-wymiarowego przewodzenia ciepła.

 TXC/MM Moduł przenikania ciepła przez powierzchnię styku metali.

 TXC/TC Moduł przenikania ciepła w materiałach ceramicznych.

 TXC/TI Moduł przenikania ciepła w materiale izolowanym.

- TSTCB Seria modułów do badania przenikania ciepła:

Moduły

 TXC/CLB Moduł liniowego przewodzenia ciepła.

 TXC/CRB Moduł radialnego przewodzenia ciepła.

 TXC/RCB Moduł przenoszenia ciepła przez promieniowanie.

 TXC/CCB Moduł połączonej konwekcji swobodnej i wymuszonej oraz promieniowania.

 TXC/SEB Moduł przenoszenia ciepła przez powierzchnię rozwiniętą (żebrowaną).

 TXC/ERB Moduł wyznaczania błędów radiacyjnych przy pomiarach temperatury.

 TXC/EIB Moduł przenoszenia ciepła w stanie nieustalonym.

 TXC/LGB Moduł badania przewodności cieplnej cieczy i gazów.

 TXC/FFB Moduł przenoszenia ciepła przez konwekcję swobodną i wymuszoną.

 TXC/TEB Moduł 3-wymiarowego przewodzenia ciepła.

 TXC/MMB Moduł przenikania ciepła przez powierzchnię styku metali.

 TXC/TCB Moduł przenikania ciepła w materiałach ceramicznych.

 TXC/TIB Moduł przenikania ciepła w materiale izolowanym.

 

9.9. – Przenoszenie ciepła (Zagadnienia ogólne)

- TRTC Sterowany komputerowo Moduł promieniowania cieplnego i promieniowanie światła. (Wykorzystuje system SCADA)

- TMT Moduł pomiaru temperatury.

- TMCP Moduł pomiaru ciśnienia i kalibracji ciśnieniomierzy.

- TTLFC Sterowany komputerowo Moduł fluidyzacji i przenoszenia ciepła w złożu fluidalnym. (Wykorzystuje system SCADA)

- TTLFB Moduł fluidyzacji i przenoszenia ciepła w złożu fluidalnym.

- TCEC Sterowany komputerowo Moduł przenoszenia ciepła wrzenia. (Wykorzystuje system SCADA)

- TCEB Moduł przenoszenia ciepła wrzenia.

- TCCC Sterowany komputerowo Moduł przewodzenia ciepła. (Wykorzystuje system SCADA)

- TCLGC Sterowany komputerowo Moduł przewodności cieplnej cieczy i gazów. (Wykorzystuje system SCADA)

- TCPGC Sterowany komputerowo Moduł kondensacji warstewkowej i kroplowej. (Wykorzystuje system SCADA)

- TCPGB Moduł kondensacji warstewkowej i kroplowej.

- TCLFC Sterowany komputerowo Moduł przenoszenia ciepła w wyniku konwekcji swobodnej i wymuszonej. (Wykorzystuje system SCADA)

- TIFCC Sterowany komputerowo Krzyżowy wymiennik ciepła. (Wykorzystuje system SCADA)

- TIFCB Krzyżowy wymiennik ciepła.

- TCMC Sterowany komputerowo Moduł przewodności cieplnej budynków i materiałów izolacyjnych. (Wykorzystuje system SCADA)

 

9.10. – Przenoszenie ciepła (Zagadnienia specjalne)

- TFLVC Sterowany komputerowo Moduł przenoszenia ciepła w przepływie laminarnym/lepkim. (Wykorzystuje system SCADA)

- TFLVB Moduł przenoszenia ciepła w przepływie laminarnym/lepkim.

- TIVAC Sterowany komputerowo Wymiennik ciepła para - woda. (Wykorzystuje system SCADA)

- TFEC Sterowany komputerowo Moduł demonstracji wrzenia w przepływie. (Wykorzystuje system SCADA)

- TFEB Moduł demonstracji wrzenia w przepływie.

- TRLC Sterowany komputerowo Moduł pętli ponownego wprowadzania do obiegu. (Wykorzystuje system SCADA)

- TRLB Moduł pętli ponownego wprowadzania do obiegu.

- TSPC Sterowany komputerowo Moduł ciśnienia rosy. (Wykorzystuje system SCADA)

- TFUC Sterowany komputerowo Moduł filtracji ciągłej i wsadowej. (Wykorzystuje system SCADA)

- TFUB Moduł filtracji ciągłej i wsadowej.

- TEPGC Sterowany komputerowo Moduł procesów rozprężania gazu doskonałego. (Wykorzystuje system SCADA)

 

9.11. – Dysze i para

- TFTC Komputerowo sterowany Moduł testowania wydajności dysz. (Wykorzystuje system SCADA)

- TPT Moduł rozkładu ciśnienia w dyszach.

- TGV Generator pary (3 kW)

- TGV-6KW Generator pary (6 kW)

- TGV-6KWA Generator pary (6 kW) (dla wysokich ciśnień i wysokich temperatur)

- TPTVC Sterowana komputerowo Elektrownia parowa. (Wykorzystuje system SCADA)

- TCESC Sterowany komputerowo Kalorymetr rozdzielający i dławiący.. (Wykorzystuje system SCADA)

 

9.12. – Spalanie (Wykorzystuje system SCADA)

- TVCC Sterowany komputerowo Moduł laboratorium spalania.

- TVPLC Sterowany komputerowo Moduł propagacji i stabilności płomienia.

 

9.13. – Testy silników (Wykorzystuje system SCADA)

- TBMC3 Komputerowo sterowany Moduł testowania silników jednocylindrowych, 2,2 kW

Dostępne silniki testowe:

- TM3-1 Chłodzony powietrzem jednocylindrowy czterosuwowy silnik benzynowy.

- TM3-2 Chłodzony powietrzem jednocylindrowy czterosuwowy silnik Diesla.

- TM3-3 Chłodzony powietrzem jednocylindrowy czterosuwowy silnik benzynowy, ze zmiennym stopniem sprężania.

- TM3-4 Chłodzony powietrzem jednocylindrowy dwusuwowy silnik benzynowy.

 

- TBMC8 Komputerowo sterowany Moduł testowania silników jednocylindrowych, 7,5 kW

Dostępne silniki testowe:

- TM8-1 Chłodzony powietrzem jednocylindrowy czterosuwowy silnik benzynowy.

- TM8-2 Chłodzony powietrzem jednocylindrowy dwusuwowy silnik benzynowy.

- TM8-3 Chłodzony powietrzem jednocylindrowy czterosuwowy silnik Diesla.

- TM8-4 Czterosuwowy silnik Diesla z chłodzeniem wodnym.

 

- TBMC12 Komputerowo sterowany Moduł testowania silników jedno- i dwucylindrowych, 11 kW

Dostępne silniki testowe:

- TM12-1 Chłodzony wodą sinik jednocylindrowy ze zmiennym stopniem sprężania.

- TM12-2 Dwucylindrowy silnik benzynowy

- TM12-3 Dwucylindrowy silnik Diesla.

 

- TBMC75 Komputerowo sterowany Moduł testowania silników czterocylindrowych, 75 kW

Dostępne silniki testowe:

- TM75-1 Chłodzony wodą czterocylindrowy, czterosuwowy silnik benzynowy.

- TM75-2 Chłodzony wodą czterocylindrowy, czterosuwowy silnik Diesla.

 

- TBMC-CG Sterowany komputerowo Kalorymetr gazów wydechowych.

- TBMC-AGE Analizator gazów wydechowych.

- TMSC Sterowany komputerowo Silnik Stirlinga.

- TDEGC Sterowana komputerowo Prądnica z silnikiem Diesla.

- TMHC Sterowane komputerowo Stanowisko testowania silnika hybrydowego.

 

9.14. – Turbiny cieplne

- TGDEC Sterowana komputerowo Dwustopniowa turbina gazowa.

- TGDEPC Sterowana komputerowo Dwustopniowa turbina gazowa / Silnik odrzutowy.

- TGFAC Sterowana komputerowo Osiowa turbina gazowa / Silnik odrzutowy

- TTVC Sterowana komputerowo Turbina parowa.

- HTVC Sterowana komputerowo Turbina parowa zasilana promieniowaniem słonecznym / źródłem ciepła.

Uwaga: Inne Turbiny – patrz sekcja “8.6. Maszyny hydrauliczne (Turbiny)” (strona 12)

 

10. – Sterowanie procesami

10.1. – Sterowanie procesami. Podstawy.

- UCP Komputerowo sterowany System sterowania procesami (z elektronicznie sterowanym zaworem). (Wykorzystuje system SCADA)

 UCP-UB Moduł podstawowy. (wspólny dla wszystkich Zestawów  sterowania procesami typu „UCP”).

 

Zestawy (czujnik + podzespoły oraz oprogramowanie do sterowania komputerowego)

stosowane wraz z modułem bazowym

 

 UCP-T Zestaw do sterowania temperaturą.

 UCP-C Zestaw do sterowania przepływem.

 UCP-N Zestaw do sterowania poziomem.

 UCP-PA Zestaw do sterowania ciśnieniem.

 UCP-PH Zestaw do sterowania wartością współczynnika pH.

 UCP-CT Zestaw do sterowania przewodnością i całkowita ilością substancji rozpuszczonej.

- UCPCN Komputerowo sterowany System sterowania procesami (z pneumatycznym zaworem sterującym). (Wykorzystuje system SCADA)

 UCPCN-UB Moduł podstawowy. (wspólny dla wszystkich Zestawów  sterowania procesami typu „UCPCN”).

 Zestawy (czujnik + podzespoły oraz oprogramowanie do sterowania komputerowego)

stosowane wraz z modułem bazowym

 UCPCN-T Zestaw do sterowania temperaturą.

 UCPCN-C Zestaw do sterowania przepływem.

 UCPCN-N Zestaw do sterowania poziomem.

 UCPCN-PA Zestaw do sterowania ciśnieniem.

 UCPCN-PH Zestaw do sterowania wartością współczynnika pH.

 UCPCN-CT Zestaw do sterowania przewodnością i całkowita ilością substancji rozpuszczonej.

- UCPCV Komputerowo sterowany System sterowania procesami (ze sterownikiem prędkości). (Wykorzystuje system SCADA)

 

 UCPCV-UB Moduł podstawowy. (wspólny dla wszystkich Zestawów  sterowania procesami typu „UCPCV”).

 

 Zestawy (czujnik + podzespoły oraz oprogramowanie do sterowania komputerowego)

stosowane wraz z modułem bazowym

 

 UCPCV-T Zestaw do sterowania temperaturą.

 UCPCV-C Zestaw do sterowania przepływem.

 UCPCV-N Zestaw do sterowania poziomem.

 UCPCV-PA Zestaw do sterowania ciśnieniem.

 UCPCV-PH Zestaw do sterowania wartością współczynnika pH.

 UCPCV-CT Zestaw do sterowania przewodnością i całkowita ilością substancji rozpuszczonej.

-UCPCNCV Komputerowo sterowany System sterowania procesami (z elektronicznie sterowany zawór+ pneumatyczny zawór sterujący + sterownik prędkości). (Wykorzystuje system SCADA)

 UCPCNCV-UB Moduł podstawowy. (wspólny dla wszystkich Zestawów  sterowania procesami typu „UCPCNCV”).

 Zestawy (czujnik + podzespoły oraz oprogramowanie do sterowania komputerowego)

stosowane wraz z modułem bazowym

 UCPCNCV-T Zestaw do sterowania temperaturą.

 UCPCNCV-C Zestaw do sterowania przepływem.

 UCPCNCV-N Zestaw do sterowania poziomem.

 UCPCNCV-PA Zestaw do sterowania ciśnieniem.

 UCPCNCV-PH Zestaw do sterowania wartością współczynnika pH.

 UCPCNCV-CT Zestaw do sterowania przewodnością i całkowita ilością substancji rozpuszczonej.

 

- UCP-P Komputerowo sterowany System sterowania procesami do badania ciśnienia (powietrza).(Wykorzystuje system SCADA)

- CECI Trenażer sterowników przemysłowych.

- CRCI Praca sterowników przemysłowych w sieci.

- CEAB Trenażer aplikacji magistrali obiektowej.

- CEAC Trenażer strojenia sterowników.

 

10.2. – Przemysłowe układy sterowania procesami (wykorzystują system SCADA)

 

- CPIC Sterowana komputerowo Instalacja sterowania procesem przemysłowym oprzyrządowaniem i modułem serwisowym (przepływ, temperatura, poziom i ciśnienie).

- CPIC-C Sterowana komputerowo Instalacja sterowania procesem przemysłowym oprzyrządowaniem i modułem serwisowym (tylko przepływ).

- CPIC-T Sterowana komputerowo Instalacja sterowania procesem przemysłowym oprzyrządowaniem i modułem serwisowym (tylko temperatura).

- CPIC-N Sterowana komputerowo Instalacja sterowania procesem przemysłowym oprzyrządowaniem i modułem serwisowym (tylko poziom).

- CPIC-P Sterowana komputerowo Instalacja sterowania procesem przemysłowym oprzyrządowaniem i modułem serwisowym (tylko ciśnienie).

 

11. – Inżynieria chemiczna

11.1. – Inżynieria chemiczna (Podstawy)

 

- CAGC Sterowana komputerowo Kolumna absorpcji gazu. (Wykorzystuje system SCADA)

- CAG Kolumna absorpcji gazu

- UELLC Sterowany komputerowo Moduł ekstrakcji ciecz - ciecz. (Wykorzystuje system SCADA)

- UELL Moduł ekstrakcji ciecz - ciecz.

- UDCC Sterowany komputerowo Moduł destylacji ciągłej. (Wykorzystuje system SCADA)

- UDCB Moduł destylacji ciągłej.

- UDDC Sterowany komputerowo Moduł destylacji wsadowej. (Wykorzystuje system SCADA)

- UDDB Moduł destylacji wsadowej.

 

11.2. – Inżynieria chemiczna (Zagadnienia ogólne)

 

- UESLC Sterowany komputerowo Moduł ekstrakcji ciało stałe - ciecz. (Wykorzystuje system SCADA)

- UESLB Moduł ekstrakcji ciało stałe - ciecz.

- EPAC Sterowana komputerowo Wyparka cienkowarstwowa z wznoszącą się warstwą. (Wykorzystuje system SCADA)

- EPDC Sterowana komputerowo Wyparka cienkowarstwowa ze spływającą warstwą, jako dodatek do modułu EPAC. (Akcesorium dla modułu EPAC)

- EPAB Wyparka cienkowarstwowa z wznoszącą się warstwą.

- EPDB Wyparka cienkowarstwowa ze spływającą warstwą, jako dodatek do modułu EPAB. (Akcesorium dla modułu EPAB)

- EDPAC Sterowana komputerowo Wyparka cienkowarstwowa z wznoszącą się warstwą z podwójnym efektem. (Wykorzystuje system SCADA)

- EDPDC Sterowana komputerowo Wyparka cienkowarstwowa ze spływającą warstwą, z podwójnym efektem, jako dodatek do modułu EDPAC. (Akcesorium dla modułu EDPAC)

- EDPAB Wyparka cienkowarstwowa z wznoszącą się warstwą z podwójnym efektem.

- EDPDB Wyparka cienkowarstwowa ze spływającą warstwą, z podwójnym efektem, jako dodatek do modułu EDPAB. (Akcesorium dla modułu EDPAB)

- CAPC Sterowana komputerowo Kolumna absorpcji gazu ze zraszanymi ścianami. (Wykorzystuje system SCADA)

- QDTLC Sterowany komputerowo Moduł transportu masy i współczynnika dyfuzji w cieczach. (Wykorzystuje system SCADA)

- QDTL Moduł transportu masy i współczynnika dyfuzji w cieczach.

- QDTGC Sterowany komputerowo Moduł transportu masy i współczynnika dyfuzji w gazach. (Wykorzystuje system SCADA)

- QDTG Moduł transportu masy i współczynnika dyfuzji w gazach.

- QCCC Sterowana komputerowo Kolumna krakingowa. (Wykorzystuje system SCADA)

- QUCC Sterowany komputerowo Moduł krystalizacji. (Wykorzystuje system SCADA)

- QUCB Moduł krystalizacji.

- QALFC Sterowany komputerowo Moduł adsorbera z nieruchomym złożem. (Wykorzystuje system SCADA)

 

11.3. – Reaktory chemiczne

 

- QRQC Komputerowo sterowany System wspomagania szkolenia w zakresie reaktorów chemicznych: (Wykorzystuje system SCADA)

 QRUBI Podstawowy moduł obsługi. (wspólny dla poniższych reaktorów typu “QR”).

Reaktory

 

 QRIA Reaktor izotermiczny z mieszadłem.

 QRIA/D Reaktor izotermiczny z układem destylacji

 QRFT Rurowy reaktor przepływowy.

 QRAD Reaktor adiabatyczno – izotermiczny.

 QRSA Reaktory z mieszadłem w układzie szeregowym.

 

- QRC `Sterowany komputerowo Trenażer z zakresu reaktorów chemicznych: (Wykorzystuje system SCADA)

 QUSC Podstawowy moduł obsługi. (wspólny dla poniższych reaktorów typu “QR...C”).

Reaktory

 

 QRCAC Reaktor zbiornikowy z mieszaniem ciągłym.

 QRTC Rurowy reaktor przepływowy.

 QRDC Reaktor wsadowy

 QRSC Reaktory zbiornikowe z mieszadłem w układzie szeregowym.

 QRLC Reaktor z przepływem laminarnym.

 QRPC Reaktor z przepływem tłokowym.

 

- QR Trenażer z zakresu reaktorów chemicznych:

 QUS Podstawowy moduł obsługi. (wspólny dla poniższych reaktorów typu “QR”).

Reaktory

 

 QRCA Reaktor zbiornikowy z mieszaniem ciągłym.

 QRT Rurowy reaktor przepływowy.

 QRD Reaktor wsadowy.

 QRS Reaktory zbiornikowe z mieszadłem w układzie szeregowym.

 QRL Reaktor z przepływem laminarnym.

 QRP Reaktor z przepływem tłokowym.

 

- QRCC Sterowane komputerowo Reaktory katalityczne. (Wykorzystuje system SCADA)

- QRCB Reaktory katalityczne.

 

11.4. – Procesy chemiczne

 

- EMLS Moduł mieszania cieczy i ciał stałych.

- EEC Moduł badania korozji.

- ESED Moduł badania sedymentacji.

- LFFC Sterowany komputerowo Moduł złoża stałego i upłynnionego. (Wykorzystuje system SCADA)

- LFF Moduł złoża stałego i upłynnionego.

- QEDC Sterowany komputerowo Moduł wsadowej ekstrakcji rozpuszczalnikowej i usuwania rozpuszczalnika. (Wykorzystuje system SCADA)

- QMS Moduł manipulacji ciałami stałymi.

- TFUC Sterowany komputerowo Moduł filtracji ciągłej i wsadowej. (Wykorzystuje system SCADA)

- TFUB Moduł filtracji ciągłej i wsadowej.

- EFLPC Sterowany komputerowo Moduł filtracji grubowarstwowej. (Wykorzystuje system SCADA)

- EFLP Moduł filtracji grubowarstwowej.

- EII Moduł wymiany jonowej

 

11.5. – Procesy chemiczne (Rolnictwo)

 

- SBANC Sterowana komputerowo Suszarka talerzowa. (Wykorzystuje system SCADA)

- SSPC Sterowana komputerowo Suszarka rozpryskowa. (Wykorzystuje system SCADA)

- SSPB Suszarka rozpryskowa.

 

11.6. – Procesy chemiczne (Zagadnienia specjalne)

 

- EPIRC Sterowany komputerowo Moduł pirolizy. (Wykorzystuje system SCADA)

- PLGC Sterowana komputerowo Instalacja procesowa płuczki gazowej.

- PPDAC Sterowana komputerowo Instalacja procesowa demineralizacji wody.

 

12. – Technologie produkcji żywności i uzdatniania wody

12.1. – Technologie produkcji żywności (Podstawy)

 

- PADC Sterowany komputerowo Moduł szkoleniowy autonomicznej pasteryzacji. (Wykorzystuje system SCADA)

- PASC Sterowany komputerowo Pasteryzator laboratoryjny. (Wykorzystuje system SCADA)

- SBANC Sterowana komputerowo Suszarka talerzowa. (Wykorzystuje system SCADA)

- SSPC Sterowana komputerowo Suszarka rozpryskowa. (Wykorzystuje system SCADA)

- SSPB Suszarka rozpryskowa.

- AEHC Sterowany komputerowo Moduł uwodorniania. (Wykorzystuje system SCADA)

- AEDC Sterowany komputerowo Moduł odwaniania. (Wykorzystuje system SCADA)

- TFDC Sterowany komputerowo Szkoleniowy moduł zbiornika oziębiającego. (Wykorzystuje system SCADA)

- EDLC Sterowany komputerowo Szkoleniowy moduł maszyny do rozlewania cieczy do pojemników z tworzyw sztucznych. (Wykorzystuje system SCADA)

- EDSC Sterowany komputerowo Szkoleniowy moduł maszyny do umieszczania produktów stałych w pojemnikach. (Wykorzystuje system SCADA)

- ROUC Sterowany komputerowo Moduł odwróconej osmozy i ultrafiltracji. (Wykorzystuje system SCADA)

- VPMC Sterowany komputerowo Uniwersalny zbiornik procesowy. (Wykorzystuje system SCADA)

- TPCC Sterowana komputerowo Zamrażarka płytowa. (Wykorzystuje system SCADA)

- QEDC Sterowany komputerowo Moduł wsadowej ekstrakcji rozpuszczalnikowej i usuwania rozpuszczalnika. (Wykorzystuje system SCADA)

- AFPMC Sterowana komputerowo Płytowa i ramowa prasa filtracyjna. (Wykorzystuje system SCADA)

- MINI-LAB Homogenizator laboratoryjny.

 

12.2. - Technologie produkcji żywności (Mleczarstwo)

 

- DSNC Sterowany komputerowo Moduł szkoleniowy separatora śmietanki. (Wykorzystuje system SCADA)

- DSN 

- DSNC Sterowany komputerowo Moduł szkoleniowy separatora śmietanki.

- EMANC Sterowany komputerowo Moduł szkoleniowy urządzenia do produkcji masła. (Wykorzystuje system SCADA)

- EMAN Moduł szkoleniowy urządzenia do produkcji masła.

- AUHTC Sterowany komputerowo Moduł technologii UHT. (Wykorzystuje system SCADA)

- PADC Sterowany komputerowo Moduł szkoleniowy autonomicznej pasteryzacji. (Wykorzystuje system SCADA)

- PASC Sterowany komputerowo Pasteryzator laboratoryjny. (Wykorzystuje system SCADA)

- CCDC Sterowany komputerowo Moduł szkoleniowy zbiornika do produkcji zsiadłego mleka. (Wykorzystuje system SCADA)

- PVQC Sterowany komputerowo Moduł szkoleniowy prasy pionowej do sera. (Wykorzystuje system SCADA)

- IYDC Sterowany komputerowo Moduł szkoleniowy inkubatora do produkcji jogurtu. (Wykorzystuje system SCADA)

- RDC Sterowany komputerowo Moduł szkoleniowy urządzenia do produkcji twarogu. (Wykorzystuje system SCADA)

- AEQC Sterowana komputerowo Kadź do sera i akcesoria do formowania sera. (Wykorzystuje system SCADA)

- FQDC Sterowany komputerowo Moduł szkoleniowy urządzenia do produkcji sera topionego. (Wykorzystuje system SCADA)

 

12.3. - Technologie produkcji żywności (Produkcja oleju)

 

- PACC Sterowana komputerowo Instalacja do produkcji oleju o cyklu ciągłym. (Wykorzystuje system SCADA)

 

12.4. - Technologie produkcji żywności (Zakłady produkcji żywności) (wykorzystuje system ESN)

 

- LE00 Zakład przetwórstwa produktów mleczarskich z systemem Scada-Net „ESN”

- CA00 Zakład przetwórstwa mięsnego z systemem Scada-Net „ESN”

- CI00 Instalacja procesowa owoców cytrusowych z systemem Scada-Net „ESN”

- FR00 Zakład przetwórstwa owoców z systemem Scada-Net „ESN”

- VE00 Zakład przetwórstwa warzyw z systemem Scada-Net „ESN”

- AS00 Zakład produkcji oleju z nasion z systemem Scada-Net „ESN”

- AC00 Zakład produkcji oleju z oliwek z systemem Scada-Net „ESN”

- TO00 Zakład przetwórstwa pomidorów z systemem Scada-Net „ESN”

- UV00 Zakład przetwórstwa winogron z systemem Scada-Net „ESN”

- CE00 Zakład przetwórstwa zbóż z systemem Scada-Net „ESN”

 

12.5. – Procesy obróbki wody czystej

 

- BL-6 Urządzenie do odmineralizowania wody.

- DESMID Urządzenie do odmineralizowania wody metodą wymiany jonowej.

 

13. – Ochrona środowiska

13.1. – Obchodzenie się z wodą

 

- ESHC (4 x 2 m) Sterowany komputerowo Moduł systemów hydrologicznych, symulatora deszczu i nawadniania. (4 x 2 m) (Wykorzystuje system SCADA)

- ESHC (2 x 1 m) Sterowany komputerowo Moduł systemów hydrologicznych, symulatora deszczu i nawadniania. (2 x 1 m) (Wykorzystuje system SCADA)

- ESH (2 x 1 m) Moduł systemów hydrologicznych, symulatora deszczu i nawadniania. (2 x 1 m)

- EFAS Moduł przepływu wód gruntowych.

- PAHSC Sterowany komputerowo Moduł zasysania wilgoci z gleby przez piasek. (Wykorzystuje system SCADA)

- PAHS Moduł zasysania wilgoci z gleby przez piasek.

- PL Lizymetr demonstracyjny.

- PPD Miernik przenikania wody przez dreny.

- PDFDC Sterowany komputerowo Zbiornik odwadniania i przesączania. (Wykorzystuje system SCADA)

- PDFD Zbiornik odwadniania i przesączania.

- PEIF Moduł badania wskaźnika zdolności filtracyjnej.

- ESED Moduł badania sedymentacji.

- PDSC Sterowany komputerowo Zbiornik sedymentacyjny. (Wykorzystuje system SCADA)

- PDS Zbiornik sedymentacyjny.

- PEFP Moduł do badania przesączalności i upłynniania.

- HVFLM Moduł do wizualizacji ruchomego złoża i przepływu.

 

13.2. – Uzdatnianie wody

 

- EFLPC Sterowany komputerowo Moduł filtracji grubowarstwowej. (Wykorzystuje system SCADA)

- EFLP Moduł filtracji grubowarstwowej.

- EII Moduł wymiany jonowej.

- PDAC Sterowana komputerowo Komora fermentacji tlenowej. (Wykorzystuje system SCADA)

- PDA Komora fermentacji tlenowej.

- PDANC Sterowana komputerowo Komora fermentacji beztlenowej. (Wykorzystuje system SCADA)

- PDAN Komora fermentacji beztlenowej.

- PEFC Sterowany komputerowo Moduł badania procesu kłaczkowania. (Wykorzystuje system SCADA)

- PEF Moduł badania procesu kłaczkowania.

- PEAIC Sterowany komputerowo Moduł napowietrzania. (Wykorzystuje system SCADA)

- PEAI Moduł napowietrzania.

- ROUC Sterowany komputerowo Moduł odwróconej osmozy / ultrafiltracji. (Wykorzystuje system SCADA)

- PPTAC Sterowana komputerowo Instalacja uzdatniania wody. (Wykorzystuje system SCADA)

 

13.3. – Zanieczyszczenia (Wody gruntowe)

- ECASC Sterowny komputerowo Moduł do badania zanieczyszczeń wód podziemnych. 

Produkty z tej samej kategorii