Tester radiokomunikacyjny z opcją testowania awioniki2948B

Testowanie systemów awioniki: ILS, VOR, MB, SELCAL Wyświetlane wartości: SDM, DDM, Bearing TO and FROM

PRODUKT WYCOFANY ZE SPRZEDAŻY. ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTUALNĄ OFERTĄ PRODUKTÓW TEJ KATEGORII:
Testery NAV/COMM
Testery Łączności Analogowej


  • Parametry jak 2945B oraz niskoszumowy generator i wysokostabilna podstawa czasu
  • Harmoniczne lepiej niż -25 dBc
  • Szum fazy lepiej niż -108 dBc/Hz przy 20 kHz offsecie od 1 GHz oraz mniej niż -112 dBc/Hz przy 20 kHz offsecie od 500 MHz
  • Zasilanie AC/DC i bateryjne
  • Testowanie systemów awioniki: ILS, VOR, MB, SELCAL
  • Wyświetlane wartości: SDM, DDM, Bearing TO and FROM
  • Pre-set dla DDM i Baering
  • Automatyczny inkrement dla VOR do automatycznego testowania wskaźnika samolotu
  • Zasilanie DC z zasilacza samolotu lub wewnętrznej baterii
  • Testowanie awioniki w sposób bezpośredni (DIRECT) lub poprzez antenę (OFF AIR)

Tester stosowany przez warsztaty techniczne wojsk lotniczych do przeprowadzania testów systemów radiokomunikacji oraz w mobilnych stanowiskach kontroli awioniki

Skrócony opis działania

Komunikacyjny monitor Serwisowy 2948 jest zintegrowanym przyrządem testującym opracowanym do testowania ruchomego sprzętu radiokomunikacyjnego. Jest zasilany z sieci AC lub prądem DC. Monitor serwisowy zawiera generatory sygnałowe RF i AF, obwody pomiarowe RF i AF, Wyświetlacz LCD pokazujący nastawy i wyniki. Posiada on również tryby wyświetlania 'oscyloskop' lub 'analizator widma'. Funkcja testowania SYSTEM umożliwia testowanie sprzętu zaprojektowanego do pracy w systemach automatycznych. Testowanie odbywa się z wykorzystaniem opcjonalnych programów.

Mikroprocesor steruje wszystkimi funkcjami przyrządu.

Monitor serwisowy może być sterowany ręcznie z płyty czołowej lub zdalnie poprzez interfejsy RS232 lub GPIB.

Testowanie nadajnika

Do testowania nadajnika stacji ruchomej Monitor Serwisowy wytwarza sygnał AF, który jest doprowadzony do wejścia AF nadajnika.

Wyjście RF nadajnika dołączone jest do Monitora Serwisowego, zazwyczaj bezpośrednio. Pomiar częstotliwości i mocy odbywa się na sygnale RF. Zniekształcenia, poziom modulacji oraz inne pomiary dokonywane są na sygnale zdemodulowanym. Parametry testowania nadajnika ustawiane są przy użyciu ekranu TRANSMITTER TEST, który jest dostepny po naciśnięciu klawisza [Tx TEST]. Wyniki testu również wyświetlane są na tym ekranie.

Testowanie odbiornika

W celu testowanie odbiornika stacji ruchomej, Monitor serwisowy generuje sygnał testu RF, który jest dołączony do odbiornika , zazwyczaj bezpośrednio. Sygnał testowy może być zmodulowany FM lub AM.

Zdemodulowany sygnał z wyjścia z odbiornika jest podany wejście AF Monitora Serwisowego, gdzie dokonywane są pomiary parametrów sygnału

Parametry do testowania odbiornika ustawiane są na ekranie RECEIVER TEST, który jest dostępny po naciśnięciu klawisza [Rx TEST]. Wyniki testu również wyświetlane są na tym ekranie.

Testowanie Duplex

Monitor Serwisowy jest przyrządem pracującym duplexowo.

Przy testowaniu stacji duplexowych, Monitor Serwisowy jest w stanie generować modulowane sygnały RF, podczas dostarczania sygnału AF do modulacji nadajnika . Obwody pomiarowe są w stanie dokonywać wszystkich pomiarów na offsecie częstotliwości, przychodzącym sygnale RF, włączając sygnał zdemodulowany i na wyjściu AF odbiornika. Może być również mierzony offset częstotliwości pomiędzy sygnałami nadawanymi o odbieranymi.

Złącza RF wejścia i wyjścia mogą być ustawione w różnych kombinacjach, aby pasowały połączeniom 'jeden port' lub 'dwa porty'. Przy przełączaniu pomiędzy trybami RxTEST Dx TEST i Dx TEST nie ma zmian w ustawieniu Monitora Serwisowego lub stanu sygnałów wyjściowych lub funkcji pomiarowych.

Ekran DUPLEX, dostępny po naciśnięciu klawisza [Dx TEST], umożliwia jednoczesne oglądanie wyników testu odbiornika i nadajnika. Główne parametry testowania odbiornika i nadajnika można ustawiać z tego ekranu. Wyniki zniekształceń nadajnika i oscylogramy z oscyloskopu nie są pokazywane na ekranie DUPLEX

Tryb analizatora widma

Tryb analizatora widma Monitora Serwisowego dostępny jest po naciśnięciu klawisza [SPEC ANA]. Konfiguruje on wewnętrzne obwody aby zapewnić wyświetlanie mocy sygnału względem częstotliwości. Sygnał wejściowy RF jest dostarczony do osi Y wyświetlania, podczas gdy obwody odbiorcze Monitora Serwisowego przemiatają wymagany zakres częstotliwości

Generator Śledzący

Przy aktywnej funkcji generatora śledzącego wyjście generatora RF Monitora Serwisowego przemiata synchronicznie ze strojeniem na wejściu RF. Umożliwia to pomiar i obserwacje odpowiedzi filtrów i innych obwodów zależnych od częstotliwości.. Generator śledzący aktywowany jest z wyświetlacza Analizatora Widma.

Testowanie AF

Tryb AF TEST umożliwia użycie generatorów AF i obwodów pomiarowych AF do aktywnego testowania obwodów audio.

Parametry testowania AF ustawiane są przy użyciu ekranu AUDIO TEST, dostępnego po naciśnięciu klawisza [AF TEST]

Parametry techniczne

RF generator

Pasmo: 0,4MHz do 1,05GHz; rozdzielczość 10Hz

Poziom na złączu N: -141dBm do -21dBm;

Poziom na złączu BNC: -115dBm do +5dBm

rozdzielczość 0,1dB

SSB Szum fazowy dla 20kHz Offset: -108dBc/Hz do 1 GHz

Modulacja AM: 0-99%,

Modulacja FM: dewiacja częstotliwości FM 75kHz

Wejście mikrofonowe: przełączanie Tx/Rx sygnałem PTT

 

AF woltomierz AC/DC

Pasmo: 20Hz do 50kHz;

Zakres: 0 do 100 V RMS

 

AF częstościomierz

Pasmo: 20Hz do 20kHz

Rozdzielczość: 0,1Hz dla zakresu do 10 kHz

1Hz dla zakresu > 10 kHz

Czułość: 50mV

 

Miernik S/N

Zakres: 0 do 100dB

Rozdzielczość: 0,1dB

 

Miernik zniekształceń nieliniowych

Zakres: 0 do 30%

Rozdzielczość: 0,1%

 

Miernik SINAD

Częstotliwość: 1kHz

Zakres: 0 do 50dB;

Rozdzielczość: 0,1dB

 

Oscyloskop

Pasmo: 0 do 50kHz

 

 

 

RF częstościomierz

Pasmo: 0,4Mhz do 1,05GHz

Rozdzielczość: 1Hz lub 10Hz

 

 

 

RF miernik mocy

Pasmo: 0,2Mhz do 1,05GHz

Rozdzielczość: 0,1dB

Moc: 150W

 

 

 

Analizator harmonicznych i charakterystyk przejściowych

Pomiar harmonicznych: max. Częstotliwość 1,05 GHz

Dynamika 0 do -60 dBc

Charakterystyka przejściowa: zakres do 1,05GHz

Dynamika: 60dB poniżej poziomu odniesienia analizatora widma

Wyświetlanie do 5 harmonicznych

 

 

 

Miernik modulacji

AM: zakres 0,4MHz do 1,05GHz;Głębokość:

0-99%%

FM: zakres 0,4MHz do 1,05GHz; Dewiacja:

0 do 75kHz

 

 

 

Analizator widma

Pasmo: 0,4MHz do 1,05GHz; Dynamika: 80dB

Generator śledzący: do 999 MHz

Czułość: 2mV

 

 

 

AF generator

Ilość: 2

Pasmo: 10Hz do 20kHz (sin., prostok.)

 

 

 

Standard częstotliwości

Wewnętrzny: 10MHz, Stabilność E-7/rok

Zewnętrzny (wejście): 1,2,5 i 10MHz

 

 

 

Awionika

Generacja sygnałów do testowania: ILS/VOR/MB/SELCAL

 

Zasilanie

Zewnętrzne: 100V/220V AC; 45 do 400Hz

Wewnętrzne: 12V DC

 

 

 

Sterowanie

RS232; GPIB lub równoległy

 

 

 

Pamięć

PCMCIA lub FDD

 
     

Kryteria podstawowe:

- analizator widma ze spanem w całym zakresie z funkcją : „live look & listen"

- pomiar mocy do 150 W

- standardowe 5 W zabezpieczenia wszystkich wejść RF

- ekran LCD do monitoringu oraz jednoczesnego zobrazowania nastaw i pomiarów

- 50 kHz oscyloskop

- analizator charakterystyk przejściowych i harmonicznych

- okres gwarancji min. 24 m-ce

Tagi: Pomiar Odbiorników, Pomiar Nadajników, SINAD, Pomiar Czułości, przyrządy używane
Opis w języku angielskim: 2948B: Avionics option for the 2948B

Produkty z tej samej kategorii