Programowalny tester prądów upływuSERIA TOS3200

SERIA TOS3200
PRODUCENT: KIKUSUI ELECTRONICS CORPORATION

Programowalny tester upływności prądu typu TOS3200 jest przeznaczony to przeprowadzania testów dotykowych przepływu prądu w przyrządach ogólnego zastosowania, z wyjątkiem elektrycznego wyposażenia medycznego.

Programowalny tester upływności prądu typu TOS3200 jest przeznaczony to przeprowadzania testów dotykowych przepływu prądu w przyrządach ogólnego zastosowania, z wyjątkiem elektrycznego wyposażenia medycznego. Prąd upływu  jest zdefiniowany jako prąd dotykowy (TC – Touch Current), np. prąd, który przepływa, gdy człowiek dotyka urządzeń elektrycznych oraz jako prąd Przewodu Ochronnego (PCC – Protective Conductor Current), np. prąd, który przepływa przez przewód ochronny w urządzeniach klasy 1.

Siedem sieci pomiarowych (są to zdefiniowane obwody imitujące oporność ciała ludzkiego) oraz szerokopasmowych obwodów pomiarowych jest ze sobą połączonych w celu przeprowadzania testów wymaganych w IEC, UL, JIS i w innych standardach, jak również w dyrektywie niskonapięciowej.

TOS3200 ma w standardzie 51 typów gotowych procedur testowych zgodnych ze standardami IEC/JIS. Procedury testowe przechowywane w pamięci są gotowe do użycia nawet z poziomu panelu głównego. Procedury te są dostosowane do następujących standardów:

IEC60990 Metody pomiarów TC i PCC
IEC60950-1 Wyposażenie technologii informacyjnej – Bezpieczeństwo – Część 1: Zasady ogólne
IEC60335-1 Sprzęt gospodarstwa domowego i podobne urządzenia elektryczne – Bezpieczeństwo – Część 1: Zasady ogólne
IEC60065 Audio, video i podobne aparaty elektroniczne – Zasady bezpieczeństwa
IEC60745-1 Przenośne silnikowe narzędzia elektryczne
IEC60598-1 Oświetlenie – Część 1: Zasady ogólne i testy
IEC61010-1 Zasady bezpieczeństwa dla urządzeń elektrycznych przeznaczonych do pomiaru, kontroli i użytku w laboratoriach Część 1: Zasady ogólne
IEC61029-1 Bezpieczeństwo przenośnych, silnikowych narzędzi elektrycznych – Część 1: Zasady ogólne
  Dyrektywa niskonapięciowa

W sumie w pamięci wewnętrznej może być przechowywanych do 100 indywidualnych testów i do 100 sekwencji programów z włączeniem specyficznych informacji dotyczących testów (np. nazwy testu, właściwych standardów, itd.) Ponadto, może być przechowywanych do 50 rezultatów testów.

TOS3200 jest wyposażony w gniazdo i złącze doprowadzające prąd, dzięki czemu połączenie przewodem z DUT jest bardzo proste.

Programowalny tester prądów upływu typu TOS3200 posiada w standardzie złącze USB i interfejsy GPIB oraz RS-232C. Może być bez problemu połączony za pomocą automatycznego systemu testowego z testerem wytrzymałości elektrycznej izolacji/miernikiem rezystancji TOS9200 i z testerem ciągłości uziemienia TOS6200 w celu wykonania wszystkich czterech wymaganych testów oceny bezpieczeństwa elektrycznego i elektronicznego wyposażenia.

Cechy kluczowe:

  • Mierzy prądy upływu w 3 trybach działania: 
    prąd dotykowy (TC), prąd przewodu zabezpieczającego (PCC) i tryb pomiar (METER)
  • Siedem sieci pomiarowych jest zaimplementowanych w testerze do pomiaru prądu dotykowego elektrycznych urządzeń ogólnego zastosowania
  • 51 rodzajów zaprogramowanych standardowych testów bezpieczeństwa
  • Bardzo duża pamięć wewnętrzna do przechowywania indywidualnych warunków testów, testów sekwencji i rezultatów testów
  • Jako samodzielne urządzenie pomiarowe jak również system pomiarowy
  • Wyposażenie standardowe: USB, interfejsy GPIB i RS-232C

 

Opis w języku angielskim: SERIA TOS3200: Electrical Safety Testers

Produkty z tej samej kategorii