Tester radiokomunikacyjny 400 kHz ÷ 1,05 GHz2945B

2945B
PRODUCENT: VIAVI Solutions (d.Aeroflex)
TECHNOLOGIE: AM, FM
Uniwersalny tester radiokomunikacyjny. Wbudowanych ponad 15 mierników i analizatorów.

Uniwersalny tester radiokomunikacyjny. Wbudowane :

 • Generator sygnałowy RF: 400 kHz do 1,05 GHz z możliwością modulacji AM i FM
 • Wbudowane generatory audio
 • Analizator widma 100 kHz do 1,05 GHz
 • Woltomierz audio do 50KHz; 30V RMS
 • Częstościomierz AF 20Hz do 20KHz
 • Miernik zniekształceń audio
 • Częstościomierz RF 100kHz do 1.05GHz
 • Mierniki SINAD, S/N, zniekształceń audio
 • Miernik mocy - bezpośredni pomiar do 150W; 200kHz do 1.05GHz
 • Miernik modulacji AM, FM
 • Oscyloskop DC do 50 kHz (DSO)
 • Analizator charakterystyk przejściowych i harmonicznych
 • Opcje EDACS, NMT, PMRTESR, MPT1327, POCSAG

icon 2945b.pdf (382.93 KB) Kliknij, aby powiększyć zdjęcieTester ten znajduje się w powszechnym użytku w wojsku, służbach bezpieczeństwa publicznego i instytucjach cywilnych.

DANE TECHNICZNE

Pomiary odbiornika

Generator RF

Zakres 400kHz do 1.05 GHz

Rozdzielczość 10 Hz

Odczyt 10 cyfrowy

Nastawy wejście z klawiatury, funkcje zmian skokowych,

płynna zmiana za pomocą pokrętła

Dokładność w zależności od częstotliwości ± 1

Poziom wyjściowy

Zakres Rx test:

Złącze typu N: -141 dBm do –21dBm

Złącze BNC: -115dBm do +5 dBm

Rozdzielczość 0.1 dB

Odczyt 4 cyfrowy plus znak (dBm, dBmV, mV, mV

PD/EFM

Dokładność ± 2 dB dla poziomu powyżej – 127 dBm na złączu typu N przy 1 GHz

Zabezpieczenia Złącze typu N: 50W przez 10 minut, normalna praca. 150W

przez 1 min. przy 20°C.

Przeciążenie sygnalizowane akustycznie i wizualnie

BNC: 5W wyzwala sygnalizację ostrzegawczą

Impedancja wyjściowa nominalna 50W

VSWR typu-N lepszy niż 1.2 do 500 MHz

lepszy niż 1.35 do 1. 05 GHz

Czystość widma

Resztkowa FM mniejsza niż 30Hz RMS (0.3 do 3.4 kHz)

Harmoniczne lepsza niż -20 dBc

Niepożądane sygnały lepsza niż –30 dBc (± 10 kHz do 1.5 MHz odchylenie od częstotlwiości nośnejw zakresie 600-700 MHz) w pozostałych przypadkach lepsza niż –40 dBc

SSB szumy (20 kHz odchylenie) lepsza niż –85dBc /Hz do 1 GHz

mniejsza niż 0.5mV PD

RF upływność mniejsza niż 0.5mV PD

Modulacja amplitudy – wewnętrzna

Zakres częstotliwości 400 kHz do 1.05 GHz

Głębokość modulacji 0 do 99%

Rozdzielczość 1%

Odczyt 2 cyfrowy

Nastawy wejście z klawiatury, funkcje zmian skokowych, płynna zmiana za pomocą pokrętła

Dokładność ± 7% ±1 cyfra przy częstotliwości mod 1 kHz

CW 1.5 MHz do 400 MHz

± 10% ±1 cyfra przy częst. Mod. 50 Hz do 5 kHz, CW 1.5 MHz do 400 MHz

± 15% ± 1 cyfra przy częst. mod. 50 Hz do 15 kHz i O do 85% AM

CW 1.5 MHz do 400 MHz

Zniekształcenia mniejsze niż 2% przy 1 kHz dla 30%

Zakres częstotliwości modulacji 20 Hz do 20 kHz

Modulacja amplitudy – zewnętrzna

Impedancja wyjściowa nominalna 10 kW równoległe z 40 pF

Zakres częstotliwości jak dla modulacji wewnętrznej

Zakres częstotliwości modulacji jak dla modulacji wewnętrznej

Czułość 1.0V ms dla O do 100% AM

Modulacja częstotliwości – wewnętrzna

Zakres częstotliwości 400kHz do 1.05 GHz

Maksymalna dewiacja 0 do 75 kHz

Odczyt 3 cyfrowy

Nastawy wejście z klawiatury, funkcje zmian skokowych

Płynna zmiana za pomocą pokrętła

Dokładność ± 7% ±10 Hz przy 1 kHz modulacji

±10% przy częstotl. Mod. 50 Hz do 15 kHz

Zniekształcenia mniejsze niż 1% przy 1 kHz dla dewiacji 5kHz

Rozdzielczość 25Hz

Preemfaza 750 ms wybieralna

Zakres częstotliwości mod 20Hz – 20 kHz

Modulacja częstotliwościowa – zewnętrzna

Impedancja wejściowa nominalna 10 kW

Zakres częstotliwości jak dla modulacji wewnętrznej FM

Zakres częstotliwości mod DC do 100 kHz

Preemfaza 750 ms wybieralna

Czułość 1V RMS dla 0 do 75 kHz dewiacji

Wejście mikrofonowe

Poziom wejściowy 2mV do 200mV

Impedancja wejściowa nominalna 150W

PTT (Press to Talk) przełączanie z trybu Tx na Rx

Woltomierz akustyczny

Impedancja wejściowa nominalna 1MW równolegle z 40pF

Zakres częstotliwości DC i 20 Hz do 50 kHz

AC tylko 20 Hz do 50 kHz

Polaryzacja DC (poniżej 1 Hz)

Zakresy poziomu 0-100mV do 0-100V RMS w 1,3,10 sekwencjach

Rozdzielczość 1mV lub 1% odczytu

Odczyt 3 cyfrowy i wykres słupkowy

Dokładność ±3% ±3mV ±rozdzielczość


Miernik częstotliwości akustycznej

Zakres częstotliwości 20 Hz do 20 kHz

Rozdzielczość 0.1 Hz dla mniej niż 10 kHz

Odczyt 5 cyfrowy

Dokładność w zależności od częstotliwości ±cyfra

Czułość 50 mV

AF Miernik SINAD

Częstotliwość 1 kHz

Zakres 0 do 18 dB i O do 50 dB

Rozdzielczość 0.1 dB

Odczyt 3 cyfrowy i wykres słupkowy

Dokładność ± 1 dB

Czułość 50mV (100mV dla 40dB SINAD) odczyt eliminowany przy mniej niż 5mV

Miernik współczynnika zniekształceń

Częstotliwość 1 kHz

Zakres 0 do 10% i 0 do 30%

Rozdzielczość 0.1% zniekształceń

Odczyt 3 cyfrowy i wykres słupkowy

Dokładność ± 5% odczytu ±0.5% zniekształceń

Czułość 50mV (100 mV dla 1% zniekształceń) odczyt

Eliminowany przy mniej niż 5mV

Miernik audio Sygnał/Szum

Zakres 0 do 30 dB i 0 do 100 dB

Rozdzielczość 0.1 dB

Odczyt 3 cyfrowy i wykres słupkowy

Dokładność ±1dB

Czułość 50mV (100mV dla 40dB S/N) odczyt eliminowany przy mniej niż 5mV

Oscyloskop audio

Tryb pracy pojedynczy lub powtarzalny

Zakres częstotliwości DC do 50kHz, 3 Hz do 50kHz AC

Zakres napięcia 10 mV do 20V na działkę w 1,2,5 sekwencjach

Dokładność napięcia ± 5% pełnej skali

Zakresy FM ±75, 30, 15, 6, 3 i 1.5 kHz pełna skala dewiacji, ±10% dokładność

Zakresy AM 20, 10 i 5% na działkę, ±10% dokładność

Podstawa czasu 50ms/dz do 5s/dz w 1,2,5 sekwencjach

Siatka 10 poziomych na 6 pionowych linii

Dodatkowe możliwości wbudowane obwody antyaliasingu

Wykresy słupkowe

Wyświetlenia napięcie AF, SINAD, procentowy współczynnik zniekształceń, S/N

Rozdzielczość pionowa 2% pełnej skali

Wybór zakresu automatyczny, ręczny w 1,2,5 sekwencjach z histerezą

Filtry 300Hz dolnoprzepustowy

300 Hz do 3.4 kHz pasmowoprzepustowy

15kHz dolnoprzepustowy

15 kHz dolnoprzepustowy

750m deemfazy (niedostępny w trybie audio)

Pomiary nadajnika

Miernik częstotliwości 100kHz do 1.05GHz

Rozdzielczość 1Hz lub 10Hz, wybieralna

Odczyt do 10 cyfr

Dokładność zależy od częstotliwości ±rozdzielczość

Czas wykrywania sygnału mniej niż 1 sekunda (ręcznie)

Typowy 3 sekundy (automatycznie dostr. praca przy 10MHz-1GHz)

Czułość automat. 5mW (typ-N) 0.05 mW (antenowe) ręczne :-34dBm (typ-N), -60 dBm (antenowe)

VWSR typ N <1.2 do 500 MHz

< 1.35 do 1000 MHz

BNC < 3 do 1000 MHz

Miernik mocy RF (szerokopasmowy)

Zakres częstotliwości 200kHz do 1.05 GHz

Zakres dynamiki 5mW do 150W (typ N)

0.05mW do 250mW (wej.antenowe)

Dostępne jednostki Waty, dBm lub dBW

Odczyt 3 cyfrowy lub wykres słupkowy

Rozdzielczość 0.1 dB

Dokładność ±10% ±rozdzielczość do 500MHz (typ-N)

±15% ±rozdziielczość do 1.05 GHz (typ-N)

Maksymalna moc Typ N: 150W w ograniczonym czasie, typowo 1 minuta przy 20°C

Maksymalna moc ciągła 50W przy 20°C ( Po nominalnym okresie czasu 10 minut temperatura złącza N może przekroczyć 70°C

Przeciążenie sygnalizowane wizualnie i akustycznie

BNC (antenowe) Wej. max 5W

Miernik modulacji

Czułość Automat. 5mW (tyo-N) 0.05 mW (wej.antenowe)

Ręcznie reg. –34dBm (typ-N) –60dBm (wej.antenowe)

Filtry 300Hz dolnoprzepustowy

300Hz do 3.4 kHz pasmowoprzepustowy

15 kHz dolnoprzepustowy

750m deemfaza

Miernik harmonicznych i charakterystyk przejściowych

Maksymalna częstotliwość harmonicnej 1,05 GHz

Zakres dynamiki 0 do -60 dBc

Zakres częstotliwości 1,05 GHz

Miernik modulacji amplitudy

Zakres częstotliwości 100 kHz do 1.05 GHz

Zakres częstotliwości modulacji 10Hz do 15kHz

Zakres głębokości modulacji AM 0 do 99% ( ręcznie regulowane)

0 do 90% poniżej 100MHz

0 do 80% od 100 do 400MHz

Rozdzielczość 1% AM

Odczyt 2 cyfrowy

Dokładność ±5% ±1 cyfra przy 1 kHz

±8.5% ±1cyfra od 50Hz do 10kHz

Zniekształcenia demodulacji mniejsze niż 2% @ 1 kHz & 30% AM

Resztkowa AM mniejsza niż 1% (300Hz do 3.4 kHz)

Miernik modulacji częstotliwości

Zakres częstotliwości 100kHz do 1.05 GHz

Zakres częstotliwości modulacji 10Hz do 15kHz

Zakres dewiacji 0 do 75 kHz

Rozdzielczość 10Hz poniżej 2kHz dewiacji

1% powyżej 2kHz dewiacji

Odczyt 3 cyfrowy i wykres słupkowy

Dokładność ±5% ±rozdzielczość przy częstotl. mod. 1 kHz

±7.5% ±rozdzielczość przy częstotl. mod od 50Hz do 10kHz

Zniekształcenia demodulacji mniejsze niż 2% przy 1kHz i 5kHz FM

Resztkowa FM mniejsza niż 30Hz (300Hz do 3.4 kHz)

Gniazdo Demod Output 200mV międzyszczytowe ±10% na 1kHz dewiacji

(dostępna funkcja deemfazy)

Przy małych poziomach modulacji resztkowa AM/FM może być znacząca

Analizator Widma

Zakres częstotliwości 100kHz do 1.0GHz

Zakres rozdzielczości zmian płynnych

1kHz/dz do 100MHz/dz

zmian skokowych w 1,2.3,5 10 przyrostach

zapis częstotliwości strat/stop

Zakresy rozdzielczości 300Hz, 3, 30, 300 kHz, 3 MHz

Poziom odniesienia (u góry ekranu) -50dBm do +52dBm

Zakres dynamiki 70dB

Liniowość typowo ±2dB ±rozdzielczość ponad 50 MHz

Zniekształcenia intermodulacyjne lepiej niż 70dB dla dwu sygnałów przy –30dBm

na pierwszym mikserze

Prędkość omiatania 10ms/dz minimum (optymalny dobór do zakresu)

Szybkość uaktualniania w trybie ‘AUTO’ zakres rozdzielczość uakutalnianie

10kHz 300Hz 5razy/sek

100kHz 3kHz 9 razy/sek

1MHz 30kHz 9razy/sek

10 MHz 300 kHz 9 razy/sek

100 MHz 300 kHz 5 razy/sek

1000 MHz 3MHz 5 rezy/sek

Znacznik

Dodatkowe możliwości jeden znacznik dla częstotliwości i poziomu jednoczesna praca w trybie ‘Lock & Listen’ zakres 100kHz, 200 kHz, 500 kHz, 1 MHz, 2 mV czułość

Generator śledzący

Zakres częstotliwości 0-999 MHz

Odseparowanie we –wy 70 dB

Poziom wyjściowy gniazdo typ-N: -141dBm do –21 dBm

Gniazdo BNC: -115dBm do +5dBm

Generatory audio (dwa wbudowane generatory)

Zakres częstotliwości 5Hz do 33 kHz

Nastawy wejście z klawiatury, funkcje zmian skokowych, płynna zmiana za pomocą pokrętła

Odczyt 5 cyfrowy

Rozdzielczość 0.1 Hz poniżej 3.25kHz

1Hz powyżej 3.25 kHz

Dokładność 0.01 Hz ±standard <180 Hz

0.1Hz ± standard >180Hz

Poziom

Zakres poziomu 0.1mV do 4V RMS

Nastawy wejście z klawiatury, funkcje zmian skokowych, płynna zmiana za pomocą pokrętła

Odczyt 4 cyfrowy

Rozdzielczość 0.1mV poniżej 409 mV

1mV powyżej 409 mV

Dokładność ±5% ±rozdzielczość 50Hz – 15kHz

Impedancja wyjściowa nominalna 5W (minim.obc. 25W)

Czystość sygnału

Zniekształcenia mniejsze niż 0.5% przy 1kHz

mniejsze niż 1% od 50 Hz di 15 kHz

Koder/dekoder

Sekwencje sygnałów kodowanie i dekodowanie do 40 tonów

dla systemów CCIR, ZVEI,DZVEI, EEA, EIA tryb ciągły, z pojedynczą sekwencją lub z symulacją zaburzeń

Sygnały definiowane przez użytkownika można zdefiniować i wprowadzić do pamięci dwie sekwencje tonów zaplanowane przez użytkownika. Dowolna zaprogramowana sekwencja może zostać skopiowana przez użytkownika i przez niego modyfikowana.

Tony długości 20ms do 1s

Sekwencje standardowe wybierane z menu

DTMF Generowanie i dekodowanie sygnałów DTMF

DCS Generowanie i dekodowanie sygnałów DCS

POCSAG generowanie i dekodowanie POCSAG CCIR No.1 Rec.584

400 do 4800 bit/s

Monitorowanie Demodulowane sygnały i sygnały inne akustyczne mogą być monitorowane przez wewnętrzny głośnik i słuchawki poprzez gniazdo ACCESSORY na płycie czołowej.

Pozostałe dane :

Klawiatura i wyświetlacz kolorowa, logicznie rozmieszczona klawiatura

Wyświetlacz LCD o wysokiej rozdzielczości

Rozmiar wyświetlacza 160x85mm

RS 232C interfejs RS 232C umożliwiający podłączenie drukarki lub zdalne sterowanie

Złącze 9-stykowe żeńskie typu D

Standard częstotliwości

Standard źródła częstotliwości wewnętrznej

(TCXO)

Częstotliwość 10MHz

Stabilizacja temperaturowa lepsza niż 0.5 na 10­6, 0 do 50°C

Starzenie mniejsze niż 1 na 10­6 na rok

Nagrzewanie 1 minuta dla podanej dokładności

Wejście dla częstotliwości zewnętrznej

Częstotliwość 1 i 10MHz

Poziom wejściowy większy niż 1V międzyszczytowe nap.

Impedancja wejściowa nominalna 1kW

Ogólnie

Wymagania zasilania

Zasilanie AC 94V do 264V

Częstotliwość AC 45Hz do 440Hz

Maksymalny pobór mocy 190VA

Zasilanie DC 11 do 32V

Maksymalny pobór mocy 100W

Wskaźnik zużycia baterii Wyposażony we wskaźnik zmniejszenia napięcie baterii

Wyjście ładowania 13.8V przy 6A max do ładowania 12V baterii

Normy elektro-magnetyczne Spełnia zalecenia EEC Council Directive

89/336/EEC

Zgodny ze standardami

EN 55011 Class B CISPR 11

EN50082-1 IEC 801-2,3,4

EN60555-2 IEC 555-2

Bezpieczeństwo Przyrząd został zaprojektowany zgodnie z wymaganiami EN61010-1/IEC10410-1 klasa 1, może być wykorzystywany w środowisku o zanieczyszczeniu klasy 2. Może pracować z instalacji zasilającej kategorii 1 lub 2

Wymagania środowiskowe 0°C do 50° i do 95% wilgotności przy 40°C

Przechowywanie i transport

Temperatura -40°C do +71°C

Wysokość n.p.m do 2500m

Szerokość 380mm

Głębokość 457 mm (włączając uchwyt i pokrywę)

Waga mniej niż 11.4kg

Opcje i wyposażenie

Opcje

Opcja 1 600W jednostka dopasowania

Opcja 2 Karta systemowa

Opcja 3 Wysoko stabilizowany OCXO

Opcja 5 Interfejs GPIB

Opcja 6 Stacja karty pamięciowej

Opcja 8 SSB demodulator

Opcja 11 AMPS

Opcja 12 TACS

Opcja 13 MPT1327

Opcja 14 PMRTEST

600W jednostka dopasowania (opcja 1) 600W symetryczne, 20 dB tłumi przełączalny na wyjście AF Gen output

Karta systemowa (opcja 2) wymagana dla opcji od 11 do 14

Wysokostabilizowane źródło

częstotliwości (OCXO)(opcja 3)

Częstotliwość 10MHz

Stabilizacja temperaturowa lepsza niż 5 na 10­8,5 do 55°C

Starzenie mniejsze niż 1 na 10­7, na rok, po miesiącu ciągłego użytkowania

Nagrzewanie mniej niż 10 minut przy 20°C

GPIB (OPCJA 5) Do zdalnego sterowania przyrządem

Zgodny z IEEE 488

SH1, AH1, T6, SR1, RL1, E1, DC1, DT0

Karta pamięciowa (opcja 6) Do zapamiętywania wyników i nastaw

Standard PCMCIA 2

SSB Demodulator (opcja 8) Demodulacja sygnału z pojedynczą wstęgą boczną (dolna lub górną)

Wyposażenie 43129/003 przewód zasilania AC

43130/119 przewód zasilania DC

46882/220 instrukcja obsługi

Wyposażenie dodatkowe 44991/145 mikrofon z PTT

43113/018 komplet baterii

54431/023 20 dB tłumik AF (BNC)

46884/728 stojak

54421/001 antena BNC

46662/571 walizka

46880/012 instrukcja serwisowa

54421/002 kierunkowy pomiar mocy 1-50 MHz

54421/003 kier. pomiar mocy 50- 1000MHz

54432/012 wzmacniacz szerokopasmowy

43130/590 1 m przewód z 7-stykowym DIN

43130/591 3m przewód z 7-stykowym DIN

59000/189 karta pamięciowa (128 kbajtów)

46884/648 kabel przejściowy złącze

9 – styk. żeńskie na 25 styk. męskie

46884/649 9-styk. żeńskie na 25 styk. męskie

46884/650 9-styk żeńskie na 9-styk. żeńskie

Komplet baterii (opcja)

Typ 12V zamknięte akumulatory kwasowe

Pojemność 7 amperogodzin

Czas pracy 30 minut

Waga 3 kg

Ładowanie w przyrządzie 16 godzin

Tagi: Pomiar Odbiorników, Pomiar Nadajników, SINAD, Pomiar Czułości, pomiar urządzeń radiokomunikacyjnych
Opis w języku angielskim: 2945B: Radio Test Sets - PMR Test

Produkty z tej samej kategorii