Generatory szerokopasmoweCS25000

CS25000
Generator sygnałów szerokopasmowych i środowisk (BSG) wytwarza precyzyjne, powtarzalne sygnały komunikacyjne i radarowe oraz realistyczne środowiska dla testowania szerokopasmowych i szybkich systemów komunikacyjnych i radarowych .

Produkt wycofany z produkcji. Skontaktuj się z nami w celu doboru przyrządu zamiennego.

Generator sygnałów szerokopasmowych i środowisk (BSG) wytwarza precyzyjne, powtarzalne sygnały komunikacyjne i radarowe oraz realistyczne środowiska dla testowania szerokopasmowych i szybkich systemów komunikacyjnych i radarowych .

 

  • Generuje sygnały radiowe i radarowe o pasmach chwilowych do 500 MHz i o szybkości przełączania częstotliwości do 500.000 przełączeń na sekundę
  • Tworzy FSK, MSK, PSK, QAM, AM, FM, paczki impulsów, kluczowanie częstotliwości oraz przebiegi specyficzne dla radiostacji, za pomocą programu symulacji sygnałów wektorowych VSS
  • Maksymalizuje realizm sygnału i środowiska poprzez odtwarzanie z pamięci sygnału o pełnym paśmie, w czasie do 10 sekund
  • Kontroluje wszystkie parametry czasowe, częstotliwościowe i modulacyjne sygnału
  • Łączy zapis sygnału rzeczywistego i środowiska, za pomocą generowanych cyfrowo sygnałów pogarszających
  • Emuluje ‘Golden Radios’, za pomocą rekordów sygnałów rzeczywistych zapisanych przez analizatory sygnałów szerokopasmowych i rejestratory serii Celerity CS35000
  • Dodaje cyfrowo dokładne sygnały pogorszające, zawierające szumy temperaturowe, szumy fazowe, zniekształcenia amplitudowe i fazowe pasma oraz CW i interferencję kanału wspólnego .

Rodzina szerokopasmowych generatorów sygnałowych i środowisk (BSG) firmy Aeroflex stanowi źródło sygnałów RF/pasma podstawowego o najszerszym paśmie częstotliwości i najdłuższym czasie odtwarzania z pamięci, z dostępnych obecnie na rynku. Generator BSG posiada dużą pamięć, szybki generator arbitralny, szerokopasmowy konwerter podwyższający RF. Całość sterowana jest programem układowym, o dużej mocy obliczeniowej. Generatory BSG posiadają pasma częstotliwości do 500 MHz. Mogą odczytywać z pamięci sygnał o pełnym paśmie w czasie do 10 sekund. Dzięki dużej szerokość pasma, pojemności pamięci oraz zakresowi dynamiki generatory BSG są potężnym narzędziem diagnostycznym dla szerokopasmowych komunikacji satelitarnych, komunikacji bezprzewodowych typu ‘frequency agile’, bezprzewodowych, szerokopasmowych komunikacji sieciowych i testów radarów. Otwarta, definiowana programowo, architektura przyrządu ułatwia importowanie zdefiniowanych przez użytkownika przebiegów. Program symulacji sygnałów wektorowych (VSS) tworzy pliki sygnałów dla komercyjnych standardów bezprzewodowych oraz podstawowych sygnałów nPSK, nQAM, nFSK, MSK, CW, sygnałów kombinowanych oraz sygnałów zmodyfikowanych szumowo. Każdy z tych sygnałów może być bramkowany lub wysyłany impulsowo w czasie, oraz przełączany skokowo w częstotliwości. Sygnały rzeczywiste, włączając sygnały zapisane przez szerokopasmowe analizatory sygnałowe firmy Aeroflex lub pochodzące z innych rejestratorów, mogą być importowane i łączone z sygnałami generowanymi cyfrowo, a następnie odtwarzane na BSG. Do sygnałów mogą być dodawane sygnały pogarszające zawierające szumy temperaturowe, szumy fazowe, zniekształcenia amplitudowe i fazowe pasma przenoszenia. Program VSS daje możliwość zmieszania dowolnej kombinacji sygnałów i sygnałów ‘pogarszających’, generując złożone środowiska sygnałowe. Program odtwarzania sygnału wektorowego (VSP) umożliwia kontrolę wyboru plików sygnałowych oraz częstotliwości i mocy wyjściowej. Konwertery podwyższające firmy Aeroflex, stosujące rzeczywistą ( nie I/Q) architekturę przemiany, generują przebiegi o wysokim zakresie dynamiki, bez dryftu nośnej i bez innych problemów w obrazie sygnału, związanych z modulatorami I/Q, spotykanych w tradycyjnych źródłach sygnałów.

 

Numer modelu

Pasmo

Zakres dynamiki bez sygnałów pasożytniczych

Maksymalny czas generacji przy pełnym paśmie

CS25020

60 MHz

70 dB typ

10 sekund

CS25025

105 MHz

60 dB typ

10 sekund

CS25040

160 MHz

45 dB typ

10 sekund

CS25255

255 MHz

70 dB typ

10 sekund

CS25080

280 MHz

45 dB typ

10 sekund

CS25082

280 MHz

55 dB typ

10 sekund

CS25130

500 MHz

45 dB typ

10 sekund

CS25132

500 MHz

55 dB typ

10 sekund

 

Program symulatora sygnału wektorowego

Zawansowany program generowania sygnałów dla tworzenia sygnałów komunikacyjnych oraz szerokopasmowych środowisk zawierających rzeczywiste sygnały pogarszające i dodatkowe sygnały zarejestrowane. Intuicyjny interfejs graficzny umożliwia tworzenie sygnałów w formatach z pojedynczą nośną lub wieloma nośnymi, przy pełnej kontroli wszystkich parametrów RF i danych bazowych. Miesza różne sygnały i dodaje rzeczywiste sygnały pogarszające. Odtwarza zarejestrowane przez szerokopasmowe analizatory sygnałowe serii CS35000, sygnały radiostacji RF dla funkcji Golden Radio.

Sygnały programu VSS obejmują

QAM na 1024, PSK na 256, GSM, IS-136,

EDGE, IS-95, WCDMA, CDMA2000

FSK,MSK

Przebiegi impulsowe z przełączaną częstotliwością

802.11a, 802.11b, 802. 11g

CW i kombinacje sygnałów

Tryb sygnałów mieszanych

Sygnały pogarszające programu VSS obejmują

Pasmowe szumy temperaturowe Szumy fazowe Interferencje CW Zniekształcenia fazowe pasma przenoszenia Zniekształcenia amplitudowe pasma przenoszenia Ładowanie kanału sygnałem wielokrotnym Wielościeżkowość

Wszystkie modele zawierają

Wbudowany kontroler Pentium z 512 MB RAM pracujący w Windows 2000

Połączenia: szybkiego dysku HD 36 GB, adaptera sieci Ethernet 100baseT, klawiatury, muszy i monitora

Program symulatora sygnału wektorowego (VSS) i program generacji środowiska

Program do odtwarzania sygnału wektorowego (VSP)

Dokładną, syntetyzowaną podstawę czasu

Opcje szerokopasmowego generatora sygnałowego i środowiskowego

Opcje up-konwertera pasmo strojone lub stały do 40 GHz

Opcja sekwencji pamięci szybkie sekwencje adresowe

Opcje wyjścia Precyzyjne tłumiki Szybkie tłumiki Filtry rekonstrukcji Wysoka moc wyjściowa

Opcja zegara próbkującego Niskie szumy fazowe

Opcje zapisu na dysk Stałe lub wymienne sterowniki 73 & 146 GB HD, CD-RW, DVD-RW

Opcje kanału wielokrotnego 1 do 8 spójnych lub niezależnych pasm podstawowych I/Q

Opcje sygnału wielokrotnego RF, pasmo podstawowe, cyfrowy, I/Q

Opcja kontrolera UltraSPARC/Solaris

Opcja sterowania zdalnego 10 /100baseTEthernet

Opcje peryferii Klawiatura i myszka monitory płaskie lub CRT 

Opis w języku angielskim: CS25000: Broadband Signal Generator

Produkty z tej samej kategorii