Seria TC.ACS

 
TC.ACS to seria w pełni cyfrowych, pełnych 4 czteroczęstotliwościowych źródeł zasilania trójfazowego z wyjątkowymi funkcjami programowania. Każdy moduł TC.ACS reprezentuje konfigurację trójfazową:
 • Wszechstronny symulator siatki trójfazowej z syntetyzowaną siatką 3-fazową z 4 w pełni kontrolowanymi aktywnymi wyjściami. Ustawienie trybu pracy dla każdego wszechstronnego narzędzia programowego. Należy zwrócić uwagę na w pełni aktywne połączenie N dostępne w porcie symulatora.
 • Wbudowany pełny wzmacniacz mocy 4-Quadrant 1 do 3-fazowy o znakomitych parametrach, 3 niezależne i izolowane galwanicznie wejścia wzmacniacza, specjalnie przystosowane do zastosowań HIL o wysokiej przepustowości w laboratorium mocy, wspomagane przez zewnętrzny procesor RT.
 • Programowalny tryb RLC-load (elektroniczne obciążenie AC z rekuperacją siatki) do zastąpienia rzeczywistych i nieporęcznych rezystorów, cewek i kondensatorów. Moc bierna jest odzyskiwana do sieci 3-fazowej z maksymalną wydajnością.
Wielopoziomowa technologia inwerterowa, wspólna z niezwykłą wysoką częstotliwością przełączania, otwiera szeroki zakres częstotliwości bazowych od DC do 1000Hz i wyjątkowo wysoką modulacyjną szerokość pasma 5 kHz. Dlatego też zniekształcenia harmoniczne do 100. harmonicznej przy 50 Hz lub 83. harmonicznej przy 60 Hz mogą być dokładnie odtworzone, przy pomocy wygodnego narzędzia Fouriera. Oczywiście, system może być łatwo i kompleksowo dostosowany do różnych zadań, które mają być wykonywane w dziedzinie badań i rozwoju, laboratorium, testów końcowych i edukacji.
 
Zastosowania
 
Za pomocą aplikacji ACSControl użytkownik ma możliwość zaprogramowania następujących parametrów:
 •     Zmiany podstawowych napięć systemowych i częstotliwości
 •     Ustawienia zależności fazowej
 •     Spadki napięcia w całej sieci lub pojedyncze spadki na fazę
 •     Mikropęknięcia i migotanie
 •     Nad- i podnapięciowe
 •     Asymetrie napięciowe
 •     Nakładające się na siebie fale harmoniczne i międzyplanszowe
 •     Zmiana kątów fazowych
 •     Specjalne warunki badania EMC
 •     Przejście od żywienia do operacji rekuperacji i odwrotnie
 •     Analizy przepływu energii
Sprzęt komputerowy
 
Modułowa budowa oparta na jednostkach 30 kVA lub 50 kVA pozwala na elastyczne dostosowanie się do wymagań klienta w zakresie mocy. Poprzez proste połączenie jednostek podstawowych w trybie równoległym można skonfigurować systemy o mocy do 1000 kVA. Osprzęt pracuje we wszystkich 4 kwadrantach i jest w stanie w pełni zasilać system zasilania. Oprócz testowania jednostek sprzężenia zwrotnego mocy, system umożliwia również obsługę liniowych i nieliniowych systemów zasilania do celów pomiarowych i oceny. Praca w trybie jednofazowym jest również możliwa w trybie DC.
 
Oprogramowanie użytkownika ACSControl
 
Dostosowane do indywidualnych potrzeb narzędzie programowe ACSControl umożliwia operatorowi ręczne sterowanie systemem lub programowanie i uruchamianie zautomatyzowanych sekwencji testowych oraz korzystanie z funkcji gromadzenia danych w systemie. Ponadto oprogramowanie oferuje kilka ekranów do parametryzacji, sekwencjonowania, wizualizacji bieżących danych systemu i wyników testów, jak również do rejestracji i dokumentowania wyników testów. ACSControl pozwala również na przełączanie między trybem symulatora a trybem wzmacniacza w systemie.
 
Zalety użytkownika
 
Zalety dla użytkownika są następujące:
 •     Kompaktowa i całkowicie modułowa konstrukcja
 •     Wysoka skuteczność we wszystkich trybach pracy
 •     Możliwość bezpośredniego wykorzystania istniejącego systemu chłodzenia cieczą
 •     Opcjonalnie dostępna jest dopasowana chłodziarka ciecz-powietrze TC.LAE
 •     Możliwość modernizacji do systemów o wartości do 1 MVA
 •     Wysoki poziom dynamiki systemu, ≤ 5 kHz modulacji pasma
 •     Nieograniczające możliwości podawania pokarmu w trybie pracy Q4
 •     Możliwość pracy jako autonomiczny wzmacniacz quasi-analogowy 4Q i 3-fazowy
 •     Możliwość pracy "Hardware-in-the loop" (tryb HIL)
 •     Przyjazne dla użytkownika oprogramowanie z wstępnie skonfigurowanymi wzorcami testowymi
 •     Możliwość integracji z kompletnym systemem symulacji i testowania SAS
 •     Izolacja galwaniczna dostępna jako opcja bez obniżania parametrów portu symulatora
 •     Trzy różne tryby pracy:
  • Programowalny symulator siatki
  • Zdalnie sterowany wzmacniacz napięcia AC 4Q
  • Elektroniczne obciążenie AC z programowalną impedancją obciążenia RLC
Symulatory sieciowe TC.ACS firmy Regatron AG mogą być stosowane jako samodzielny system do kompleksowego testowania inwerterów energii słonecznej i dodatkowej jako przykład. W dziedzinie badań energii elektrycznej i laboratoriów rozwojowych wysoki stopień programowalności pozwala na ustalenie wszystkich możliwych sytuacji w sieci i procedur oceny. TC.ACS jest więc idealnym narzędziem do wszystkich prac badawczo-rozwojowych i symulacyjnych.
Opis w języku angielskim: TC.ACS Series

Produkty z tej samej kategorii