Seria NL

NL Serie- Napięcie do 100 V
- Prąd do 320 A
- Wersje 2-kwadrantowe lub 4-kwadrantowe
- Funkcja source-sink
- Szybki czas kontroli
- Tryb prądowy, tryb napięciowy
- Regulowane ograniczenia
- Programowanie SCPI z funkcją pomiaru
- USB + RS-232 w standardzie
- Programowalny przebieg fali
- Narzędzia programowe do testowania akumulatorów
- Analogowe wyjścia pomiarowe napięcia i prądu
- Analogowe wejścia sterujące

Tryby pracy

Zagłębiacze źródła NL mogą pracować w trybie stałego napięcia lub prądu stałego. W trybie napięciowym znajdują się dwa ograniczniki prądu (prąd źródła i prąd tonięcia), które mogą być regulowane niezależnie od siebie. W trybie prądowym można ustawić górną i dolną granicę napięcia.

Tryb Source-Sink

W zależności od ustawionej wartości wyjściowej i charakterystyki podłączonej jednostki testowej, urządzenie automatycznie decyduje, czy pracować jako źródło czy source-sink. Przełączanie z trybu źródła do trybu source-sinkjest bardzo szybkie.

Tryb 2-Quadrant /4-Quadrant

Urządzenia w trybie dwukwadrantowym mogą zasilać lub odbierać prąd o dodatnim napięciu wyjściowym. Aby zapewnić wymaganą funkcję w przypadku nastaw bliskich 0 V i długich przewodów połączeniowych, urządzenia 2-kwadrantowe rozpoczynają pracę od napięcia wyjściowego -1 V. Urządzenia 2-kwadrantowe działają zatem również jako urządzenia 4-kwadrantowe, ale z ograniczonym napięciem ujemnym. Urządzenia 4-kwadrantowe mogą ustawić równe wartości bezwzględne w zakresie dodatnim i ujemnym.

Zdalne sterowanie

Większość funkcji source-sink może być sterowana zdalnie za pomocą standardowego interfejsu analogowego I/O. Wybór trybu pracy, włączanie i wyłączanie wyjścia oraz ustawianie prędkości sterowania można ustawić za pomocą poziomów logicznych. Opcjonalnie dostępna jest wersja (NL06), która jest elektrycznie odizolowana od wyjścia.

Analogowe wejścia sterujące

W zależności od wybranego trybu pracy napięcie wyjściowe lub prąd wyjściowy można wstępnie ustawić za pomocą napięcia sterującego 0 .... ±5 V lub 0 .... ±10 V DC. Dostępne są jeszcze dwa wejścia analogowe do ograniczania napięcia lub prądu.

Wyjścia analogowe do pomiarów

Dla napięcia i prądu dostępne są analogowe sygnały pomiarowe 0....10 V. Sygnały są zgodne z kształtem krzywej.

Chłodzenie

Urządzenia są chłodzone powietrzem. Aby utrzymać niski poziom hałasu podczas pracy, wentylatory są sterowane w zależności od temperatury i prądu.

Mechanika

Seria NL to solidna konstrukcja szafy typu rack 19", która może być również instalowana w szafie lub działać jako urządzenie stołowe. Z 5 jednostek wysokości na górze urządzenia znajdują się chowane uchwyty. Opcjonalne kółka mogą być montowane na ciężkich urządzeniach. Do montażu w szafie typu Rack 19" nie są potrzebne osobne zestawy montażowe.

Połączenia

Wszystkie połączenia znajdują się z tyłu. Połączenia prądowe to zaciski biegunowe lub pełne miedziane szyny z zaciskami śrubowymi. Można stosować wtyki 4 mm, rozwidlone końcówki kablowe i kable bez izolacji.

Bezpieczeństwo

Dostępne są osłony wyjść jako zabezpieczenie styków dla urządzeń na niebezpieczne napięcia kontaktowe.

Interfejsy (opcjonalne)

• RS-232 + USB
• GPIB
• Przetwornica Ethernet-RS-232
Narzędzie do akwizycji danych

Rozszerzenia sprzętowe (opcjonalne)

Elektrycznie izolowany interfejs analogowy I/O
Karta I/O zasilania
• Castors

Fabryczny certyfikat kalibracji

Wraz z urządzeniami dostarczany jest bezpłatny Certyfikat Fabrycznej Kalibracji (FCC). FCC spełnia wymagania normy DIN EN ISO 9000ff. Certyfikat kalibracji dokumentuje zgodność z normami krajowymi w celu zilustrowania fizycznego urządzenia zgodnie z międzynarodowym Układem Jednostek Miar (SI). W okresie gwarancyjnym kalibrację przeprowadzamy po raz drugi za darmo.

--> Warunki drugiej bezpłatnej kalibracji

Zalecany okres kalibracji wynosi 2 lata.

Narzędzia programowe

Strona główna H&H posiada bibliotekę programów dla Windows z narzędziem kontrolera i sterownikami LabVIEW.

Opis w języku angielskim: NL Series

Produkty z tej samej kategorii