Dekada Pojemności SERII HACS-ZHACS-Z

HACS-Z
PRODUCENT: IET LABS. INC.

Dokładność 
: ±(0.05% + 0.5 pF); ± 0.5% dla kroków 100 µF. 
: ±(0.1% + 1.0 pF); ± 0.5% dla kroków 100 µF.

  • Wysoka dokładność: 0.05% lub 0.1%
  • Mała pojemność zerowa < 0.1 pF
  • Dostępna wersja programowalna
  • Na niższych dekadach kondensatory z regulacją
  • Konstrukcja 3 końcówkowa z ekranowaniem.
  • Bardzo wysoka stabilność-100 ppm/rok

 

 

 

SPECYFIKACJE 

Dokładność 
: ±(0.05% + 0.5 pF); ± 0.5% dla kroków 100 µF. 
: ±(0.1% + 1.0 pF); ± 0.5% dla kroków 100 µF. 
przy 1 kHz, 23°C, bez odejmowania zera, mierzona przy połączeniu 3-końcówkowym. (Możliwość kalibracji przy innych częstotliwościach, dla różnych dekad mogą być wybrane różne częstotliwości.) Ciągłość wzorca do wzorców narodowych.

Zakres : od 0 do 10,000 µF, przy minimalnej inkrementacji 1 pF.

Współczynnik rozproszenia przy 1 kHz: 
<0.0017 dla kroków 1 pF, 10 pF, i 100 pF; 
<0.0003 dla kroków od 1 nF do 100 nF; 
<0.0007 dla kroków 1 µF; 
<0.007 dla kroków 10 µF.

Pojemność zerowa: 
≤0.1 pF, mierzona przy połączeniu 3-końcówkowym, dla jednostek o największym kroku dekady ≤100 nF; 
≤2 pF, mierzona przy połączeniu 3-końcówkowym, dla jednostek o największym kroku dekady 1 µF;

Stabilność: 
: ±(100 ppm + 0.1 pF) na rok dla kroków 0.1 µF i mniejszych; 
±(150 ppm) na rok dla kroków 1 µF i większych. 
B: ±(200 ppm +0.1 pF) na rok dla wszystkich kroków.

Maksymalne napięcie: 500 V szczytowe dla kroków do 0.1 µF i dla częstotliwoąsci do 10 kHz.


Współczynnik temperaturowy 
: <±20 ppm/°C dla kroków 0.1 µF i mniejszych; 
<-60±50 ppm/°C dla kroków 1 µF; 
<±90 ppm/°C dla kroków 10 µF i większych.

: <±75 ppm/°C dla kroków 0.1 µF i mniejszych; 
<-60±50 ppm/°C dla kroków 1 µF; 
<±110 ppm/°C dla kroków 10 µF i większych.

Końcówki : BNC; 
śruby zaciskowe dla większych pojemności, >100 µF.

Rezystancja izolacji : >50,000 MΩ.

Zakres temperatury pracy: 10°C do 40 °C.

Zakres częstotliwości pracy: od 10 Hz do, co najmniej 1 MHz.

Ekranowanie : Konstrukcja z podwójnym ekranem.

Wymiary : 43.2 cm szer. x 17.8 cm wys. x 23.9 cm gł., dla wersji 6 dekadowej.

Waga : 5.9 kg , dla wersji 6 dekadowej.

Dołączenie do dekady: złącze BNC (standard) lub złącza współosiowe typu 874 (opcja) oznaczone na płycie czołowej HI i LO. Opcjonalnie dostępne jest również złącze 36 stykowe realizujące połączenia dla każdej dekady, w kodzie BCD.

Produkty z tej samej kategorii