Falowody

Falowody Pasternack, często nazywane falowodowym torem transmisji, służą do przewodzenia fal elektromagnetycznych.

Falowody Pasternack, często nazywane falowodowym torem transmisji, służą do przewodzenia fal elektromagnetycznych.  Nasze falowody to niskostratne linie do obsługi wysokiej mocy z wysoką izolacją.  Nasze falowody są powszechnie używane w komunikacji fal milimetrowych wymagającej niskich strat, co zazwyczaj nie jest możliwe przy wykorzystaniu jedynie kabli koncentrycznych.  Falowy te znajdują typowe zastosowanie w systemach radarowych ze względu na parametry wysokiej mocy, sieciach antenowych ze względu na niskostratność i dokładność fazową oraz laboratoriach badawczych.

Falowody dostępne są w standardowych rozmiarach od WR-430 do WR-28, w zakresie częstotliwości od 1,7 GHz do 40 GHz. W odniesieniu do rozmiaru falowodu, termin “WR-xxx” oznacza “Waveguide Rectangular (Falowód prostokątny)”; liczba oznacza szerokość wewnętrzną falowodu w setnych częściach cala.. Cała nasza gama falowodów jest w wykonaniu z obudową aluminiową w celu zapewnienia parametru lekkości.  Oferujemy adaptery falowodowe, tuby falowodowe oraz zakończenia falowodowe z kołnierzem kwadratowym lub prostokątnym.

Opis w języku angielskim: Waveguides

Produkty z tej samej kategorii