Narzędzie wizualizacyjne do kontroli instalacji światłowodowych

13 listopada 2013
Narzędzie wizualizacyjne do kontroli instalacji światłowodowych

Anritsu wprowadza na rynek nowe narzędzie wizualizacyjne Fibre Visualizer, powstałe na bazie optycznego reflektometru impulsowego OTDR (Optical Time Domain Reflectometr) MT9083. Jest ono przeznaczone do badań łączy światłowodowych - kabli, złączy i spawów - i pozwala na szybkie sprawdzenie instalacji światłowodowych poprzez dokonanie automatycznej weryfikacji.

Wyniki pomiaru prezentowane są na 7-calowym wyświetlaczu graficznym w formie jednoznacznego raportu, który można otrzymać naciskając jeden przycisk. Przyrząd generuje też raporty formalne w postaci plików PDF. Ich treść można zaprogramować, łącznie z dodaniem własnego logo, co jest użyteczne dla firm serwisowych. Narzędzie Fibre Visualizer jest oprogramowaniem rozszerzającym możliwości pomiarowe OTDR MT9083.

Powiązane technologie: FTTH

Powiązani producenci: Anritsu Corporation

Produkty powiązane