Czy Twój system cyfrowej łączności radiowej został zoptymalizowany tak, aby osiągnąć zamierzoną wysoką skuteczność?

27 listopada 2015
Czy Twój system cyfrowej łączności radiowej został zoptymalizowany tak, aby osiągnąć zamierzoną wysoką skuteczność?

Cyfrowe systemy radiowe działają odmiennie od starszych systemów analogowych. Mimo iż sposoby regulacji modulacji cyfrowej są zbliżone do stosowanych w rozwiązaniach analogowych, systemy cyfrowe wymagają bardziej precyzyjnego ustawienia, aby osiągnąć optymalną skuteczność. Wymagają także sprawdzenia jakości modulacji cyfrowej.  Prawidłowe ustawienie może poprawić skuteczność działania systemu i zapewnić osiągnięcie założonej przez projektanta wysokiej wydajności. Nieprawidłowe ustawienie może prowadzić do obniżenia dokładności modulacji, co ma istotne znaczenie dla możliwości odbioru danych cyfrowych przez odbiornik. W niektórych przypadkach może to mieć równie istotny wpływ na zasięg, co obniżenie mocy o 75%.

W niniejszym artykule przedstawiono dane statystyczne uzyskane w wyniku złożonych badań laboratoryjnych oraz na podstawie rzeczywistych zarejestrowanych parametrów radiowego nadajnika cyfrowego. Artykuł prezentuje, jak ustawienie modulacji nadajnika może pozytywnie lub negatywnie wpływać na skuteczność odbiornika drugiego radiotelefonu. Skuteczność działania różnych odbiorników zbadano przy pomocy popularnych radiotelefonów z nadajnikami, w których przeprowadzono regulację za pomocą metod zatwierdzonych przez producenta. W badaniach, przy ustawianiu parametrów granicznych i równowagi modulacji, posłużono się miernikami dewiacji FM, z jednoczesnym uwzględnieniem różnic w specyfikacjach mierników i ustawieniach filtrów audio.

Wnioski wyciągnięte z tych badań wskazują na możliwość znacznej poprawy skuteczności działania dzięki zrozumieniu zasad działania cyfrowej łączności radiowej. Skuteczność cyfrowej łączności radiowej można również zwiększyć za pomocą odpowiednich ustawień parametrów filtra m.cz. i precyzyjnych mierników dewiacji. Z drugiej strony, stosowanie niedokładnych mierników dewiacji, przy nieprawidłowych ustawieniach filtra m.cz. i braku znajomości specyfikacji miernika może mieć bardzo niekorzystny wpływ na skuteczność komunikacji radiowej.

Zachęcamy Państwa do pobrania pełnego artykułu, którego autorami są światowi eksperci firm radiokomunikacyjnych. Artykuł składa się z 30 stron dogłębnej analizy zagadnienia, które jak widać ma ogromny wpływ na nowoczesne systemy radiokomunikacyjne, a których na szczęście mamy coraz więcej i dobrze byłoby je optymalnie wykorzystać i nie popełnić znanych błędów. 

{FORMULARZ-3}

Powiązane technologie: DMR, NXDN, FM, P25

Powiązani producenci: VIAVI Solutions (d.Aeroflex)

Produkty powiązane