OprogramowaniePROCAL

PROCAL
PRODUCENT: Transmille Ltd.

Automatyzuje kalibrację dla wielu typów przyrządów

  • Automatyzuje kalibrację dla wielu typów przyrządów
  • Edytor procedur ProEdit
  • Sterowanie przez GPIB/RS-232/USB
  • Drukowanie certyfikatów kalibracji
  • Obsługuje kalibrację ręczną (wyniki wprowadzane z klawiatury) lub automatyczną przez RS232/IEE 488.
  • Możliwość pracy w sieci LAN
  • Możliwość raportowania CrystalReports
Opis w języku angielskim: PROCAL: Software

Produkty z tej samej kategorii