Wektorowe analizatory sieci z do testowania systemów impulsowych

13 listopada 2013
Wektorowe analizatory sieci z do testowania systemów impulsowych

Anritsu powiększa rodzinę wektorowych analizatorów sieci VectorStar o nową serię analizatorów MS4640B wyposażonych w dwie dodatkowe funkcje pomiarowe, m.in. przydatne przy testowaniu systemów radarowych i innych, pracujących z sygnałami impulsowymi. Funkcja PulseView umożliwia inżynierom i producentom komponentów dla systemów wojskowych i lotniczych precyzyjne testowanie i charakteryzację urządzeń pracujących impulsowo.

Rozdzielczość 2,5 ns i zakres dynamiczny 100 dB w połączeniu z niezależnymi bramkami pomiarowymi zapewniają bardzo dokładne wyniki pomiarów oraz pozwalają użytkownikowi analizować zmiany parametrów występujące na zboczu narastającym/opadającym oraz wewnątrz impulsu. Czas akwizycji wynoszący do 500 ms umożliwia wykonywanie pomiarów przez długi czas powtarzania impulsów oraz na przeprowadzanie pomiarów pulse-to-pulse na dużej liczbie impulsów.

Funkcja DifferentialView w połączeniu z opcjonalnym drugim, wewnętrznym źródłem sygnału pozwala projektantom wzmacniaczy różnicowych i inżynierom zajmującym się zagadnieniami integralności sygnałów transmitowanych na szybkich szynach szeregowych na testowanie urządzeń w rzeczywistych warunkach pracy (pobudzania). Innowacyjny interfejs GUI umożliwia obserwację wyników pomiarów natychmiast po wprowadzonych zmianach, bez konieczności przełączania ekranów.

Analizatory serii MS4640B oferują ponadto wszystkie zalety platformy VectorStar, w tym możliwość pomiaru parametrów urządzeń już od częstotliwości dolnej równej 70 kHz oraz dużą górną częstotliwość pracy, wynoszącą 70 GHz, a w przypadku korzystania z modułów na zakres fal milimetrowych produkcji Virginia Diodes lub OML, nawet do 750 GHz.

Powiązane technologie: Radary

Powiązani producenci: Anritsu Corporation

Produkty powiązane