Tester stacji bazowych GSM/EDGE6113

 • Obsługuje standardy telefonii komórkowej GSM850, GSM900, GSM1800 i GSM1900
 • Opcje sterowania wszystkich głównych typów stacji bazowych BTS

PRODUKT WYCOFANY ZE SPRZEDAŻY. ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTUALNĄ OFERTĄ PRODUKTÓW TEJ KATEGORII:
Testery infrastruktury GSM, UMTS/HSPA, LTE


 • Łatwy w obsłudze, w pełni zintegrowany, sterowny klawiszami miękkimi
 •  Obsługuje standardy telefonii komórkowej GSM850, GSM900, GSM1800 i GSM1900
 •  Pełny test odbiornika i nadajnika
 •  Opcje sterowania wszystkich głównych typów stacji bazowych BTS
 •  Testowanie ręczne i automatyczne
 •  Sekwencje testowania według potrzeb klienta
 •  Zoptymalizowany pod kątem instalowania, uruchomienia, utrzymania i diagnozy uszkodzeń
 •  Interfejs A-bis do pełnej kontroli BTS i pomiarów bitowej stopy błędu (BER)
 •  Dwa gniazda kart PC do zapisu danych oraz modernizacji i rozszerzenia oprogramowania

PRZEGLĄD

Zespół cyfrowego testera radiokomunikacyjnego 6113 firmy Racal Instruments Wireless Solutions (RIWS) posiada szeroki zakres funkcji pomiarowych i testujących, umożliwiający szybie testowanie ręczne lub automatyczne stacji bazowych (BTS) systemów telefonii komórkowej GSM850, GSM900, GSM 1800 lub GSM 1900. Zastosowania obejmują instalację i odbiór końcowy, badania rutynowe, diagnozowanie uszkodzeń i końcowe badanie produktu. System serwisowania stacji bazowych będących w ruchu (BOSS) umożliwia monitorowanie i analizę aktualnego ruchu sieciowego RF. Można ustawiać wywołania dla testowania odbiornika. Opcja czułego odbiornika pomiarowego umożliwia pracę z dala od anteny.

INTERFEJS A-BIS

W celu wykonywania pełnych testów wydzielonej stacji bazowej BTS, w rzeczywistym środowisku pracy, zespół testujący musi sterować tą stację. Zespół 6113 posiada możliwość pomiaru transmisji RF oraz dołączenia się do BTS poprzez interfejs A-bis. Wykorzystując rozkazy obsługi i utrzymania (O&M) konkretnych producentów BTS, zespół 6113 jest w stanie emulować kontroler stacji bazowej (BSC) i przejąć pełne jej sterowanie. Dokonuje się to w sposób automatyczny, bez potrzeby interwencji użytkownika. Interfejs A-bis umożliwia również dokonywanie pomiarów bitowej stopy błędu (BER) w odbiorniku i nadajniku, wg specyfikacji GSM 11-20/11-21. Interfejs A-bis 6113 umożliwia również wykonywanie szerokiego zakresu innych funkcji testujących, które nie mogłyby być wykonane w inny sposób.

Interfejs A-bis 6113 obsługuje dwukierunkowe łącza komunikacyjne i sterujące, w standardach 2.048 Mb/s (standard CEPT) lub 1.544 Mb/s (standard US T1). Zespół 6113 przystosowany jest do różnych rozwiązań kanałów rozmownych i sygnalizacyjnych, które zależą od producenta, wykorzystując jeden kanał rozmowny i 2 kanały sygnalizacyjne 16 lub 64 kb/s.

ŁADOWANIE KODU

Ładowanie kodu plików aplikacyjnych danego producenta do BTS jest dodatkową ważną funkcją zespołu 6113. Umożliwia do testowanie stacji BTS, które nie mogą być jeszcze dołączone do kontrolera BSC, za pomocą tego samego kodu, jaki będzie używany w czasie normalnej pracy.

KONFIGUROWANIE Zespół 6113 może skonfigurować stację BTS, aby była w stanie gotowości do testowania. Podczas testowania zespół 6113 może kontrolować ważne parametry stacji BTS np: numer kanału, szczelinę czasową, moc wyjściową nadajnika, zróżnicowanie odbiornika i testowaną jednostkę nadawczo odbiorczą. Ponadto 6113 odbiera, poprzez interfejs A-bis, raporty pomiarów stacji BTS (RX LEV, RX QUAL) testowanego kanału i wyświetla je, w sposób ciągły, czasie procesu testowania. 6113 wyświetla również raporty błędów wysyłane przez BTS do interfejsu A-bis. Proste i zrozumiałe menu parametrów

INTERFEJS RF

6113 może być skonfigurowany do obsługi systemów GSM850, GSM900, GSM 1800 lub GSM 1900. 6113 posiada dwa oddzielne porty RF dla połączeń simpleksowych do nadajnika i odbiornika BTS. Port RF IN może być skonfigurowany jako połączenie dupleksowe , umożliwiając testowanie małych stacji bazowych. Zespół 6113 dostarcza wszystkich potrzebnych protokołów do sygnalizacji i kontroli. Możliwe jest również szyfrowanie, (konieczna licencja eksportowa). Obsługiwane są algorytmy A5/1 i A5/2.

TRYBY TESTOWANIA

Dostępne są różne tryby testowania. Tryby testu pojedynczego lub sekwencji testów umożliwiają sprawdzenie parametrów, w sposób kontrolowany i powtarzalny, przy zdefiniowanych przez użytkownikach granicach dobry/ zły. Funkcja wielu trybów umożliwia wykonywanie wszystkich pomiarów jednocześnie, w czasie rzeczywistym, co ułatwia diagnozowanie uszkodzeń i izolację błędów przejściowych. Niezależnie od użytego trybu testowania, 6113 umożliwia wykonanie pełnego zakresu testów sprawności i funkcjonalności kompletnej stacji BTS. Dla wszystkich wykonywanych testów starano się zachować zgodność z wymaganiami GSM rec. 05-05 i 11-20/11-21. Zespół 6113 został zaprojektowany do obsługi przez doświadczonych oraz mniej doświadczonych użytkowników. Doświadczony użytkownik ma duży zakres swobody w ustawieniu i testowaniu stacji BTS. Mniej doświadczony

użytkownik może wykorzystać sekwencje testów, dla szybkiego ustawienia 6113 i wykonywania powtarzalnych, pozbawionych błędów pomiarów. Obsługa przyrządu jest ułatwiona poprzez zastosowanie klawiszy miękkich, pokrętła ustawiającego, klawiatury numerycznej oraz z prostej, logicznej struktury menu.

USTAWIANIE PARAMETRÓW

Dla użytkownika doświadczonego możliwe jest ustawianie parametrów wszystkich koniecznych wariantów testowania. Dla użytkownika mniej doświadczonego wprowadzono sugerowane wartości domyślne parametrów, oparte na zaleceniach GSM. Zespół 6113 posiada możliwość zapisywania wszystkich zmiennych ustawienia przyrządu w pliku parametrów. Plik ten można wykorzystać dla przywołania ustawień przyrządu, przy kolejnych testach

TRYB POJEDYNCZEGO TESTU

Tryb pojedynczego testu umożliwia użytkownikowi wybranie testu z szerokiego zakresu testów. Użytkownik ma do dyspozycji obszerny zakres ustawień, wraz z kryterium dobry/zły. Test, który jest następnie wykonywany, zwraca pełen zestaw wyników wraz ze wskazaniem dobry/zły.

TRYB SEKWENCJI TESTÓW

Tryb sekwencji testów umożliwia operatoraowi wykonanie całej sekwencji pojedynczych testów, za pomocą jednego lub dwóch naciśnięć klawiszy. Testowanie wykonywane jest w sposób kontrolowany i powtarzalny.

Za pomocą specjalne funkcji ‘uczenia się’ można bardzo szybko generować, z płyty czołowej, nowe sekwencje testów i zapisywać je na kartę pamięci. Wybór testów należy do programisty. Edycja sekwencji testów przeprowadzana jest na komputerze PC, za pomocą edytora tekstowego.

PRACA PRZY WIELU TRYBACH

Praca w wielu trybach jest idealnym narzędziem do wykrywania uszkodzeń i oraz izolacji błędów przejściowych. Umożliwia wyświetlanie, uaktualnianych w sposób ciągły, wszystkich kluczowych pomiarów nadajnika i odbiornika.

Wyświetlanie wykresów oraz linijek pomiarowych wspomaga diagnozowanie błędów oraz proces strojenia, dając użytkownikowi ‘obrazy’ działania testowanej stacji BTS.

Dodatkową pomocą dla operatora są oznaczenia granic wyników testu GSM na linijkach pomiarowych. Jeśli odczyt przekroczy którąś z granic, linijka zmienia kolor na czarny, co ułatwia rozpoznanie potencjalnego błędu.

Podczas pracy w wielu trybach można ławo zmieniać większość parametrów, np.: kanał, numer szczeliny, moc BTS i poziom RF. Konieczne do wykonania zmiany rozkazy sterujące generowane są automatycznie, co upraszcza obsługę 6113.

FUNKCJE DODATKOWE

STEROWANIE PRZYRZĄDEM

Przyrząd można sterować z klawiatury na płycie czołowej lub zdalnie, poprzez interfejs IEEE488 GPIB, umożliwiający dołączenie zespołu testującego do większego systemu pomiarowego.

KARTY PAMIĘCI

Karty pamięci PC oraz dyski twarde dają użytkownikowi możliwość zapisywania i przywoływania szeregu ustawień przyrządu, sekwencji testujących, plików konfiguracyjnych dla wykonywania różnych testów na różnych typach BTS. Za pomocą specjalnej funkcji ‘uczenia się’ można generować, z płyty czołowej, nowe sekwencje testów i następnie zapisywać je na karty pamięci.

W ten sposób można wybierać testy, zmieniać parametry i granice oraz wykonywać wydruki, z zachowaniem pełnej kontroli i powtarzalności testowania.

Karta PCMCIA standardu przemysłowego wersji 2 oraz formatowanie DOS, umożliwiają bezpośredni transfer plików do odpowiedniego komputera PC. Dwa gniazda kart umożliwiają łatwe duplikowanie plików, oraz separację plików sekwencji testów od plików wyników i parametrów.

WYJŚCIE SYNCHRONIZACJI

Programowalne wyjście synchronizacji umożliwia wyzwalanie, w dowolnym punkcie ramki GSM, urządzeń zewnętrznych w rodzaju analizatora widma lub analizatora stanów logicznych. Dzięki temu można monitorować sygnały niepożądane, położone poza zakresem lub w nieużywanych szczelinach.

OPCJE

6113, w postaci bazowej, jest zintegrowanym zespołem testującym, wykonującym pełen zakres pomiarów stacji GSM. Firma RIWS dostarcza do niego szereg opcji i akcesoriów.

WZORCE CZĘSTOTLIWOŚCI

W normalnych warunkach wystarczający jest wzorzec dostarczany z przyrządem. Jednakże do pracy w laboratorium lub przy produkcji może być wymagany wzorzec o lepszych parametrach. Opcjonalny wzorzec wewnętrzny może osiągnąć stabilność rzędu 0.03ppm na rok.

SPECYFIKACJE

Testy

Testy nadajnika : Cell Control Channel Generation Bit Error Ratio Phase/Frequency Terror Power Level/Steps Power Profile Modulation Spectrum

Testy odbiornika: Traffic Channel Bit Error Ratio Traffic Channel Absolute Sensitivity RACH Frame Erasure Rate RX Level RX Quality

Test A-bis: Link test

Źródło sygnału

Częstotliwość

Zakres: 890 do 915MHz (GSM900) 1710 do 1785 MHz (GSM1800) 1850 do 1910 mhz (GSM1900)

Rozdzielczość 1 Hz

 

Poziom

Zakres: -40 dBm to -120 dBm na 50 . (tryb simpleks) -47dBm do -120 dBm na 50 . (tryb dupleks)

Rozdzielczość: 0.1 dB

Dokładność(simpleks) :±1.5 dB GSM 900(>-110dBm) ±1.8 dB GSM 1800(>110dBm) ±-1.8 dB GSM 1900(>-110dBm)

Dokładność(dupleks) ±1.5 dB GSM900 (>-110dBm)1 ±1.8 dB GSM1800 (>-110 dBm) ±1.8dB GSM 1900 (<-110 dBm)1

Złącze RF OUT

Impedancja: 50 . nominalnie

VSWR: .1.2:1

Złącze TNC żeńskie

Złącze RF IN/Duplex

Impedancja: 50 . nominalnie

VSWR: .1.2:1

Złącze: Typ N żeńskie

ODBIORNIK POMIAROWY

Zakres częstotliwości: 935 to 960 MHz (GSM900) 1805 do 1880 MHz (GSM1800)2 1930 do 1990 MHz (GSM 1900)

Zakres poziomu: +46 dBm do -1 dBm

Moc maksymalna: 50W (+47 dBm) praca ciągła

INTERFEJS A-BIS

Format: 2.048 Mb/s lub 1.544 Mb/s obsługuje szczeliny czasowe 32 lub 24 x 64 kb/s

Złącza: Przełączane niezrównoważone BNC i 4 mm zrównoważone bananowe

Ruch: Pojedynczy dwukierunkowy kanał 16 kb/s

Sygnalizacja: Dwa łącza dwukierunkowe 16 lub 64 kb/s

Impedancja: E1 (opcja 52) 75 . BNC lub 120 . 4 mm bananowe T1 (opcja 51 )100 . BNC lub 4 mm bananowe

POMIARY

Błąd fazy

Zakres: 10ºrms, ±30º szczyt

Dokładność RMS: <0.3º przy błędzie fazy 5º

Dokładność szczyt: ±7.2º

Błąd częstotliwości

Zakres: ±2.5 kHz

Dokładność: 4.5 Hz + wzorca częst.³.

Poziom mocy

Zakres: ±46 dBm do -1 dBm

Dokładność bezwzgl.: ±1 .0dB (GSM900) ±1.0dB(GSM1800,S20W) ±1.2dB (GSM1900, .20W)

Dokładność względna: <±0/.4Db

 

Moc

Zakres dynamiki >48 dB²

Widmo modulacji

Zakres dynamiki >52 dB³

Pasmo modulacji: 1 MHz

Wzorzec częstotliwości

Wewnętrzny: ±1.2 x10-7 (standard)4

(1 rok, wszystkie błędy): ±3.5 x 10-8 (Opcja 04F)4

Wyjście odniesienia: 10 MHz lub 13 MHz +9 dBm nominalnie na 50 .

INTERFEJSY

Karta pamięci: 2 gniazda, PCMCIA V2.0

Wielkość karty: Typ 1,2 lub 3

Obsługiwane typy karty: SRAM, ATA Flash EEPROM i dyski twarde

Wyjście synchronizacji: do synchronizacji urządzeń zewnętrznych (np. analizator widma)

GPIB: ANSI/IEEE 488.2-1987

Rozkazy: SH1, AH1, T5, L4, SR1, RL1 PP0, DC1,DT0, C0, E1

Interfejs RS232: 2 konfigurowane porty do drukowania i sterowania 9 styk męskie typu D

Drukarka równoległa: 25 styk żeńskie typu D

Obsługiwani produkty

Alcatel Ericsson Interwale Italtel Motorowa Nokia Fortel PKI Siemens

OGÓLNE

Zakres napięcia 85 do 13V i 180 do 264V ac

Zakres częstotliwości: 45 do 66Hz

Pobór mocy 170 VA maksimum

Wymiary i środowisko

Wysokość 210 mm

Szerokość 350 mm

Głębokość 420 mm

Waga 14 kg ok.

Temperatura pracy 0to50°C

Okres kalibracji: 1 rok

EMC: Zgodny z BS EN50081-1 (emisje) BS EN50082-1 (odporność) Bezpieczeństwo zgodne z BS EN61010-1

 

INFORMACJA O ZAMAWIANIU

 

Model 6113

Zespół testujący BTS

Model 6113E

Zespół testujący BTS z szyfrowaniem, opcja 10R

Opcja 01

Obsługa GSM900 *

Opcja 02

Obsługa GSM 1800 *

Opcja 03

Obsługa GSM 1900 *

Opcja 04F

Wysokostabilny wzorzec częstotliwości

Opcja 08

Obsługa GSM 850

Opcja 10R

Zestaw wyposażenia szyfrowania

Opcja 51

Interfejs T1 A-bis †

Opcja 52

Interfejs E1 A-bis †

Opcja 60

Montowanie w stojaku

Opcja 61

Miękka torba transportowa

Opcja 62

Sztywna walizka transportowa

Opcja 64

Pokrywa płyty przedniej

Opcja 70

GSM/DCS1800/PCS1800 test SIM for test set

Opcja 71

Miniaturowy adapter SIM do zespołu testującego

Opcja 76

Karta pamięci, 256 kb

Opcja 77

Karta pamięci , 2 Mb

Opcja 78

Karta pamięci Flash, 10Mb

Opcja 79

Wymienny twardy dysk 1 Gb

Opcja 90

Kabel interfejsu zespół testujący/PC RS232, (9 pin typ D)

Opcja 91

Kabel interfejsu zespół testujący/PC RS232, (9 pin typ D)

Opcja 92

Kabel drukarki równoległej

*z modelem bazowym musi być zamówiona co najmniej jedna z opcji 01,02,03 , przy czym opcje 02 i 03 nie mogą być instalowane razem.

† z modelem bazowym musi być zamówiona co najmniej jedna z opcji 51 lub 52

OPROGRAMOWANIE SPECYFICZNE DLA PRODUCENTA

Opcja 220

Oprogramowanie Ericsson

Opcja 230

Oprogramowanie Italtel

Opcja 235

Oprogramowanie Siemens

Opcja 250

Oprogramowanie Nortel

Opcja 255

Oprogramowanie Motorola

Opcja 270

Oprogramowanie Nokia

Opcja 275

Oprogramowanie Alcatel

Opcja 280

Oprogramowanie Lucent

Opcja 285

Oprogramowanie Interwave

Opcja 300

Oprogramowanie AIME - Monitor Air Interface i oprogramowanie Emulatora

Opcja 310

Testowanie w czasie pracy

Opcja 311

Oprogramowanie testu integralności telefonii komórkowej 

 

Opis w języku angielskim: 6113: GSM/EDGE Base Station Test System

Produkty z tej samej kategorii