Tester radiokomunikacyjny 250 kHz ÷ 1 GHzCOM-120C

COM-120C
 • NAJNOWSZE TESTERY RADIOKOMUNIKACYJNE ZNAJDZIESZ NA STRONIE : http://www.meratronik.pl/Testery-Lacznosci-Cyfrowej-TETRA-DMR-P25-NXDN-dPMR .
 • Tester COM-120C wycofany z produkcji a jego opis i materiały dodatkowe zostawiamy na naszych stronach dla dotychczasowych użytkowników. 
 • Ponad 20 przyrządów w jednej obudowie (analizator widma, oscyloskop cyfrowy, generator RF, częstościomierz RF i audio, miernik dewiacji FM i FM, miernik głębokości modulacji AM, miernik SINAD, miernik mocy i inne)
 • Dzielony ekran umożliwiający wyświetlanie przebiegów dwóch różnych sygnałów, lub też tego samego sygnału przy rożnych ustawieniach.
 • Kolorowy wyświetlacz.
 • Oprogramowanie EasySpan II © do automatyzacji pomiarów oraz wspomagania analizy wyników przy pomiarach z analizatorem widma i tracking generatorem
 • Funkcja „LIVE-REF i REF-LIVE" porównania przebiegów zobrazowanych na ekranie analizatora
 • Stacja PCMCIA do akwizycji i analizy danych
 • Opcjonalne oprogramowanie AutoCell--NT do automatycznego testowania stacji bazowych telefonii komórkowej
 • Szybki EDACS z możliwością zdefiniowania do 50 własnych ustawień
 • Test pagerów: APTF( analog paging test format), ADPF (advanced digital paging test format)
 • Standardowy tracking generator
 • Bezpośredni pomiar mocy do 200W
 • Pomiar parametrów modulacji AM, FM, OM
 • Poziom wyjściowy RF: -130 do +13dBm
 • Dwa generatory audio: 5 kHz do 20 kHz (Sin, ramp, trójkąt, meander)
 • Opcjonalny GPIB
 • Opcjonalny generator danych / miernik BER (opcja AC3007)
 • Zasilanie bateryjne (opcja AC3001)

GENERATOR SYGNAŁOWY RF

Częstotliwość

Zakres:

Rozdzielczość:

Dokładność:

250 kHz do 1000 MHz

100 Hz

Taka sama jak głównego oscylatora.

Charakterystyki dodatkowe

Zakres. strojenia

strojony od 100 Hz do 1000 MHz (charakterystyki poniżej 250 kHz nie są specyfikowane)

Wyjście (złącza T/R i AUX RF)

Zakres (T/R)

Zakres (AUX):

Rozdzielczość:

Dokładność:

VSWR:

-130 do -20 dBm (Simplex Mode)
-130 do -40 dBm (Duplex Mode)

-130 do -13 dBm

0.1 dB

±2 dB (>-90.0 dBm, <400 MHz)
±2.5 dB w pozostałych przypadkach

<1.15:1 (0.25 do £ 100 MHz) 
<1.23:1 (>100 do £ 400 MHz)
<1.38:1 (>400 MHz)

Czystość widmowa

Szczątkowa FM:

Szczątkowa AM:

Harmoniczne:

Nieharmoniczne:

<20 Hz (rms, 0.3 do 3 kHz BW)

<0.5% (rms, 0.3 do 3 kHz BW)

<-26 dBc

<-50 dBc ( £ 1000 MHz)
<-40 dBc (>1000 MHz)


Zabezpieczenie wejścia

(T/R):

(AUX)

0 W CW praca ciągła 
100 W CW (90 sec/3 min)
150 W CW (30 sec/3 min) 
200 W CW (15 sec/3 min)

do 0.25 W

MODULACJA

Modulacja częstotliwości

Zakres

Rozdzielczość

 

Dokładność


Zniekształcenia

10 Hz do 100 kHz

10 Hz (0.01 do 2.55 kHz) 
50 Hz (2.60 do 12.75 kHz) 
100 Hz (12.8 do 25.5 kHz) 
500 Hz (26 do 100 kHz)

±5% + szczątkowa FM, (szybkość 1 kHz, GEN1, GEN 2, EXT MOD) 
±10% + szczątkowa FM (DATA GEN) 
±15% + szczątkowa (DTMF GEN)

<2% (1 kHz fala sinusoidalna, 10 kHz dewiacja, 0 3 do 3 kHz BW)

Charakterystyki dodatkowe

Szybkość:

Czułość EXT MOD:

10 Hz do 20 kHz- FSK do 40 kbps

2 kHz/Vpk ±10% (Wąska FM)

10 kHz/Vpk ±10% (szeroka FM)

Modulacja amplitudy

Zakres:

Rozdzielczość:

Dokładność:

Zniekształcenia:

Czułość EXT MOD

0.5% do 100%

0.5%

±5% + szczątkowa AM (1 kHz rate, GEN1, GEN2, EXT MOD, <400 MHz i <+7 dBm lub >400 MHz i <0 dBm) ±15% + szczątkowa AM (DTMF GEN,<400 MHz i

< + 7 dBm lub >400 MHz,<0 dBm)

<2% (30% do 90% modulacji,

1 kHz rate, 0.3 do 3 kHz BW)

9% do 11% Vpk

Charakterystyki dodatkowe

Szybkość

100 Hz do 10 kHz


Modulacja fazy

Zakres:

0.01 do 10 Rad szczyt

Rozdzielczość:

0.01 < 2.55 Rad

 

0.05 2.55 do 10.00 Rad

Dokładność:

±5% + szczątkowa PM (1 kHz rate, GEN1,

 

GEN2, EXT MOD) ±15% + szczątkowa PM

 

(DTMF GEN)

EXT MOD Sensitivity:

2 Rad/Vpk ±10%

Charakterystyki dodatkowe

Szybkość:

100 Hz do 6 kHz

GENERATORY AUDIO/DATA

GENERATOR A.F, #1

Zakres częstotliwości:

5 Hz do 20 kHz (tylko sinusoida)

 

5 Hz do 10 kHz (inne kształty przebiegów)

Rozdzielczość częstotliwości:

0.1 Hz

Dokładność częstotliwości:

Ta sama do oscylatora głównego +0. 1 Hz.

Zakres wyjściowy (wysoki poziom):

0.01 do 2.5 Vpk (na 150 W .)

Rozdzielczość wyjściowa (wysoki poziom):

0.01 Vpk

Dokładność wyjściowa (wysoki poziom):

±3% pełnej skali ±5 mVpk

 

(<10 kHz, >0.03 Vpk)

 

±7% pełnej skali ±5 mVpk

 

(>10 kHz, >0.03 Vpk)

Zakres wyjściowy (niski poziom):

0.1 do 250 mVpk (na 150 W .)

Rozdzielczość wyjściowa (niski poziom).

0.1 Mv

Dokładność wyjściowa (niski poziom)

±4% pełnej skali ±0.25 mVpk
(<10 kHz, 0.03 Vpk ±7% pełnej skali ±0.25 mVpk
(>10 kHz, 0.03 Vpk < poziom <1 mVpk)

THD:

<0.7% (1 kHz sinusoida, 2.5 Vpk, obciążenie 150 W .) <1% (pozostałe częstotliwości i poziomy)

 

Kształt przebiegu:.

sinusoida, piła, prostokąt, trójkąt

   

GENERATOR AF #2

Zakres częstotliwości

1 kHz (sinusoida)

Dokładność częstotliwości

±0.2 Hz

Zakres wyjściowy (wysoki poziom):

0.01 do 2.5 Vpk (na 150 W )

Rozdzielczość wyjściowa (wysoki poziom):

0.01 Vpk

Dokładność wyjściowa (wysoki poziom):

±3% pełnej skali ±5 mVpk (>0.03 Vpk)

Zakres wyjściowy (niski poziom):

1 do 250 mVpk (na 150 W )

Rozdzielczość wyjściowa (niski poziom):

1 mV

Dokładność wyjściowa (niski poziom):

±4% pełnej skali ±0.25 mVpk (0.03 Vpk

generator DTMF

Zakres wyjściowy (wysoki poziom):

0.01 do 2.5 Vpk (na 150 W ))

Rozdzielczość wyjściowa (wysoki poziom):

0.01 Vpk

Dokładność wyjściowa (wysoki poziom):

±10% pełnej skali ±5 mVpk (>0.03 Vpk)

Zakres wyjściowy (niski poziom):

0.1 do 25 mVpk (na 150 W ))

Rozdzielczość wyjściowa (niski poziom):

0.1 mV

Dokładność wyjściowa (niski poziom):

±10% pełnej skali ±0.25 mVpk (0.03 Vpk 1 mVpk)

Tryby

Continuous, Single Shot

Charakterystyki dodatkowe

Cyfry:

16 (0-9, *, #, A, B, C, D)

Czasy Mark/ Space (znak/ Spacja)

10 do 999 ms

Rozdzielczość czasów Mark/ Space

1 ms

Dokładność Mark/ Space:

±20%


odbiornik

Częstotliwość

Zakres:

Rozdzielczość:

250 kHz do 1000 MHz

100 Hz

Charakterystyki dodatkowe

Zakres strojenia:

Czułość:

Zabezpieczenie wejścia antenowego

Selektywność:

Strojenie od 100 Hz do 1000 MHz (charakterystyki poniżej 250 kHz nie są specyfikowane

2 m V (10 dB SINAD, >2 MHz, ton 1 kHz, dewiacja 3.3 kHz, 15 kHz IF BW, C-Message filtr wagowy, 10 kHz zakres miernika dewiacji FM, 15°C < do <35°C) <2.5 m V w pozostałych przypadkach

0.25 W CW (maximum)

300 kHz, 15 kHz

Charakterystyki dodatkowe

Tłumienie kanału przyległego:

RX BW (3.0 dB)

300 kHz 
±485 kHz

>30.0 dB

15 kHz 
±15 kHz

Wyjście demodulacji

FM:
 

AM:

Æ M:

0.20 Vpk/kHz ±10% (zakres 10 kHz) 
0.10 Vpk/kHz ±10% (zakres 20 kHz) 
0.04 Vpk/kHz ±10% (zakres 50 kHz) 
0.02 Vpk/kHz ±10% (zakres 100 kHz)

1.13 ±0.06 Vrms (modulacja 80%)

0.2 Vpk/Rad ±10%


Selektywny częstościomierz RF

Zakres częstotliwości

250 kHz do 1000 MHz (odbierana częstotliwość musi być w paśmie IF COM-120C.)

Charakterystyki dodatkowe

Zakres strojenia:
 

Rozdzielczość:

Dokładność

Poziom RF:

100 Hz do 1000 MHz 
(charakterystyki poniżej 250 kHz nie są specyfikowane)

1 Hz

Taka sama jak oscylatora głównego, ±2 Hz.

0 do 53 dBm (złącze T/R) 
-60 do 0 dBm (złącze Antenna)

miernik błędu częstotliwoŚci RF

Zakres Miernika:

Dokładność Miernika:

Rozdzielczość Miernika:
 

Zakres częstotliwości RF 
 

Poziom RF:

0 Hz do 100 kHz

Taka sama jak oscylatora głównego, ±2 cyfry.

1 Hz (czas bramki 10 sek) 
10 Hz (czas bramki 1 sek)

250 kHz do 1000 MHz 
(odbierana częstotliwość musi być w paśmie IF COM-120C.)

0 do 53 dBm (złącze T/R) 
-60 do 0 dBm (złącze Antenna)

częstościomierz AF

Częstotliwość

Zakres:

Dokładność.

Rozdzielczość (czas bramki 1 sek):

10 Hz do 20 kHz

Taka sama jak oscylatora głównego, ±1 cyfra.

0.1 Hz (czas bramki 1 sek, 10 do 500 Hz) Hz (czas bramki 1 sek 
>500 Hz do 20 kHz) 0.1 Hz (czas bramki 10 sek)

Charakterystyki dodatkowe

Poziom sygnału wejściowego

Wejście SCOPE/DVM:

Wejście AUDIO/DATA:

90 mVpp (zakres 50 mV, fala dowolna)

450 mVpp (fala dowolna)


miernik modulacji częstotliwości

Zakres:

2 kHz, 5 kHz, 10 kHz, 20 kHz, 50 kHz, 100 kHz, AUTO

Rozdzielczość:

10 Hz (zakres 10 kHz)100 Hz (zakresy 20 kHz, 50 kHz, 100 kHz)

Dokładność:

±5% pełnej skali ±50 Hz ±1 cyfra + szczątkowa FM źródła (300 kHz IF BW, tone 1 kHz, dewiacja 5 kHz, filtr wagowy C-Message)

Szybkość modulacji:

0 do 20 kHz

Zakres nośnej:

250 kHz do 1000 MHz (odbierana częstotliwość musi być w paśmie IF COM-120C.)

Poziom nośnej:

0 do 53 dBm (złącze T/R) -60 do 0 dBm (złącze Antenna)

miernik Æ M

Zakres:

1, 2, 5, 10 Rad szczyt pełna skala

Rozdzielczość:

0.01 Rad (zakresy 1 i 2 Radian)
0.1 Rad (zakresy 5 i 10 Radian)

Dokładność:

±5% pełnej skali ±0.1 Rad 
± 1 cyfra + szczątkowa PM źródła

 

(300 kHz IF BW, ton 1 kHz, dewiacja 1 Rad, filtr wagowy C-message)

Szybkość modulacji:

100 Hz do 6 kHz

Zakres nośnej:

250 kHz do 1000 MHz (odbierana częstotliwość musi być w paśmie IF COM-120C.)

Poziom nośnej:

0 do 53 dBm (złącze T/R)
-60 do 0 dBm (złącze Antenna)


miernik modulacji AM

Zakres:

1% do 100%

Rozdzielczość:

0.1%

Dokładność:

±5% pełnej skali ±1 cyfra + szczątkowa AM źródła(300 kHz IF BW, tone 1 kHz, 50% głębokość AM, filtr wagowy C-Message)

Szybkość modulacji:

50 Hz do 10 kHz

Zakres nośnej:

250 kHz do 1000 MHz (odbierana częstotliwość musi być w paśmie IF COM-120C.)

Poziom nośnej:

0 do 53 dBm (złącze T/R) 
-60 do 0 dBm (złącze Antenna)

Charakterystyki dodatkowe

Czas AGC Attack:

50 ms

miernik mocy RF

Zakresy miernika:

2 mW do 200 W w sekwencji a 1-2-5

Rozdzielczość:

1 % pełnej skali lub 0.1 mW, w zależności która większa

 

Dokładność:

±10% ±0.1 mW ±1 cyfra (>200 mW lub temperatura 15°C do 3°C) ±15% ±0.1 mW ±1 cyfra

(<200 mW lub temperatura 15°C <35°C)

 

Zakres częstotliwości:

1.5 do 1000 MHz

Zakres poziomu RF:

2 mW do 200 W moc średnia

Charakterystyki dodatkowe

Poziom użyteczny:

0.2 mW do 200 W moc średnia (charakterystyki poniżej 2 mW nie są specyfikowane)

Warunki pracy:

50 W CW praca ciągła (50°C) 100 W CW (90 sec/3 min, 50°C) 150 W CW (30 sec/3 min, 50°C) 200 W CW (15 sec/3 min, 50°C)

VSWR:

1.15:1 (0.25 do 100 MHz) 1.23:1 (100 do 400 MHz) 1.38:1 (>400 MHz do 1000 MHz)

Alarmy:

Dźwiękowy i wizualny (gdy doprowadzona moc przekracza 200 W w zakresie 200 W lub temperatura przekracza 105°C)


miernik poziomu odbieranego

Zakres:

-101 do -30 dBm (15 kHz IF BW)

-80 do -30 dBm (300 kHz IF BW)

Charakterystyki dodatkowe

Dokładność:

Zakres częstotliwości:

±3 dB

250 kHz do 1000 MHz (odbierana częstotliwość musi być w paśmie IF COM-120C.)

miernik zniekształceń

Zakres.

Rozdzielczość:

Dokładność:

Częstotliwość sygnału:

1% do 20%

0.1%

±0.5% zniekształceń ±1 cyfra (1% do 10%) 
±2% zniekształceń ±1 cyfra (>10 do 20%)

1 kHz

Charakterystyki dodatkowe

Poziom sygnału:

0.03 do 200 Vrms (wejście SCOPE/DVM)

0.15 do 15 Vrms (wejście AUDIO/DATA)

miernik SINAD

Zakres:

Rozdzielczość:

Dokładność:

Częstotliwość sygnału:

3 do 30 dB

0.1 dB

±1 dB ±1 cyfra (przy 12 dB)

1 kHz

Charakterystyki dodatkowe

Poziom sygnału:

0.03 do 200 Vrms (wejście SCOPE/DVM) 
0.15 do 15 Vrms (wejście AUDIO/DATA)


woltomierz cyfrowy

Zakresy

Zakres (DC):

Zakres (AC):
 

Zakresy miernika:

Rozdzielczość:

Dokładność
 

Częstotliwość:

Impedancja wejściowa

50 mV do 200 V w sekwencji 1-2-5

10 mV do 200 Vdc (wejście SCOPE/DVM)

10 mV do 200 Vrms (wejście SCOPE/DVM) 150 mV do 15 Vrms (wejście AUDIO/ DATA)

50 mV do 200 V (sekwencja 1-2-5)

3.5 cyfry

±5% pełnej skali ±5 mV ±1 cyfra (wejście SCOPE/DVM) ±7% pełnej skali ±5 mV ±1 cyfra (wejście AUDIO/DATA)
DC, 50 Hz do 20 kHz

1 M W (niezrównoważona, wejście SCOPE/DVM) 
100 k W (niezrównoważona, wejście AUDIO/DATA)

OSCyloskop

Zakres (3 dB)

50 kHz

Odchylanie pionowe

Zakresy

Max napięcie wejściowe

Dokładność

Rozdzielczość

Sprzężenie

10mV do 200V na działkę (sekwencja 1-2-5)

200 Vpk

5% pełnej skali

1% pełnej skali

DC, AC i GND

Charakterystyki dodatkowe

Rozdzielczość'

256 punktów danych, 8 głównych działek

Odchylanie poziome

Zakresy'

Rozdzielczość:

Dokładność

100 us do 100 ms na dz. (sekwencja 1-2-5)

1% pełnej skali

1% pełnej skali

Charakterystyki dodatkowe

Rozdzielczość

Impedancja

500 punktów danych, 10 głównych działek

1 M W , niezrównoważona


analizator widma

Częstotliwość środkowa:

250 kHz do 1000 MHz

Charakterystyki dodatkowe

Zakres strojenia

100 Hz do 1000 MHz (charakterystyki poniżej 250 kHz nie są specyfikowane)

 

Rozdzielczość:

100 Hz

Zakres częstotliwości:

Zakresy:

1 kHz do 100 MHz na działkę w sekwencji 1-2-5 + zero span

 

Dokładność

±5% szerokości zakresu

Tryby pracy::

Normal, Split Screen

Tryby:

szer. skanowania zakres rozdzielczosci

 

100 MHz 3 MHz

50 MHz 3 MHz

20 MHz 3 MHz

10 MHz 3 MHz

5 MHz 300 kHz

2 MHz 300 kHz

1 MHz 300 kHz

500 kHz 30 kHz

200 kHz 30 kHz

100 kHz 30 kHz

50 kHz 30 kHz

20 kHz 3 kHz

10 kHz 3 kHz

5 kHz 3 kHz

2 kHz 300 Hz

1 kHz 300 Hz

0 kHz 30 kHz

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poziom

Wyświetlanie

Log, 2 i 10 dB na działkę

Rozdzielczość pionowa:

1 dB

Zakres (Dynamika):

60 dB

Błąd przełączania zakresu

<3 dB

Liniowość Log:

±2 dB (w odniesieniu do -40 dBm)

 

±3 dB (±15°C, >35°C)

Atenuator wejściowy

0, 30 dB (złącze Antenna)


złącza wejściowe/ wyjsciowe

złącze RS-232

Tryb pracy:

Szybkość bitowa:

Bity stopu

Parzystość.

Interfejs:

Off, PC (Input/Output)

100, 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400

1, 2

Odd, Even, None

None, Xon/Xoff, CTS/RTS

Główny oscylator

TCXO

Częstotliwość:

Błąd:

Stabilność temperaturowa

Starzenie

10 MHz

±0.1 PPM

±0.2 PPM (0° do 50°C)

±0.5 PPM/year

Wymogi zasilania

Line Voltage'

PC Input

Power Consumption:

(AC):

(DC):

100 do 120 VAC przy 60 Hz

220 do 240 VAC przy 50 Hz)

12 Vdc, 24-30 Vdc

110 VAC, 150 W maximum

230 VAC, 150 W maximum

115 W maximum

Charakterystyki dodatkowe

Pobór mocy:

(AC):

(DC):

110 VAC, 110 W typowo

230 VAC, 95 W typowo

90 W typowo

Bezpieczniki

Bezpieczniki AC:

110 do 120 VAC:

220 do 240 VAC:

DC Fuse

Bezpiecznik baterii

3.0 A, 250 V, Typ F, 5 x 20 mm

3.0 A, 250 V, Typ F, 5 x 20 mm

10 A, 32 V, Typ F, AGC

10 A, 32 V, Typ F, AGC


Warunki bezpieczeństwa

Używanie:

Wysokość:

Temperatury pracy:

Wilgotność względna:

Wahania napięcia sieciowego:

Przepięcia

Stopień zanieczyszczenia:

Jedynie zanieczyszczenia nie przewodzące

<4000 metrów (13, 124 stóp)

0° do 50°C

<80% dla temperatur do 31°C 
liniowo spada do 50% przy 40°C

<±10% napięcia nominalnego

Zgodnie z kategorią II

2

Ogólne charakterystyki

Wymiary:

Masa:

40.0 cm (15.75") szer., 19.0 cm (7.5") wys., 42.9 cm (16.875") głęb. (bez rączki i pokrywy)

44.0 cm (17.32") szer., 19.0 cm (7.5") wys., 53.7 cm (21.125") głęb. (z rączką i pokrywą)

17.3 kg (38.5 Ibs) (bez opcji, pokrywy, akcesorjów)

 

Opcje

Opcja 01- Bateria wewnętrzna

Zapewnia własne zasilanie dc przy niedostępności zasilania zewnętrznego ac lub dc.

Opcja 02 - 0.01 OCXO

Zastępuje standardową podstawę czasu systemu TCXO. Daje dokładność 0.01 x 106.

Opcja 03 - Filtr IF 30kHz

Opcja ta daje dodatkowe ograniczenie pasma pomiędzy 15kHz i 300kHz, zakresie oferowanym w zestawie standardowym.

Opcja 04 - Zmienny generator Audio 2

Zastępuje standardowy generator audio 1 kHz na generator o zmienianej częstotliwości.

Opcja 05 - Wzmacniacz Generate

Wewnętrzny wzmacniacz RF dający wzmocnienie 26dB dla dodatkowego wyjścia RF.

Opcja 07 - Generator Data/ miernik stopy błędu (BER)

Opcja umożliwia testowanie charakterystyk cyfrowych stacji nadawczo-odbiorczych.

Opcja 08 - Filtr odbiorczy SSB

Opcja umożliwia monitorowanie sygnałów SSB.

Opcja 09 - Sygnalizacja RCC

Opcja daje sygnalizacje 10 PS, 20 PS , MTS IMTS i Tone Remote Control.

Opcja 11 - Sygnalizacja Audio/ Digital

Opcja daje możliwości kodowania/ dekodowania formatów: CCIR, CCIRH, CCIRH4, EEA, EIA, NATEL, ZVEI, DZVEI, DDZVEI, EURO, 5/6 Tone i POCSAG.

Opcja 12 - Generator śledzący

Opcja ta daje wewnętrzny generator śledzący dla stosowania z analizatorem widma

Opcja 13 - Interfejs IEEE 488 (GPIB)

Opcja ta daje interfejs równoległy GPIB dla sterowania zdalnego.

Opcja 14 - CLEARCHANNEL LTR

Symuluje system translacji CLEARCHANNEL LTR. CLEARCHANNEL LTR jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy E.F. Johnson.

Opcja 15 Test stacji mobilnej AMPS

Test automatyczny i ręczny sprawdzający pracę stacji mobilnych AMPS, przewoźnych i przenośnych.

Opcja 16 EDCAS

Daje możliwości testowania translatorów EDCAS i stacji mobilnych.

 

Opis w języku angielskim: COM-120C: Test Set

Produkty z tej samej kategorii