Tester radarów meteorologicznychRD-301A

 • Automatyczne śledzenie i cyfrowy odczyt częstotliwości magnetronu
 • Wewnętrzna / zewnętrzna modulacja do symulacji wyładowań dla radarów i detekcji turbulencji
 • Automatyczne śledzenie i cyfrowy odczyt częstotliwości magnetronu
 • Wewnętrzna / zewnętrzna modulacja do symulacji wyładowań dla radarów i detekcji turbulencji
 • Pomiar mocy impulsowej nadajnika
 • Wbudowany wobulator częstotliwości IF w zakresie 20 do 70 MHz i generator znaczników do testowania IF, AFC
 • Wyjścia: video detektor, dyskryminator częstotliwości, analizator widma
 • Pomiar czułości radarów

Opis ogólny

Zespół testowania radaru RD-301A jest precyzyjnym symulatorem przeznaczonym do testowania lotniczego radaru pogodowego oraz morskich systemów radarowych o wąskim impulsie. W pełni zintegrowany, o wytrzymałej konstrukcji zespół pomiarowy, zapewnia kompletny test rutynowych funkcji radaru. DR-301A zapewnia również spełnienie wymagań symulacji nowej generacji nie spójnych systemów radarowych. Wszystkie testy RF oraz pomiary dokonywane są poprzez połączenie RD-301A do jednostki badanej (Unit Under Test UUT), za pomocą dostarczonych kabli koncentrycznych, sprzęgacza falowodowego oraz zakończenia falowodowego (sztuczne obciążenie). Opcjonalny tłumik 10dB (dołączony przy zamówieniu) stosowany jest dla radarów o poziomach mocy wyjściowej pomiędzy 12 i 120 kW.

Możliwości funkcjonalne

 • · Automatycznie wychwytuje i śledzi częstotliwość nadajnika radaru oraz zapewnia jej odczyt cyfrowy.
 • · Zapewnia wewnętrzną modulację amplitudy lub akceptuje zewnętrzną modulację amplitudy dla symulacji drżenia celu, przy radarach wykrywania turbulencji.
 • · Odpowiada na impulsy nadajnika radarowego o długościach od 50 ns do 30 m s, w paśmie częstotliwości od 9295 do 9500 MHz.
 • · Mierzy moc impulsu nadajnika radarowego w szczycie.
 • · Wyświetla szczytową moc skuteczną (EFF), pokazując ilościowo wpływ modulacji fazy i przeciągania częstotliwości w magnetronie.
 • · Zapewnia dokładne sprawdzenie automatycznej kontroli częstotliwości (AFC), środkując ustawienie częstotliwości w odbiorniku radarowym (zastępuje to konieczność stosowania „echo boxu").
 • · Testuje czułość radaru UUT dla określenia minimalnego rozróżnialnego sygnału. (Minimum Discernable Signal -MDS).
 • · Zapewnia dodatkowe zwiększenie amplitudy sygnału, od 0 do 20dB ponad wybrany poziom wyjściowy, dla sprawdzenia obwodów progów konturu radaru, koloru odbiornika i odpowiedzi intensywności.
 • · Posiada generator przemiatania IF, w zakresie od 20 do 70MHz oraz generator markera do testowania IF i AFC.

DR-301A stosuje różne formy sygnału nadajnika UUT dla szerokiego zakresu obsługi i testowania radaru. Sygnały występują na następujących złączach:

 • · Złącze ANALYZER RF X-BAND XMTR dla obserwacji sygnału radaru na analizatorze widma.
 • · Złącze XMTR DET dla obserwacji kształtu impulsu nadajnika radarowego na oscyloskopie.
 • · Złącze XMTR DSCRM .1V/MHz dla obserwacji charakterystyk widmowych impulsu radarowego na oscyloskopie. Zmiany częstotliwości impulsu pokazane są na oscyloskopie jako przesunięcia amplitudy.
 • · Złącze XMTR HET MON dla wyświetlania na oscyloskopie częstotliwości oraz czasów trwania trybów, przy identyfikacji lokacji i wielkości przeciągania fazy w impulsie magnetronu.

Dane techniczne

1. Dane techniczne zespołu testowania radaru RD-301A

Uwaga : Dane techniczne oraz funkcje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

A. Generator sygnałowy RF

Częstotliwość: zmieniana od 9.295 do 9.500 GHz

Śledzenie:

Częstotliwość UUT: 9.295 do 9.500 GHz

Moc UUT: 0.1 do 12 kW

Dokładność:

szekokość impulsu UUT

Dokladność

2 do 30 m s

± 25 kHz

0.5 do <2 m s

± 60 kHz

0.1 do <0.5 m s

± 600 kHz

0.05 do <0.1 m s

± 2 MHz

Offset D F: ± 0.75 MHz od częstotliwości śledzenia

Dokładność: ± 20 kHz + 10% offsetu D F odczytanego z miernika
panelowego

Moc wyjściowa: zmieniana od -127 do -50 dBm (w UUT)

Krok: 1 lub 10 dB

Dokładność ± 2 dB

Zwiększenie konturu: Zmieniane od 0 do 20 dB powyżej wybranego poziomu wyjściowego RF, pomiędzy -127 i -75 dBm

Dokładność: ± 1 dB od 9.310 do 9.410 GHz

Tłumienie zakresu 2: Zmieniane od 0 do 59 dB poniżej wybranego poziomu wyjściowego RF (zakres 1) ,
( ³ -127 dBm)

Krok: 1 dB

Dokładność: ± 1.5 dB

Szerokość impulsu RF: Zmieniana od 0.05 m s do 2.5 ms

Stosunek RF ON/OFF ³ 70 dB

VSWR źródła przy
sprzęgaczu falowodowym £ 1.25:1

B. Generator sygnałowy IF

Częstotliwość: Zmieniana od 20 do 70 MHz

Szerokość przemiatania: Zmieniana od 0 do 4 MHz

Częstotliwość markera: Zmieniana od 20 do 70 MHz

Moc: Zmieniana od -130 do +20 dBm

Krok: 1 lub 10 dB

Dokładność: ± 2.5 dB + 1% wybranego poziomu

Szerokość impulsu: Zmieniana od 0.05 m s do 2.5 ms

Stosunek ON/OFF ³ 48 dB

C. Modulacja

Track: PRF to samo jak UUT (50 Hz do20 kHz)

INTL (wewnętrzne): Zmieniana PRF od 50 do 5000Hz

Wewnętrzna AM (fala prostokątna):

Częstotliwość: Zmieniana od 50 Hz do 5 kHz

Wypełnienie fali prostokątnej: 50%

Dokładność: ± 2.5%

Amplituda:

Modulacja do góry: zmieniana od 0 do +20 dB

Krok: 1 lub 10 dB

Dokładność: ± 1 dB dla wybranego poziomu wyjściowego RF
pomiędzy -127 i -75 dBm (9.295 do 9.500 GHz)

Modulacja do dołu: Zmieniana od 0 do -59 dB

Krok: 1 lub 10 dB

Dokładność: ± 1.5 dB dla wybranego poziomu wyjściowego RF
powyżej -127 dBm (9.295 do 9.500 GHz)


D. Zakres

Zakres 1: 0.1 do 999.9 m s lub nmi (NM) w odniesieniu do
przedniego zbocza wykrytego impulsu UUT w
punkcie 50%

Opóźnienie szczątkowe: 0 do 0.2 m s

Zakres 2: 0.1 do 999.9 m s lub nmi (NM) w odniesieniu do
przedniego zbocza wykrytego impulsu UUT w
punkcie 50%

Opóźnienie szczątkowe: 0.3 do 0.5 m s

Dokładność zakresu Opóźnienie szczątkowe ± 0.01% wybranego
opóźnienia zakresu (Opóźnienie zakresu odnosi
się do 12.3589 m s/nmi.)

Tryby:

CONTOUR: Patrz generator sygnałowy RF, Powiększenie
konturu

RINGS 1 do 5: Wybierany mnożnik zakresu 1

R2 ON: Aktywny zakres 1 i zakres 2

R2 ALT: Aktywny zakres 1 przy aktywnym zakresie 2 co
drugi wykryty impuls nadajnika radaru.

R1, R2 AUTO: Aktywny zakres 1 lub zakres 2 zgodnie
szerokością wykrytego impulsu nadajnika radaru.
Aktywny zakres 1 gdy szerokość impulsu
nadajnika radaru jest < progu.
Aktywny zakres 2 gdy szerokość impulsu
nadajnika radaru jest progu.

Próg: Zmieniany od 0.2 do 1.0 m s (ustawiony wstępnie
na 0.4 m s)

E. Częstościomierz

RF:

Rozdzielczość: 10 kHz

Dokładność: ± 250 kHz

IF:

Rozdzielczość: 1 kHz

Dokładność: ± 0.01% odczytu na wyświetlaczu cyfrowym
FREQUENCY Hz/MHz

PRF:

Rozdzielczość: 1 Hz

Dokładność: ± 1 Hz + 0.01% odczytu na wyświetlaczu cyfrowym
FREQUENCY Hz/MHz

F. Miernik Mocy

Zakres: 0.1 kW do 12 kW w szczycie (standard)
1.0 kW do 120 kW w szczycie
(opcja z zewnętrznym tłumikiem 10 dB,
nie kalibrowanym w systemie)

Dokładność: ± 0.6 dB od 1 do 12 kW w szczycie
(standard) (w UUT)

VSWR obciążenia 1.25:1

G. Wyjścia

Złącze ANALYZER RF X-BAND XMTR: Sygnał nadajnika radaru

Poziom: 56 do 68 dB poniżej poziomu nadajnika radaru

Złącze DLYD SYNC: Dodatni impuls będący w koincydencji z impulsem
odpowiedzi (Zakres 1 i/lub zakres 2)

Złącze XMTR DET: Wykryty impuls nadajnika radaru

Poziom: 0 do +3 Vdcp Video przy 50 W

Złącze XMTR DSCRM .1V/MHz: 0.1 V/MHz ( ± 10%) przy 50 W

Złącze XMTR HET MON:

Poziom: 0 do +0.5 Vdcp przy 50 W

Złącze SYNC: Impuls dodatni

Położenie: W zależności od wyboru przełączników
klawiszowych MODULATION MODE:
TRACK W koincydencji z impulsem nadajnika
radaru
INTL W koincydencji z impulsem wewnętrznym
EXT (+) W koincydencji z zewnętrznym triggerem
EXT (-) W koincydencji z zewnętrznym triggerem

H. Wejścia

Złącze AM EXT INPUT: Zewnętrzna AM

Impedancja wejściowa: > 10 k W , sprzężenie ac

Napięcie wejściowe: 3 Vp-p dla modulacji 28 do 32%

Pasmo 3 dB przy 30% AM: ³ 4970 Hz (30 Hz do 5 kHz)

Ograniczenie procentowe AM 0% do 50%

Modulacja falą kwadratową
(typowe wartości):

Często-tliwość

modulacja

czas
narastania

Czas
opadania

500 Hz

50% (10 dB)

28 m s

60 m s

500 Hz

30% (6 dB)

24 m s

40 m s

Złącze EXT TRIG: sprzężenie ac, + lub -

Poziom: 2 do 25 Vp

Częstotliwość: 50 Hz do 20 kHz

I. Zasilanie

Złącze AC INPUT:

Napięcie: 103 do 253 VAC

Częstotliwość: 50 do 440 Hz

Pobór mocy: 150 W

Tagi: przyrządy używane
Opis w języku angielskim: RD-301A: Weather Radar Test Set

Produkty z tej samej kategorii