Tester TransponderaATC-1400A

ATC-1400A
PRODUCENT: VIAVI Solutions (d.Aeroflex)
  • Testuje transponder, mody 1,2,A,B,C i D oraz DME
  • Interfejs GPIB
  • Wyświetlanie UUT, PRF, częstotliwość i moc nadajnika i odpowiedzi
  • Blok bazowy systemu pomiarowego
  • Testuje transponder, mody 1,2,A,B,C i D oraz DME
  • Znajduje się na listach preferencyjnych producentów awioniki
  • Kodyfikowany w NATO
  • Interfejs GPIB
  • Wyświetlanie UUT, PRF, częstotliwość i moc nadajnika i odpowiedzi
Tester stosowany w zakładach produkcyjnych, warsztatach remontowych oraz przez służby techniczne lotnisk.
Znajduje się na wyposażeniu stanowisk pomiarowych i warsztatów remontowych lotnictwa wojskowego i cywilnego.

Parametry podstawowe testera transpondera:

1. Zakres częstotliwości

co najmniej od 952,01 do 1222,99 MHz z możliwością nastawy co 0,01 MHz

2. Dokładność częstotliwości

nie gorsza niż ±0,001%

3. Zakres poziomu wyjściowego

co najmniej od 0 dBm do -127 dBm

4. Dokładność poziomu wyjściowego

nie gorsza niż ± 2,0 dB dla zakresu poziomu - co najmniej od 0 do -90 dBm

5. Płaskość sygnału częstotliwości

nie gorsza niż ±0,6 dB

6. Szumy własne

Nie większe niż -90 dBc/Hz dla odstępu 150 kHz od nośnej

7. Zakres generowanych impulsów

33 μs (±3 us)

8. Impedancja wyjścia

50Ω

MODE DME

9. Zakres regulacji opóźnienia

co najmniej od 0 do 399,99 NMi co 0,01NMi

10. Dokładność opóźnienia

nie gorsza niż ±(0,02NMi+0,005%zakresu)

11. Zakres przyspieszenia

co najmniej od 0 do 399 ft/sec2 z regulacją co 1 ft/sec2

12. Dokładność przyspieszenia

nie gorsza niż ± 0,5 ft/sec2

13. Squitter

Co najmniej od 10 do 5999 Hz co 1 Hz

14. Dokładność

nie gorsza niż ± 2% dla zakresu od 200 do 5000 Hz

TRANSPONDER MODE

15. Zakres sygnału wywołania /Interrogation/

co najmniej od 10 do 7999 Hz co 1 Hz

16. Dokładność

nie gorsza niż ± 0,005%

17. Odstępy pomiędzy impulsami zapytania /Mode Spacing/

3,0 μs(±5ns) /Mode l/

5,0 μs (±5 ns) /Mode 2/

6,5 μs (±5 ns) /Mode T/

8,0 μs (±5 ns) /Mode 3/A

17,0μs(±5ns) /Mode B/

21,0μs(±5ns) /Mode C/

25,0μs(±5ns) /Mode D/

18. Szerokość impulsu

0,8 μs (±5 ns) dla CAL co najmniej od 0,20 do 1,85 μs co 0,05 μs dla VAR

19. Czas narastania i opadania impulsu

Nie więcej niż 70 ns(+10ns,-20ns)

20. Zdalna kontrola urządzenia

IEEE.488.2

Tagi: przyrządy używane
Opis w języku angielskim: ATC-1400A: Transponder/DME Test Set

Produkty z tej samej kategorii