Prznośny mikrofalowy miernik mocy -Wycofany6970B

 • Zakres RF i mikrofalowy: 30 kHz do 46 GHz
 • Dynamika: -65dBm (0.31 nW) do +44 dBm (25W)
 • Zakres RF i mikrofalowy: 30 kHz do 46 GHz
 • Dynamika: -65dBm (0.31 nW) do +44 dBm (25W)
 • Wewnętrzne źródło odniesienia
 • Sygnalizacja dźwiękowa testów typu Dobry/Zły
 • Głowice 50 i 75 ohm
 • Niski WFS
 • Głowice z korekcją liniowości
 • Analogowy wskaźnik liniowy
 • Zasilanie bateryjne

 

Miernik przeznaczony dla zakładów produkcyjnych, laboratoriów i warsztatów remontowych. Szczególnie przydatny do pracy w terenie.  

6970 jest zaprojektowany do pracy zarówno w terenie jak i w laboratorium . Dla inżynierów instalacji i utrzymania, 6970 stanowi zamiennik, o nie gorszych parametrach, dla dużych i drogich mierników. Ładowalne baterie eliminują konieczność zasilania AC, co znacznie ułatwia pomiary w trudno dostępnych miejscach jak np. maszty antenowe. Dodatkowymi zaletami 6970 są: niewielka cena i obudowa typu ‘hand-held’. Opcjonalna miękka torba transportowa z paskiem,umożliwia łatwe przenoszenie przyrządu w warunkach terenowych.Przy pracy w laboratoriom, przyrząd zajmuje mało miejsca i może być zasilany z adaptera AC.

Wysoka dokładność

Sensory mocy serii 6900 posiadają bardzo dobry parametr mocy odbiciowej, minimalizujący błędy niedopasowania w pomiarach mocy. Zapewniona jest również korekcja odpowiedzi częstotliwościowej sensorów mocy i nieliniowości przy pomiarach dużej mocy, poprzez wprowadzenie wartości współczynników kalibracji i nieliniowości do pamięci 6970.

Wszystkie sensory mocy są indywidualnie skalibrowane i dostarczane z arkuszem danych kalibracji. Funkcja AUTO ZERO zmniejsza błędy offsetu na każdym z zakresów 6970. Zwiększa to dokładność pomiaru przy niskich poziomach mocy i poprawia jego czułość.

Wbudowane źródło mocy odniesienia

Wbudowane źródło mocy odniesienia dostarcza dokładnego sygnału kalibracji 0 dBm (1 mW) 50 MHz. Kalibracja sensorów mocy względem tego sygnału odniesienia poprawia dokładność pomiaru i daje ciągłość wzorca.Moc odniesienia jest automatycznie włączana podczas procedury kalibracji lub może być włączona w dowolnej chwili dając sygnał wzorcowy do testowania.

Działanie

Płyta przednia przyrządu składa się z wyświetlacza LCD zawierającego 4 cyfry oraz wskaźniki. Poziomy mocy wyświetlane są na polu cyfrowym oraz na linijce analogowej, co ułatwia śledzenie maksimów minimów. Poziomy mocy mogą być wyświetlane w jednostkach logarytmicznych np.: dBm lub dBV lub w Watach. Dla oszczędności baterii przyrząd wyłącza automatycznie swoje zasilanie, po upływie sześciu minut od ostatniego naciśnięcia klawisza. Przy pełnym naładowaniu baterii, 6970 może pracować przez 7 godzin. Po wyłączeniu zasilania ostatnie ustawienie przyrządu zostaje zachowane w pamięci, i przywołanie po następnym włączeniu zasilania.Może być ustawiona dolna i górna granica poziomu mocy. Po przekroczeniu któreś z granic, włącza się alarm akustyczny i wizualny. Funkcja ta jest przydatna przy ustawianiu poziomu mocy oraz przy monitoringu. 6970 posiada automatyczny i ręczy wybór zakresu pomiarowego. Zakres ręczy używany jest przy pomiarach sygnałów zmodulowanych lub niestabilnych. Wyświetlacz pokazuje rodzaj wyboru zakresu, oraz daje informację o przekroczeniu zakresu lub ustawieniu zakresu za niskiego.

Szeroki zakres sensorów mocy

6970 używa tych samych, wytrzymałych sensorów mocy, które zostały zaprojektowane dla miernika mocy 6960 i testerów mikrofalowych serii 6200B. Dostępny jest szeroki zakres 17 sensorów mocy, pokrywający częstotliwości od 30 kHz do 46 GHz. Mierzony poziom mocy zależy od typu sensora i pokrywa zakres od -70 dBm (0.1 nW) do +44 dBm (25 W). Dla pokrycia różnych zakresów częstotliwości przyrząd posiada złącza: typu N, PC 3.5 mm, 2.92 mm i typu N (75 W).

 

SPECYFIKACJE

Zakres częstotliwości

30 kHz do 46 GHz

W zależności od użytego sensora

Zakres mocy

-70 dBm (0.1 nW) do +44 dBm (25 W)

W zależności od użytego sensora

Obsługiwane sensory mocy

seria 6910 (-30 dBm do +20 dBm

seria 6920 (-70 dBm do -20 dBm)

seria 6930 (-15 dBm do +35 dBm)

seria 6930 opcja 2 (-5 dBm do +44

dBm)

dokładność przyrządu

±1% zakres 0, 1, 2

±5% zakres 3

Dokładność pomiaru mocy

Po kalibracji za pomocą źródła mocy odniesienia 0 dBm, 50 MHz:

±0.2 dB mierząc sygnał 50 MHz na środku zakresu dynamiki

sensora mocy, ze źródła o mniejszych stratach odbiciowych niż 14

dB

WYŚWIETLANIE

Rozdzielczość

4 cyfry dla odczytów dodatnich

3 cyfry dla odczytów ujemnych

Jednostki

dBm, nW, mW, mW, W, mV, V, dBV

Wskaźniki

Linijka analogowa, wskaźnik rozładowania baterii, wskaźnik wyboru

zakresu automatycznego lub ręcznego, granice górna i dolna

KOREKCJA

Współczynnik liniowości

Zdolność wejścia w zakres 0.01 do 15 z rozdzielczością 0.01

Współczynnik kalibracji

Wchodzi w zakres 0.01% do 200%

Rozdzielczość: 0.01 do 99.99%

0.1 100% i powyżej

Kalibracja automatyczna

Kalibracja względem mocy odniesienia 0 dBm (1 mW),

50 MHz

Auto-Zero

Odejmuje offset DC od stopni wzmocnienia i sensora mocy

<400 nW (seria 6910)

<100 pW (6920)

<200 pW (6923/6924)

<12 mW (seria 6930)

Dryft

Podczas pomiaru trwającego powyżej godziny, w stałej

temperaturze ±10 nW (seria 6910)

±100 pW (seria 6920

±300 nW (seria 6930)

Szumy

Uśrednione w czasie 5 s

±100 nW (seria 6910)

±100 pW (seria 6920)

±3 mW (seria 6930)

FUNKCJE

Uśrednianie

Automatycznie wybierana granica włączenia alarmu

akustycznego

Wytwarza ton akustyczny, gdy moc mierzona przekroczy górną lub

dolną granicę.

Baterie

3 baterie ładowalne typu NiCd, AA

Czas pracy

>7 godzin, po pełnym naładowaniu; przy nowych

bateriach

Czas ładowania

<14 godzin

Moc zasilania

250 mW

Zasilanie z wejścia DC

9 V do 21V, 120 mA, poprzez złącze zasilania 2.1 mm

OGÓLNE

Zakres temperatury pracy

0 do +55°C

Zakres temperatury magazynowania

40 do +55°C

Zakres wilgotności magazynowania

do 85% RH przy +40°C

Zakres wysokości magazynowania

do 4600 m

WYMIARY I MASA

Wysokość Szerokość Głębokość Masa

50 mm 88 mm 190 mm 550 g

KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA

Spełnia wymogi bezpieczeństwa dyrektywy EEC 89/336/EEC.

Spełnia granice specyfikowane w następujących normach:

IEC/EN61326-1:1997, klasa B emisji RF, tabela odporności 1,

kryteria wydajności B

BEZPIECZEŃSTWO

Spełnia wymogi dyrektywy EEC 73/23/EEC (z poprawkami) i normę

bezpieczeństwa produktu IEC / EN 61010-1: 2001 + C1: 2002 + C2

: 2003, dla przyrządów przenośnych klasy 3, przeznaczonych do

stosowania w środowisku o stopniu zanieczyszczenia 2. Przyrząd

zaprojektowany do zasilania z sieci o kategorii instalacji 1

MOC ODNIESIENIA

Częstotliwość

50 MHz ±0.05 MHz

Poziom mocy

0 dBm (1 mW)

Uchyb

±0.7% względem wzorców narodowych

Dokładność

±1.2% dla najgorszego przypadku, po roku

Złącze wyjściowe

N (żeńskie), 50.. Dostarczane są adaptery 75 ., 3.5 mm i 2.92 mm

do sensorów mocy..

Opis w języku angielskim: 6970B: RF Power Meter

Produkty z tej samej kategorii