Przenośny tester radiokomunikacyjny - wycofany3500A

 • Zakres częstotliwości 2 MHz - 1 GHz
 • Pomiary łącznośi analogowej oraz P25/DMR/NXDN (opcja)

PRODUKT WYCOFANY ZE SPRZEDAŻY. ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTUALNĄ OFERTĄ PRODUKTÓW TEJ KATEGORII:
Testery Łączności Analogowej
Testery Łączności Cyfrowej : TETRA, DMR, P25, NXDN, dPMR


 • Zakres częstotliwości 2 MHz - 1 GHz
 • Wbudowany generator i odbiornik do 1 GHz
 • Wbudowany analizator widma (opcja) 
 • Wbudowany oscyloskop (opcja)
 • Pomiary nadajnika AM/FM : moc, błąd częstotliwości, głębokość modulacji AM, dewiacja FM, wskaźnik poziomu sygnału odbieranego RSSI (ang. Received Signal Strength Indicator)
 • Pomiary transceiverów P25/DMR/NXDN (opcja)
 • Pomiary odbiornika AM/FM : zniekształcenia, SINAD / czułość
 • Wbudowany Tracking Generator do pomiaru filtrów i duplexerów (opcja)
 • Pomiary SWR i lokalizacja uszkodzeń w torze antenowym (VSWR i DTF - Distance to Fault)
 • Tester zdefiniowany software'owo - możliwość szybkiej zmiany konfiguracji
 • Pomiary jakości mowy przy pracy w połączeniu z mikrofonem (over the air "Talk Test")
 • Przenośny - waga 3,9 kg
 • 5 godzin pracy na baterii
 • Wzmocniona konstrukcja - spełnia normę MIL PRF 28800F Class II
 • Zakres temperatrur pracy -20° to +55° C

Specyfikacja urządzenia

 • W przypadkach, gdy specyfikowana rozdzielczość przewyższa specyfikowaną dokładność, pierwszeństwo ma specyfikowana rozdzielczość.
 • Dokładność i rozdzielczość wyrażone procentowo, odnoszą się do wartości zmierzonej lub wybranej.
 • Wszystkie charakterystyki RF odnoszą się do 50 Ω.
 • Uwzględnij okres nagrzewania o długości, co najmniej, 5 minut.
 • Odebrane pasmo sygnału modulującego (wejście) nie przekracza wybranego pasma odbiornika IF.
 • Specyfikacje mogą zostać zmienione bez powiadomienia.

GENERATOR RF

 

Zabezpieczenie portów wejściowych

 

Port ANT: ..................................................................................................................... +20 dBm

 

Port SWR:..................................................................................................................... +20 dBm

 

Port T/R: ............................................................... +44 dBm (alarm od przekroczenia temperatury)

 

częstotliwość

 

Zakres:................................................................................................................. 2 do 1000 MHz

 

Dokładność: ........................................................................... taka sama, jak dla podstawy czasu

 

Rozdzielczość:..................................................................................................................... 1 Hz

 

Zakres poziomu wyjściowego (TNC Zeńskie)

Złącze T/R (dBm / μV):.............................................................. -50 do -120 dBm / 707.1 do 0.2 μV

 

Złącze ANT (dBm / μV):........................................................... -30 do -90 dBm / 7071.1 do 7.1 μV

 

Złącze SWR (dBm / μV):...................................................... -5 do -65 dBm / 125743.3 do 125.7 μV

 

Dokładność poziomu:.......................................................................................................... ±2 dB

 

Rozdzielczość poziomu:.......................................................... 1 dB / 0.1 μV (1 dB wielkość kroku)

 

ZŁĄCZE VSWR

Złącze ANT:..................................................................................................................... <1.5 : 1

 

Złącze T/R:.................................................................................................................... <1.25 : 1

 

Złącze SWR:................................................................................................................... <1.5 : 1

 

Szum fazowy SSB:............................................................................ -80 dBc/Hz przy offsecie 20 kHz

 

Sygnały pasożytnicze

 

Harmoniczne: ................................................................................................................  -30 dBc

 

Nieharmoniczne:.......................... -40 dBc (>±20 kHz offset od nośnej) dla pasma (2 MHz do 1 GHz)

 

Szczątkowa FM:............................................................................... <60 Hz dla 300 Hz do 3 kHz BW

 

Szczątkowa AM:................................................................................. <5% dla 300 Hz do 3 kHz BW

 

 

1-3. Dane urzadzenia (c.d.)

 

GENERATOR RF MODULACJA - FM

Modulacja częstotliwości (szybkość) - AM i FM:

Zakres:............................................................................................................... 0 Hz do 24 kHz

 

Rozdzielczość:..................................................................................................................... 1 Hz

 

Dokładność :............................................................................................. Podstawa czasu ±2 Hz

 

Zakres dewiacji FM:............................................... Wył, 0 Hz do 100 kHz (wybór AFGEN1 i AFGEN2)

Całkowite zniekształcenia harm.:........ 3% (1000 Hz szybkość, >2 kHz dewiacja, 300 Hz do 3 kHz BPF)

 

Rozdzielczość dewiacji FM:..................................................................................................... 10 Hz

 

Dokładność dewiacji FM:.............................. ±10% (2 do 50 kHz dewiacja, 150 Hz do 5 kHz szybkość)

 

Dokładność szybkości................................................................................ ±5% (150 Hz do 5 kHz

 

MIC IN:

Wejście mikrofonowe:............................................................................................ 1 do 30 mVrms

 

Zakres częstotliwości wejściowej FM:................................................................ 400 Hz do 1.2 kHz

 

Zbocze wejściowe FM:...................................................... Dodatnie zbocze daje dodatnią dewiację

 

Wejście Ext AUDIN:

 

Przełączalne obciążenia:........................................................................ 150 Ω, 600 Ω, Wysokie Z

 

Poziomy wejściowe:..............................................................................................

do 3 Vrms

 

Zakres częstotliwości wejściowej FM:................................................................... 300 Hz do 5 kHz

 

Czułość poziomu wejściowego FM:................. 1 kHz / 35 mVrms nominalnie (Wysokie obciążenie Z)

 

GENERATOR RF MODULACJA - AM

Modulacja AM:

 

Zakres:.................................................................................. Wył, 0% do 100% (0 Hz do 24 kHz)

 

Rozdzielczość:.................................................................................................................... 0.1%

 

Dokładność :.......................... 10% ustawienia 150 Hz do 5 kHz Szybkość, 10% do 90% Modulacja

 

Całkowite zniekształcenia harm:...... 3% (20% do 90% mod, 1000 Hz szybkość , 300 Hz do 3 kHz BPF)

 

Wejście Ext AUDIN:

 

Przełączalne obciążenia:........................................................................ 150 Ω, 600 Ω, Wysokie Z

 

Poziomy wejściowe:..............................................................................................

do 3 Vrms

 

Zakres częstotliwości wejściowej AM:................................................................... 300 Hz do 5 kHz

 

Czułość poziomu wejściowego AM:.................... 1% / 35 mVrms nominalnie (Wysokie obciążenie Z)

 

Zakres częstotliwości wejściowej AM dla MIC IN:..................................................... 400 Hz do 1.2 kHz

 

 

 

1-3. Dane urzadzenia (c.d.)

 

Generatory audio (akustyczne) (AFGEN1 i AFGEN2)

 

UWAGA

 

Jeśli wybrano dwa źródła to zostają one zsumowane. AFGEN1 i AFGEN2 mogą być doprowadzone do zewnętrznego złącza AUD Out w mikrotelefonie. Specyfikacje podano indywidualnie dla każdego AFGEN.

 

 

 

Zakres częstotliwości: ........................................................  30 Hz do 5 kHz; 0 do 20 kHz (użyteczny)

 

Rozdzielczość częstotliwości: ................................................................................................ 0.1 Hz

 

Dokładność częstotliwości:............................................................................. Podstawa czasu ±2 Hz

 

Poziom wyjściowy:

 

Impedancja obciążenia:....................................................................................................... 600 Ω

 

Poziom wyściowy Audio: ...................................................................................... 0 do

Vrms

 

Rozdzielczość:............................................................................................................

Vrms

 

Dokładność :...................................................................................................................... ±10%

 

Zniekształcenia: ........................................................... <3% (1 kHz szybkość, sinus 300 Hz do 3 kHz

 

Mikrotelefon (dostarczony) lub Mikrotelefon H-250 z adapterem

 

Częstotliwość: ..................................................................................................... 300 Hz do 1.2 kHz

 

Poziom wejściowy: ...................................................................................................

do 8 Vrms

 

Działanie PTT

 

UWAGA

 

PTT ON / OFF zmienia pomiędzy testem nadajnika i testem odbiornika.

 

 

 

PTT ON:........................................................................................................................ Niskie, GND

 

PTT OFF:....................................................................................... Wysokie, otwarte z podciąganiem

 

 

 

 

1-3. Dane urzadzenia (c.d.)

 

 

 

 

odbiornik RF

 

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI: ......................................................................................... 2 do 1000 MHz

 

DOKŁADNOŚĆ :........................................................................................................... Podstawa czasu

 

ROZDZIELCZOŚĆ:......................................................................................................................... 1 Hz

 

Amplituda wejściowa

 

Minimalny poziom wejściowy (Czułość Audio):

Złącze ANT:................. -80 dBm typowo, 10 dB SINAD / 22.4 μV) (-110 dBm z przedwzmacniaczem)

 

Złącze T/R:..................................................................... -40 dBm typowo, 10 dB SINAD , 2236 μV

 

Zakres użytecznego poziomu wejściowego (pomiary odbiornika):

Złącze ANT:.................................................. -60 do -10 dBm (błąd RF, Zniekształcenia, Modulacja)

 

 -80 do -10 dBm z wł. przedwzmacniaczem.

 -90 do -10 dBm (RSSI)

 -110 do -10 dBm z wł. przedwzmacniaczem

Minimalny poziom wejściowy (pomiary odbiornika)

Złącze T/R:............................................................. -20 dBm (błąd RF, Zniekształcenia, Modulacja)

 

 -50 dBm (RSSI)

 

Maksymalny poziom wejściowy:

Złącze ANT:...................................................... +20 dBm dla 10 sekund, sygnał dźwiękowy alarmu

 

Złącze T/R:............................................................................................................ +37 dBm (AM)

 

 +43 dBm (FM)

 

UWAGA

 

Jeśli moc pozostanie włączona zbyt długo i temperatura końcówki mocy będzie za wysoka to zadziała alarm od przekroczenia temperatury.

 

 

Wyście demodulacji FM (AUD OUT):

IF BW:........................................................... 5,

8.33, 10, 12.5, 25, 30, 100 i 300 kHz IF BW

 

Filtry Audio BW: .......................... C-WT BP, CCITT BP, NONE, 15 kHz LP, 300 Hz LP, 300 Hz HP,

 

 5 kHz LP i 300 Hz do 5 kHz BP

 

Czułość poziomu:................................................................ (3 Vrms/kHz Dev) / IF BW (kHz) ±15%

 

Wyście demodulacji AM (AUD OUT):

 

IF BW:..................................................................................... 5,

8.33, 10, 12.5, 25 i 30 kHz

 

Filtry Audio BW: .......................... C-WT BP, CCITT BP, NONE, 15 kHz LP, 300 Hz LP, 300 Hz HP,

 

 5 kHz LP i 300 Hz do 5 kHz BP

 

Czułość poziomu:...................................................................................... 7 mVrms / %AM ±15%

 

Wyjście głośnika:........................ 75 dBa minimum przy 0.5 m, 600 do 1800 Hz, głośność maksymalna

 

Kontrola głośności: ........................................................................... Zakres poziomu, skala 0 do 100

Emisja LO:......................................................................................................................... >-50 dBc

 

Kanały wyciszone:....... 10 wydzielonych częstotliwości pomiędzy 2 i 999.999 MHz, wyciszono o ≤30 dB

 

 

 

 

1-3. Dane urzadzenia (c.d.)

 

DUPLEX

 

UWAGA

 

Test Duplex stanowią jednoczesne testy odbiornika i nadajnika Dane techniczne są takie same jak dla niezależnych ekranów testu odbiornika i nadajnika.

 

 

 

Mierniki testowe nadajnika RF

 

Miernik błędu RF

 

Zakres pracy miernika: ....................................................................................................... ±200 kHz

 

Rozdzielczość:......................................................................................................................... 1 Hz

 

Dokładność : ................................................................................................. Podstawa czasu ±2 Hz

 

Miernik RSSI (Moc RF wewnątrz pasma odbiornika IF)

Zakres wyświetlania / jednostki: ..................................................... -120 do +43 dBm (10 pW do 20 W)

 

 -120 do +53 dBm (10 pW do 200 W) (Zewn. tłum. ust. do 20 dB)

Użyteczny odczyt miernika - Zakres poziomu RF:

 

Złącze ANT:.......................................................................................................... -90 do -10 dBm

 

 -110 do -10 dBm (wł przedwzmacniacz.)

 

Złącze T/R:.......................................................................................................... -50 do +43 dBm

 

Rozdzielczość:..................................................................................................................

dBm

 

Dokładność : .......................................................................................................................... ±3 dB

 

Miernik mocy RF (Moc szerokopasmowa RF na Złączu T/R)

Zakres wyświetlania / jednostki: ................................................................. 0 do +43 dBm (0 do 20 W)

 

 0 do +53 dBm (0 do 200 W) (Zewn. tłum. ust. do 20 dB)

 

Minimalny poziom wejściowy (W / dBm): ................................................................

W / +20 dBm

 

Maksymalny poziom wejściowy: ............................................ +43 dBm / 20 W dla 10 minut przy +25°C

 lub do sygn. dźwiękowego alarmu termicznego (zależnie, który pierwszy wystąpi)

 

Alarmy:.................................................................................. +44 dBm dla 5 sekund wł., 5 minut wył.

 

 lub do sygn. dźwiękowego alarmu termicznego (zależnie, który pierwszy wystąpi)

 

Tryby miernika:.............................................................................................................. Moc średnia

 

Jednostki wyświetlane: ........................................................................................ W lub dBm (wybór)

 

Rozdzielczość:...................................................................................................

(W), 0.1 (dBm)

 

Dokładność (bez zewnętrznego tłumika):............................................. ±1 dB dla tłumika wewnętrznego

 

..................................................................................................... ±1.5 dB z zewnętrznym tłumikiem

 

Dokładność zewnętrznego tłumika 20 dB:............................................................................... ±0.5 dB

 

UWAGA

 

Przy wyborze tłumika zewnętrznego do pomiarów - 50 lub 200 W jest dodawane 20 dB -.

 

 

1-3. Dane urzadzenia (c.d.)

 

Miernik mocy RF (Moc szerokopasmowa RF na złączu T/R) (c.d.)

 

Moc znamionowa zewnętrznego tłumika 20 dB:

50 W Tłumik - 20 dB:................................................................................ 50 W średnia przy 25°C

 

150 W Tłumik - 20 dB:............................................................................... 150 W średnia do 25°C,
 ............................................ Liniowy spadek do 125 W przy 55°C, dalej pozioma

 

200 W szczytowa dla 30 sekund WŁ / 5 minut WYŁ przy 25°CFM

 

Miernik dewiacji

 

Zakres dewiacji miernika:.................................................................................... 500 Hz do ±100 kHz

 

Tryby miernika:..................................................................................... Peak+, Peak-, (Peak-Peak)/2

 

Rozdzielczość:......................................................................................................................... 1 Hz

 

Dokładność : .......................................................................................................................... ±10%

 

Miernik MODULACJi AM

 

Zakres miernika:............................................................................................................ 5% do 100%

 

Tryby miernika:..................................................................................... Peak+, Peak-, (Peak-Peak)/2

 

Rozdzielczość:........................................................................................................................... 1%

 

Dokładność : ................................ ±5% odczytu, 1 kHz szybkość, 30% do 90% modulacja, 3 kHz LPF

 

Pomiar SWR

 

czestotliwość

 

Zakres:...................................................................................................................... 2 do 1000 MHz

 

Kalibracja i pasma przemiatania:............................................ 2 do 1000 MHz, 0.1 MHz Rozdzielczość

 

ZŁĄCZE Nazwa / TYP............................................................................................. SWR / TNC żeńske

 

Odczyt SWR

 

Zakres wyświetlania:.....................................................................................................

do

 

Rozdzielczość:..........................................................................................................................

 

Dokładność : ............................................................ ±10% odczytów SWR (skalibrowany) <300 MHz

 

 ± 20% odczytów SWR (skalibrowany) >300 MHz

mierniki AUDIO

 

wejście AUDIO (EXT AUD IN) (wejście BNC w mikrotelefonie)

 

Wejście EXT AUD IN:

Zakres częstotliwości:..................... 300 Hz do 10 kHz, (1 kHz dla SINAD i mierników zniekształceń)

 

Poziom wejściowy: .................................................................................................... 0 do 5 Vp-p

 

Miernik SINAD

Źródła pomiarowe:............................................................................................. EXT AUD IN, DEMOD

 

Częstotliwość Audio: .............................................................................................................  1 kHz

 

Zakres odczytu:............................................................................................................... 0 do 40 dB

 

Rozdzielczość:....................................................................................................................... 0.1 dB

 

Dokładność : ................................................................................... ±1.5 dB, odczytu >8 dB, <40 dB

 

 

 

1-3. Dane urzadzenia (c.d.)

 

 

 

miernik ZNIEKSZTAŁCEń

 

Źródła pomiarowe:............................................................................................. EXT AUD IN, DEMOD

 

Częstotliwość Audio:............................................................................................................... 1 kHz

 

Zakres odczytu:............................................................................................................. 0% do 100%

 

Rozdzielczość:......................................................................................................................... 0.1%

 

Dokładność : ............................................................................................ ±10%, odczyt >1%, <20%

 

PODSTAWA CZASU

 

Oscylator standardowy

 

Stabilność temperaturowa:................................................................................. ±0.25 ppm przy 25°C

 

 ±0.5 ppm w zakresie temperatury

Starzenie się:................................................................................................................... 1 ppm/ rok

 

Czas nagrzewania:.............................................................................................................. 3 minuty

 

Dane środowiskowe / fizyczne

 

Całkowite wymiary: ............... 231 mm (9.1 in) (szer.), 285 mm (11.2 in) (dług.), 70 mm (2.8 in) (głęb.)

 

ciężar: .......................................................... 8.5 lbs.; 12 lbs z akcesoriami i miękką torbą transportową

 

temperatura

 

Magazynowanie:...................................................................................................... -51 °C do +71 °C

 

 

 

UWAGA

 

Akumulator nie może być narażony na temperatury poniżej -20°C lub powyżej +60°C.

Praca: ..................................................................................................................... -20°C do +55°C

 

UWAGA

 

Akumulator należy ładować w zakresie temperatur 0°C do +45°C.

wilgotność

 

Magazynowanie.......................................................................................... MIL-PRF-28800F, Klasa 2

 

Praca ....................................................................................................... MIL-PRF-28800F, Klasa 2

 

wysokość

 

Praca ....................................................................................................... MIL-PRF-28800F, Klasa 2

 

udary

 

Praca ....................................................................................................... MIL-PRF-28800F, Klasa 2

 

Eksploatacja w laboratorium

 

Praca ....................................................................................................... MIL-PRF-28800F, Klasa 2

 

wibracje

 

Praca........................................................................................................ MIL-PRF-28800F, Klasa 2

 

 

 

 

 

 

1-3. Dane urzadzenia (c.d.)

 

 

 

 

zgodność

 

Używanie: ............................................................................................... Stopień zanieczyszczenia 2

 

EMC:............................................................................................................. MIL-PRF-28800F, Klasa 2

 

Moc wejsciowa AC

 

Zakres napięcia wejściowego AC:.......................... 100 do 240 VAC, 1.5 A maksimum, 47 Hz do 63 Hz

 

Fluktuacje napięcia wejściowego AC: .................................... <10% nominalnego napięcia wejściowego

 

Przepięcia przejściowe:........................................................................ zgodnie z kategorią instalacji II

 

Konwerter AC-DC

 

Środowisko używania:................................... używać w pomieszczeniach, stopień zanieczyszczenia 2

 

Temperatura pracy: ...................................................................................................... 0°C do +40°C

 

Temperatura magazynowania: .................................................................................... -20°C do +85°C

 

EMI:..................................................................................... EN55022 Klasa B, EN61000-3-2 Klasa D

 

Bezpieczeństwo:............................................ UL 1950, CSA 22.2 No. 234 i No.950, IEC 950/EN 60950

 

ZŁĄCZE wejsciowe DC (DC IN)

 

Zakres napięcia wejściowego DC:.................................................................................. 11 do 32 Vdc

 

Wejście zasilania DC:

Maksimum:.............................................................................................................................. 55 W

 

Nominalnie:.............................................................................................................................. 25 W

 

Wymagania bezpiecznika DC:............................................................................... 5 A, 32 Vdc, Typ F

 

akumulator

 

Typ akumulatora:............................................................ Pakiet akumulatorów litowo-jonowych (Li Ion)

 

UWAGA

 

Akumulator nie może być narażony na temperatury poniżej -20°C, ani powyżej +60°C.

Czas pracy: .................................................................................................... 5 godzin pracy ciągłej

 

Czas ładowania:................................................................................................................. 4 godziny

 

UWAGA

 

Akumulator należy ładować w zakresie 0°C do +45°C. Akumulator mocno rozładowany (pojemność <10%) należy ładować 20 minut przed pracą z zasilaniem AC.

 

 

Charakterystyki temperaturowe statyczne

 

Warunki otoczenia, zasilanie wł., moc RF wył:...................................... <15°C przyrost po 30 minutach

Warunki otoczenia, zasilanie wł., moc RF wł: <25°C przyrost po 30 minutach

Opis w języku angielskim: 3500A: Portable Radio Test Set

Produkty z tej samej kategorii