Uniwersalny tester sieci telekomunikacyjnych - Platforma testowaCMA5000a

CMA5000a
PRODUCENT: Anritsu Corporation
TECHNOLOGIE: WDM (DWDM, CWDM), FTTH
 • pomiary reflektometryczne OTDR
 • analiza widma optycznego
 • DWDM, SONET/SDH,
 • 1G/10G Ethernet,
 • dyspersji chromatycznej,
 • dyspersji polaryzacji i pomiarów odbicia optycznego

Zakres zastosowania testera telekomunikacyjnego CMA5000A:

 • pomiary reflektometryczne OTDR
 • analiza widma optycznego
 • DWDM, SONET/SDH,
 • 1G/10G Ethernet,
 • dyspersji chromatycznej,
 • dyspersji polaryzacji i pomiarów odbicia optycznego

Tester CMA5000A to idealne rozwiązanie dla każdego scenariusza transmisji. Pracuje w warstwach: fizycznej, data link, sieciowej i transportowej. CMA5000A jest prawdziwie “wielowarstwowym rozwiązaniem” do testowania sieci.

Tester : PDH, SDH, NGN (EoS), SONET

Moduł CMA5000A XTA (Extended Transport Analysis - rozszerzona analiza sieci) umożliwia instalatorom i konserwatorom używanie tylko jednego niewielkiego urządzenia do testowania DS1/E1 aż do OC-192/STM64. Moduł zawiera również funkcje Jitter i Wander w zakresie od DS1/E1 do OC-48/STM16, jak również funkcje NGN (EoS) do OC-48/STM-16.

Moduł CMA5000A UTA (Universal Transport Analysis - uniwersalna analiza transportu) łączy funkcje testowania sieci high-end SDH i Ethernet, zapewnia pomiary SDH od OC-4/STM-1 do OC-192/STM-64, OTN włącznie z OTU-1 i OTU-2, a także funkcje 10G Ethernet WAN-PHY i LAN-PHY w jednym przyrządzie.

Tester : Gigabit Ethernet, 10Gigabit Ethernet

Moduły CMA5000A Gigabit Ethernet & 10 Gigabit Ethernet dają technikom możliwość szybszego wdrażania usług w sieciachEthernet 10/100Mbps, 1Gbps/10Gbps i skrócenia czasu wyszukiwania uszkodzeń. Moduły te wyróżniają się:

 • Aplikacjami, które wydajnie mierzą krytyczne parametry sieci, w tym: Throughput, Latency, Frame Loss, Connectivity, Errored Frame Rate.
 • Niezrównaną łatwością użytkowania, która pozwala na wykonanie wszystkich niezbędnych testów (włącznie z RFC 2544) przez załadowanie automatycznych, prekonfigurowanych ustawień lub przez definiowanie każdego parametru oddzielnie.
 • Unikalna funkcja Channel Statistics zawarta w module Gigabit Ethernet pozwala na realizację licznych ważnych statystyk dla każdego adresu IP Address, adresu w sieci Ethernet, identyfikatora ID w sieci VLAN, etykiety MPLS w sieci w celu identyfikacji urządzeń sprawiających problemy.

Optyczna analiza widma (Optical Spectrum Analysis, OSA):

Funkcjonuje w zakresie długości fali od 1250 do 1650nm. Moduł OSA dla testera CMA5000A jest perfekcyjnym narzędziem do testowania systemów CWDM o wielkiej długości fali. Parametr ORR ma wartość do 65dB, dzięki czemu moduł służy również do testowania wysokoparametrowych systemów DWDM i do pomiarów rzeczywistej wartości OSNR nawet przy bardzo małym odstępie międzykanałowym. Opcja Channel selection umożliwia wykrycie i wyizolowanie dowolnego kanału z systemu DWDM do dalszej analizy z użyciem testera do sieci SONET/SDH lub do sieci Gigabit Ethernet. Filtr zapewnia otrzymanie sygnału o płaskim wierzchołku i ostrych krawędziach, w celu zwiększenia stosunku S/N, a ponadto wyróżnia się unikalną cechą regulacji szerokości pasma, dzięki czemu pracuje przy dowolnej głębokości i kształtu modulacji to 40Gb/s. Moduł ma dane techniczne przyrządu laboratoryjnego, lecz jest przystosowany do pracy w polu w trudnych warunkach. Kalibracja wewnętrzna jest ważna w całym zakresie temperatur, zapewnia dokładne pomiary mocy i długości pasma we wszystkich warunkach bez korekcji kalibracji przez użytkownika.

Reflektometr optyczny (OTDR):

Przyrząd CMA5000A można połączyć z różnymi modułami do pomiarów w światłowodach jednomodowych i wielomodowych, z zakresem dynamiki do 50 dB oraz ze strefą martwą nieprzekraczającą 1 metra. Takie zestawy są idealnym rozwiązaniem do testowania sieci szkieletowych dalekiego zasięgu, metropolitalnych sieci optycznych (MON) jak również wdrożeń FTTx obejmujących pasywne sieci optyczne (PON). 
Moduły OTDR dla przyrządu CMA5000A zapewniają:

 • Bardzo wysoką rozdzielczość (0,5 m - dla 125 km; 1 m - dla 250 km)
 • Zaawansowane oprogramowanie analityczne do dokładnego i spójnego wykrywania i klasyfikacji wydarzeń
 • Bardzo wysoką dokładność pomiaru reflektancji i ORL przy wyszukiwaniu uszkodzeń
 • Bardzo wysoką rozdzielczość śladu: do 256.000 punktów danych
 • Integralne opcje: miernik mocy (Power Meter), źródło laserowe (Laser Source), lokalizator uszkodzeń (Visual Fault Locator)
 • Opcjonalną sondę Video Inspection Probe (VIP)
 • Oferujemy również specjalny moduł OTDR do pomiarów dyspersji chromatycznej (Chromatic Dispersion, CDOTDR).

Pomiar Dyspersji polaryzacji (Polarization Mode Dispersion, PMD):

Moduł PMD zapewnia możliwość określenia przepustowości (transmisji danych) dla każdego włókna. Instalatorzy, operatorzy sieci, dostawcy systemów są w stanie uwolnić całkowity potencjał sieci optycznych. Zakres pomiarowy dyspersji polaryzacji wynosi do 160ps dla włókien dwójłomnych oraz 80ps dla sieci telekomunikacyjnych.

Moduł PMD dla przyrządu CMA5000A PMD zapewnia:

 • Brak piku autokorelacji w celu uzyskania dokładnej charakteryzacji wszystkich niezbędnych parametrów PMD: długości PMD length, współczynnika PMD, wartości PMD drugiego rzędu
 • Uproszczenie i zautomatyzowanie trybu wielokrotnego testowania dla kilku aplikacji, włącznie z wielokrotnym skanowaniemdługoterminowym testowaniem PMD
 • Testowanie we wszystkich pasmach długości fali świetlnej dzięki obszernej palecie źródeł światła,
 • Największy zakres dynamiki na rynku: 55dB przy standardowym źródle światła, ponad 64dB przy źródle światła o dużej mocy
 • Testowanie z użyciem wielokrotnych wzmacniaczy EDFA

Niezależnie od modułu użytego z przyrządem CMA5000A - użytkownik może wygenerować profesjonalny i kompleksowy raport dla wszystkich ustawień i wyników testów w standardowym formacie .pdf - wystarczy jedno naciśnięcie klawisza.

 

Tagi: Pomiary reflektometryczne, Analiza widma, przyrządy używane

Produkty z tej samej kategorii