Modulator impulsowy6147

Zakres częstotliwości 70MHz do 18GHz

  • Kompleksowa symulacja źródeł promieniowania do pomiarów systemów radarowych
  • Zakres częstotliwości 70MHz do 18GHz
  • Do 256 impulsów w paczce definiowanej przez użytkownika
  • 100 ms PRI
  • Zapamiętywanie wzorów impulsów
  • Impulsy od 100 ns do 100 ms
Opis w języku angielskim: 6147: Microwave Testers

Produkty z tej samej kategorii