Generatory sygnałowe analogowe2030,2040

2030,2040
PRODUCENT: VIAVI Solutions (d.Aeroflex)
 •  2030 - 10 kHz do 1,35 GHz
 •  2031 - 10 kHz do 2,7 GHz
 •  2032 - 10 kHz do 5,4 GHz

PRODUKT WYCOFANY ZE SPRZEDAŻY. ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTUALNĄ OFERTĄ PRODUKTÓW TEJ KATEGORII:
Generatory Sygnałowe (Analogowe)


 • Zakresy częstotliwości:
 •  10 kHz do 1,35 GHz
 •  10 kHz do 2,7 GHz
 •  10 kHz do 5,4 GHz
 • Rozdzielczość częstotliwości 0,1 Hz
 • Poziom wyjściowy: od-144 dBm do +19 dBm
 • Modulacje AM, FM, ?M, PM
 • Generatory modulujące w paśmie od 0,1 Hz do 500 kHz
 • Tryb pracy z przemiataniem
 • Poziom szumów:
 • -116 dBc/Hz - seria 2030
 • -140 dBc/Hz - seria 2040
 • Funkcje awioniki (ILS/VOR/ADF/SELCAL/MB/DME) opcja 006
 • modulacja GSM/PCN/PCS
 • generacja impulsowa
 • elektroniczny tłumik
Ze względu na swoje parametry generatory te stosowane są w laboratoriach metrologicznych cywilnych i wojskowych: w metrologii szczebla centralnego i rodzajów sił zbrojnych armii polskiej, jednostkach PAR, laboratoriach metrologii państwowej oraz ośrodkach badawczo-rozwojowych.
Wersja z opcją awioniki jest standardem przemysłowym do testowania samolotów i urządzeń lotniskowych.

PARAMETRY TECHNICZNE

rozdzielczość częstotliwości:                 0.1 Hz

 

wobulacja:                                           nośnej, poziomu RF, poziomu i częstotliwości LF

 

poziom harmonicznych do 1 GHz         < -30 dBc

 

sygnały niepożądane:                           < - 70 dBc

 

poziom szumów SSB:                          <-116 dBc/Hz (szumy fazowe)

 

szczątkowa modulacja FM:                  < 7 Hz

 

stabilność temperaturowa częst.:          5´10 8 w zakresie temp. pracy

 

stabilność czasowa:                             2 ´10 -7 na rok

 

poziom sygnału wyjściowego:              -144  do +13 dBm

 

rozdzielczość poziomu :                       0.1 dB

 

dokładność poziomu:                           +/- 0.5 dBm dla sygn. > 0dB

 

WFS:                                                  1.25:1

 

Tłumik mechaniczny:                           

 

modulacje:                                          AM, FM, szerokopasmowa FM, ΦM, PM, podwójna, kompozytowa,

 

podwójna kompozytowa

 

pasmo 1 dB dla FM:                           300 kHz

 

szerokopasmowa FM:                         10 MHz @ 3dB

 

zakres AM:                                         0 - 99% dla nośnej do 1GHz

 

dokładność AM:                                 +/- 4% wartości ustawionej +/-1%

 

modulacja ΦM:                                   10rd; dokładność +/- 5% @ 1kHz

 

pasmo 3 dB dla ΦM:                           10 kHz

 

poziom wyjściowy dla PM:                  -144 do + 13 dBm; +19dB niekalibrowane

 

wbudowany generator modulujący:       0.1 Hz  do 500 kHz : sin., trójk.,

 

                                                           wywołania selektywne (do 16 tonów)

 

wyjście sygnału w.cz.:                          typ N , 50 Ohm

 

wejście zewn. gen.modulującego:         1 V RMS / 100 kOhm

 

wejście zewnętrznego zegara:               1, 5 lub 10 MHz

 

Awionika

 

opcje awioniki :                                   ILS/VOR/ADF/MB/SelCal/DME

 

zakres SDM:                                       0-99.9%; krok 0.1%

 

dokładność RF z SDM:                       +/-2% wart. ust. SDM @ częst. nośnej do 400MHz

 

zakres DDM:                                      0-20%; krok 0.01%

 

                                                           20-99,9%; krok 0.1%

 

dokładność RF z DDM:                       +/- 0.02 wart. ust. DDM +/-0.0003 DDM

 

MB:                                                    75MHz nośna, 95% AM, częst. modulujace 400Hz, 1.3 kHz

 

VOR:                                                  dokładność namierzania: +/- 0.05°

 

ADF:                                                  nośna 190 kHz z 30% AM

 

SELCAL:                                           sygnały tonowe i przerwy regulowane; 250ms , 1s

 

 

 

Inne:

 

Interfejs:                                               GPIB

 

- urządzenie kodyfikowane w NATO (FSN/NSN)

 

- modulacje: amplitudy, fazy, częstotliwości, impulsowa, szerokopasmowa FM, podwójna np. FM z AM na 2-ch różnych kanałach,  kompozytowa: dwa kanały z taką samą modulacją, np. FM1 z FM2, podwójnie kompozytowa; kombinacja trybów podwójnego i kompozytowego

 

- modulacja sygnałem wywołań selektywnych

 

- przemiatanie częstotliwości i poziomu

 

- pamięć zapamiętywania nastaw

 

- zasilanie 220 V  AC 50Hz

Tagi: przyrządy używane
Opis w języku angielskim: 2030,2040: Signal Generators

Produkty z tej samej kategorii