Analizator widma2399

2399
PRODUCENT: Używane z gwarancją
 • Produkt wycofany z produkcji - lista zamienników dostępna na stronie : http://www.meratronik.pl/Analizatory-Widma-Sygnalow-Stacjonarne
 • Zakres częstotliwości: 9kHz do 3 GHz
 • Waga: 9,4 kg, zabezpieczony przed uszkodzeniami, przenośny
 • Dzielony ekran
 • Niski szum fazowy
 • Rozdzielczość filtrów do 1 Hz
 • Zakres poziomu sygnału wejściowego: +30 do -110 dBm
 • Możliwości pomiaru kompatybilności elektromagnetycznych (przy wykorzystaniu dodatkowego detektora Quasi-Peak.
 • Interfejsy RS 232, IEC 625 i GPIB (opcja)
 • Opcjonalny generator śledzący
 • Czytnik USB
 • Kolorowy ekran

Przyrząd stosowany w zakładach produkcyjnych , ośrodkach badawczych, warsztatach serwisowych oraz do przeprowadzania badań kompatybilności elektromagnetycznej.

Analizator posiada szerokie pole zastosowań : przy produkcji i naprawie sprzętu mobilnego, przy instalacji, konserwacji i naprawie stacji bazowych, transmisji telewizyjnej oraz w edukacji.

Funkcja zdalnej kontroli i diagnostyki umożliwia lokalizację i usunięcie problemu w systematach radiokomunikacji bez opuszczania biurka. Jest to możliwe dzięki dostarczanemu przez Aeroflex programowi Easy Span, za pomocą którego można uzyskać dostęp do analizatora (umieszczonego gdziekolwiek na świecie) poprzez modem RS-232. Zmniejsza to znacząco koszty oraz czas reakcji związane z wysłaniem ekipy testująjącej na miejsce awarii. Wykorzystanie RS-232 jest znacznie tańszym rozwiązaniem niż użycie protokołu GPIB wraz z kartą PCIMCIA.

Easy Span umożliwia dokonywanie automatycznych pomiarów poziomu sygnału, WFS, współczynnika odbicia, tłumienności, szumów, wad kabla, natężenia pola, szerokości pasma. Wszystkie przebiegi mogą być przechowywane w formatach BMP, GIF, PCX, TXT z oznaczeniem daty i czasu pomiaru. Mogą także zostać porównane z przebiegami wzorcowymi.

2399 pokrywa zakres częstotliwości od 9 kHz do 2.9 GHz, szeroki zakres sygnałów wejściowych : od –110 dBm do +30dBm oraz cechuje się niskimi szumami fazowymi. Zawiera duży, kolorowy wyświetlacz LCD TFT 6,4” zapewniający bardzo dobrą czytelność obrazu w różnych warunkach oświetlenia. Waga przyrządu poniżej 9.4 kg, czyni go jednym z najlżejszych, przenośnych urządzeń dostępnych na rynku, zachowując przy tym dużą wytrzymałość.

2399 posiada szybki procesor i dużą pamięć, zdolną do zmagazynowania do 1000 przebiegów i 2000 nastaw pomiarowych. Ulepszenia w prędkości procesora, pojemności pamięci i systemu operacyjnego, nie tylko czynią analizator bardzo potężnym narzędziem, ale dają też firmie Aeroflex możliwość stworzenia i wgrania nowych opcji, w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby rynku.

Rozbudowany system markerów

Tabela markerów

System markerów umożliwia jednoczesne wyświetlanie na ekranie do 9 markerów. Tabela markerów pokazuje częstotliwość i poziom każdego wybranego markera, umożliwiając jednoczesną analizę wielu sygnałów. Oprócz markerów normalnych , 2399 posiada markery: Delta, Peak Search, Peak Track, 1/Delta, Marker Track,Marker to Center i Marker to Reference.

Funkcja limitów

Funkcja limitów umożliwia ustawianie na ekranie 2399, górnej i/lub dolnej granicy. Jeśli wyświetlany sygnał przekroczy którąś z granic, to na ekranie pojawi się komunikat informujący, która granica została przekroczona i ile razy się to zdarzyło

Pomiary półautomatyczne

Interfejs użytkownika 2399 został opracowany dla uproszczenia wielu pomiarów, wymaganych w nowoczesnych, złożonych systemach komunikacji. Obejmują one: moc w kanale sąsiednim,X dB w dół, zajmowane pasmo, moc kanału, zniekształcenia harmoniczne.

Strojenie

Użycie tej funkcji umożliwia szybkie znalezienie nieznanego sygnału i wyświetlenie go na ekranie. 2399 wyszuka w całym zakresie częstotliwości sygnał o najwyższym poziomie, zapamięta go i wyświetli na środku ekranu. W celu zoptymalizowania wyświetlania sygnału zostaną automatycznie ustawione pasmo oraz rozdzielczość częstotliwości.

Czystość widmowa

Szum fazowy 2399 wynosi -90 dBc, przy ostępie 10 kHz , co pozwala na użycie przyrządu dla oceny czystości widmowej i parametrów szumów w systemach i podsystemach.

Demodulacja sygnału

Demodulacja sygnałów AM i FM umożliwia pełne testowanie szerokiego zakresu systemów komunikacyjnych. Sygnał zdemodulowany może być oglądany na ekranie. Jest on również dostępny we wbudowanym głośniku oraz w słuchawkach, poprzez złącze na płycie czołowej. Za pomocą markerów, może być zmierzona szczytowa dewiacja FM oraz głębokość modulacji AM.

Pamięć

2399C może zapisać w pamięci wewnętrznej do 1000 przebiegów i do 2000 stanów pracy. Jako pamięć masowa służy napęd USB.

Interfejsy

Standartowo zainstalowane są interfejsy IEEE 488-2, RS-232 oraz interfejs drukarki (PCL5) , które umożliwiają integracje w automatycznych systemach pomiarowych oraz uzyskiwanie wydruków ekranów. Analizator 2399 zaprojektowano pod kątem przyszłej rozbudowy. System operacyjny oraz system pamięci umożliwiają rozszerzenie funkcjonalności.

OPCJA OPROGRAMOWANIA ‘ODLEGŁOŚĆ DO USZKODZENIA’

Analizator widma 2399A jest szeroko stosowany przez inżynierów pracujących w terenie do monitoringu widma na wyjściu nadajników telefonii komórkowej. Nowa opcja ‘Distance do Fault’ (DTF) ‘odległość do uszkodzenia’ umożliwia pomiar VSWR kabli antenowych RF i , w przypadku przekroczenia limitu testu, wykonuje pomiar DTF (TDR) dla zidentyfikowania uszkodzonej części systemu antenowego RF. Praktyka pokazuje, że jedną z najczęstszych przyczyn degradacji lub uszkodzenia systemów komunikacyjnych RF stanowi linia transmisyjna ze stacji bazowej nadajnika-odbiornika do anteny.

TESTOWANIE LINII TRANSMISYJNEJ

Przy instalacji nowej stacji telefonii komórkowej, najważniejszym pomiarem sprawdzającym jakość instalacji jest pomiar VSWR (strat odbiciowych) kabla antenowego, zakończonego systemem antenowym. Zła instalacja spowoduje niedopuszczalne starty odbiciowe (VSWR), obniżające jakość systemu. Nawet system spełniający z zapasem parametry (po zainstalowaniu) może z czasem ulec degradacji wskutek warunków pogodowych, korozji lub przypadkowego uszkodzenia

SZYBKA LOKALIZACJA USZKODZENIA (DTF)

Opcja DTF analizatora widma IFR 2399A została wprowadzona dla umożliwienia użytkownikom dokonywanie rutynowych i szybkich pomiarów strat odbiciowych VSWR. Przełączenie na tryb DTF zawęża obszar występowania błędu, umożliwiając przeprowadzenie działania korygującego.

Uproszczona jest identyfikacja uszkodzonego elementu w systemie oraz naprawa, co zmniejsza czas przestoju. 2399A mierzy DTF w czasie rzeczywistym, dzięki czemu można nawet identyfikować błędy nieciągłe.

WBUDOWANE

Opcja programowa DTF dostarczana jest wraz z wbudowaną bazą danych linii transmisyjnych, zawierającą charakterystyki najbardziej popularnych kabli koncentrycznych. Eliminuje to potrzebę odwoływania się do arkuszy danych producentów przy konfigurowaniu 2399A do trybu pracy DTF.

3

SPECYFIKACJE

CZĘSTOTLIWOŚĆ

Zakres strojenia

kHz do GHz

Rozdzielczość

1Hz

Szerokość zakresu przestrajania częstotliwości (span)

100 Hz/dz do 300 MHz/dz w krokach 1, 2, 5 (wybór automatyczny) span zero i span pełny (9 kHz do 3 GHz.) Ręczny wybór: Start, Stop i Span

Dokładność ‘Span’

±3% wskazywanej szerokości ‘span’

Dokładność odczytu

±( dokładność span + dokładność częstotliwości wzorcowej + 50%RBW)

Stabilność

Szczątkowa FM <100 Hz p-p przy 1 kHz RBW, 1 kHz VBW, (p-p w 20 ms)

Wstęgi boczne szumów

-90 dBc/Hz przy offsecie 10 kHz mierzone przy 2.9 GHz

-98 dBc/Hz przy offsecie 100 kHz mierzone przy 2.9 GHz

CZĘSTOŚCIOMIERZ

Rozdzielczość

1 Hz, 10 Hz, 100 Hz, 1 kHz

Dokładność

±( błąd częstotliwości odniesienia + dokładność odczytu częstotliwości + rozdzielczość częstościomierza ±1 liczba)

Czułość

<-70 dBm od 50 kHz do 3 GHz

AMPLITUDA

Zakres pomiaru

+30 dBm do -110 dBm

DANL

Amp wyj (typ) Amp wej (typ)

50 kHz do 100 kHz ˇÜ-95 dBm amp wyj, -105 dBm -117 dBm 100kHz do 3 GHz amp wyj ˇÜ-105 dBm, -115 dBm -127 dBm 300 Hz RBW, 10 Hz VBW

1 dB punkt kompresji

-10 dBm minimum 100 kHz do 3 GHz przy tłumieniu 0 dB

Wyświetlany zakres

100 dB w skali log 10 dB/dz

50 dB w skali log 5 dB/dz 20

dB w skali log 2 dB/dz

10 dB w skali log 1 dB/dz

10 działek przy liniowej skali amplitudy

Jednostki amplitudy

Tryb skali Log dBm i dBmV

Tryb skali liniowej V (µV, mV, etc.) lub dBV (tylko dBmV)

Tryb quasi-szczytowy dBµV, dBmV lub dBm

Liniowość wyświetlania

5 i 10 dB/dz, ±0.15 dB/dB, ˇÜ±1.5 dB na 10 działkach

1 i 2 dB/dz, ±0.5 dB na 10 działkach

Liniowa, ±10 % poziomu odniesienia na 10 działkach

Odpowiedź częstotliwościowa

±1.5 dB od 10 MHz do 3 GHz i ±2 dB od

9 kHz do 10 MHz przy tłumieniu RF 10 dB

TŁUMIK

Zakres

0 dB do 50 dB w wybieranych ręcznie krokach 10 dB lub automatyczny przy sprzężeniu do poziomu odniesienia

Dokładność

±0.5 dB/krok do 1.5 dB maksimum

POZIOM ODNIESIENIA

Zakres

-110 dBm do +30 dBm z filtrem 1 kHz przy użyciu skali 1 dB/dz

Dokładność

±1.5 dB (50 kHz do 3 GHz)

Rozdzielczość

kroki 0.1 dB

Sygnały pasożytnicze szczątkowe

ˇÜ-85 dBm (wejście zakończone, tłumienie 0 dB)

Zniekształcenia harmoniczne

ˇÜ-60 dBc (wejście -40 dBm przy tłumieniu 0 dB)

Intermodulacja

ˇÜ-60 dBc (100 MHz do 2.9 GHz przy wejściu -30 dBm)

Pozostałe sygnały pasożytnicze

ˇÜ-60 dBc (10 MHz do 2.9 GHz przy -30 dBm)

FILTRY PASMOWE

Wybór

300 Hz, 1 kHz, 3 kHz, 10 kHz, 30 kHz, 100 kHz, 300 kHz, 1 MHz, 3

MHz + 10 Hz, 30 Hz, 100 Hz (opcja 05)

Dokładność

±20%

Selektywność

60 dB/3 dB stosunek <15:1

z wyjątkiem filtru 3 MHz 50 dB/3 dB stosunek <15:1

60 dB/6 dB stosunek <12:1 for 9 kHz i filtrów Quasi-szczytowych 120 kHz

Błąd przełączania

±1.0 dB

Wybór video

10 Hz do 1 MHz w sekwencji 1-3-10 plus pełne BW

PRZEMIATANIE

Szybkość (pełny ekran)

50 ms do 1000 s w sekwencji1-2-5, 25 µs do 20 s w Zero Span

Dokładność przemiatania

20% dla <100 ms, 10% dla pozostałych szybkości

Źródło triggera

Zewnętrzny, Sieć, Video, wolnobieżny

Tryby triggera

Ciągły, jednorazowy

Poziom triggera

Trigger wewnętrzny: regulacja na 10 działkach

Trigger zewnętrzny (płyta tylna): poziom TTL

Opóźnienie triggera

±czas jednego przemiatania

WYŚWIETLANIE

Typ

LCD kolor, TFT, 6.4 cala.

Rozdzielczość

640 H x 480 V aktywny obszar wyświetlania

MARKERY

Liczba

Do 9 kolorowych markerów z 9 markerami Delta

Tryby

Normal , Delta, Peak Search, Peak Track, 1/Delta, Marker Track,

Marker to Center, Marker to Reference, All Markers do peak

Marker

Marker śledzący

Marker środka

Marker odniesienia

Marker szczytu

PAMIĘĆ

Zapamiętywanie przebiegów

Do 1,000 przebiegów w pamięci wewnętrznej

Zapamiętywanie ustawień

Do 2,000 stanów pracy w pamięci wewnętrznej

Pamięć zewnętrzna

Napęd FDD 3.5” dla pamięci masowej

Wyświetlanie przebiegów

2 maks.

WEJŚCIA

Wejście RF

Złącze typu "N" 50 Ohm , żeńskie

VSWR na wejściu

<1.5:1 od 150 kHz do 3 GHz przy tłumieniu 10 dB

Maksymalny sygnał wejściowy

+30 dBm przy tłumieniu 30 dB, 50 Vdc

Emisja LO

ˇÜ-70 dBm przy tłumieniu 10 dB

WYJŚCIA

Wyjście IF

Nominalnie10.7 MHz

Wyjście Video

Wyjście VGA 0 do 5 Vdc,

Sterowniki drukarek

Drukarka równoległa kompatybilna z PCL5 poprzez standardowe złącze 25-pin żeńskie D-Sub

Zasilanie sondy

+15 V, -12 V i masa

WZORZEC CZĘSTOTLIWOŚCI (NORMALNA

STABILNOŚC - PATRZ RÓWNIEŻ 003)

Częstotliwość

10 MHz

Poziom wyjściowy

+5 dBm nominalny

Stabilność temperaturowa

±2 ppm

Starzenie

±1 ppm/rok

Złącze

BNC żeńskie

Wejście zewnętrzne

-5 dBm do +15 dBm

interfejsy

GPIB

Zgodny z IEEE 488.1 -1987, 488.2 -1992

Rozkazy

SH1, AH1, T6, L4, SR1, RL1, PP0, DC1, C0, LE0, TE0

RS-232C

Pełny dupleks

Szybkość bitowa

110 bps, 300 bps, 600 bps, 1200 bps, 2400 bps,4800 bps, 9600 bps, 19.2 kbps, 38.4 kbps, 57.6 kbps, 115.2 kbps

Parzystość

Parzystość, nieparzystość lub brak

Długość danych

Wybór 7 lub 8 bitów

Bity stopu

1 lub 2 bity

Protokół

Brak, Xon-Xoff, RTS-CTS, DTR-DSR

WARUNKI ŚRODOWISKOWE

Eksploatacja

0 do 40°C

Magazynowanie

-20 do+70°C Temperatura

i wilgotność

Spełnia MIL-T-28800E dla przyrządów typu 2, klasy 5, bez kondensacji (85 % eksploatacja, 90 % magazynowanie)

Wibracje / udary

Spełnia MIL-T-28800E dla typu 2, klasy 5

Wysokość

Eksploatacyjna do 3,000 m (19,842 ft.), nie eksploatacyjna-do 12,200 m (40,026 ft.)

BEZPIECZEŃSTWO WYROBU

Spełnia EN61010-1, dla przyrządów przenośnych klasy 1, przeznaczony do stosowania w środowisku o stopniu zanieczyszczenia 2. Przyrząd może być zasilany z sieci kategorii II.

KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA

Spełnia limity określone w następujących normach: EN 55011: klasa A i EN 50082-1

PARAMETRY OGÓLNE

Wymiary

Szer. 350 mm (13.78 in.),wys. 185 mm (7.28 in.), głębokość 381 mm (15 in.) wraz z rączkami

Waga

9.4 kg (20.7 Ibs.)

Czas wygrz ewa nia

15 minut dla osiągnięcia specyfikowanej dokładność

ZASILANIE

Napięcie

100 do 240 Vac ±10%

Częstotliwość

50 do 60 Hz

Moc

90 W max. bez opcji

OPCJE SPRZETOWE

GENERATOR ŚLEDZĄCY

Zakres częstotliwości

100 kHz do 3 GHz

Poziom wyjściowy

0 do -70 dBm

Rozdzielczość poziomu wyjściowego

0.1 dB step

Dokładność poziomu bezwzględna

ˇÜ±1.0 dB przy 0 dB

Płaskość częstotliwości

ˇÜ2.0 dB przy -10 dBm

Czystość sygnału

Harmoniczne ˇÜ-15 dBc

Nieharmoniczne ˇÜ-25 dBc

Podharmoniczne ˇÜ-25 dBc

Przesłuch

ˇÜ-90 dBm

WYSOKOSTABILNA PODSTAWA CZASU (OPTCJA 03)

Stabilność temperaturowa

± 0.2 ppm

Starzenie

±0.1 ppm/ rok.

DETEKTOR QUASI-SZCZYTOWY (OPCJA 04)

Detektor quasi-szczytowy i filtry EMC

RBW 9 kHz Zakres B 120 kHz zakres C

Zakres częstotliwości 150 kHz do 30 MHz 30 MHz do 1 GHz

Czas ładowania (ms) 1 ±20% 1 ±20%

Czas rozład. (ms) 160 ±20% 550 ±20%

Czas wyświetlania (ms) 160 ±20% 100 ±20%

ROZDZIELCZOŚĆ CYFROWYCH FILTRÓW

PASMOWYCH (OPCJA 05)

Zakresy

100 Hz, 30 Hz, 10 Hz

Dokładność zakresu

±20%

Selektywność (-60 dB/-3 dB)

<5:1

Maksymalny span

1MHz

Czasy przemiatania dla span 10 kHz

RBW 100 Hz <0.9 sek.

30 Hz <3 sek

10 Hz <4.5 sek

Wyświetlane średnie poziomy szumu (DANL) pomiędzy 1 MHz i 2.4 GHz zmniejszone typowo o 5 dB względem wartości dla filtra pasmowego 300 Hz.

OPCJE PROGRAMOWE

OPCJA 111 – ‘ODLEGŁOŚĆ DO USZKODZENIA’ (DTP)

ODLEGŁOŚĆ DO USZKODZENIA

Pomiar DTF

Zakres pomiaru

Do 99 km (324,720 ft.) zależnie od tłumienności kabla

Jednostki

Metry lub stopy

Minimalna

rozdzielczość

Dla dwóch jednakowych nieciągłości amplitudy przy

maksymalnym span:

13.24 x Vr cm

Gdzie Vr jest względnym współczynnikiem szybkości dla kabla.

Maksymalna szybkość uaktualniania pomiarów

20 ms dla 500 punktów

Zakresdynamiki

>60dB

Dokładność odległości

0.78 m dla jednego uszkodzenia

Baza danych linii transmisyjnej

Dane popularnych kabli - w standardzie

Pomiar VSWR lub tłumienności odbiciowej

Kalibracja

Zwarcie lub rozwarcie

Liniowość

Taka jak analizatora widma: <0.15 dB/dB, <1.5 dB na 10 działkach

Dokładność

Liniowość + kierunkowość + niedopasowanie portu testującego

Dla mostka 59999/170 przy częstotliwości >50 MHz: Dokładność <0.01 0.032ń2 liniowość Gdzie ń jest współczynnikiem odbicia testowanego systemu.

OPCJE OPOMIAROWE

Użytkownik może wybrać akcesoria dla wymaganego reżymu testu. Aby działała opcja DTF opcja, 2399A musi być wyposażony w opcjonalny generator śledzący (2399A/1) i oprogramowanie DTF,opcja 011.

Konfiguracje sprzętowe

1. Tylko VSWR (tłumienność odbiciowa)

Zawiera:

Mostek RF (5 MHz do 3 GHz) 59999/170

Kabel RF, 0.5 m [typ N (męski) na typ N (męski)] 54351/022

Adapter typ N (męski) na typ N (męski) 54311/175

2. Tylko DTF

Zawiera:

Dzielnik mocy (typ N) 54311/187

Kabel RF, 0.5 m [typ N (męski) na typ N (męski)] 54351/022

Obciążenie kalibracji (50 Ohm) 54421/023

3. VSWR (tłumienność odbiciowa) i DTF

Zawiera:

Mostek RF (5 MHz do 3 GHz) 59999/170

Kabel RF, 0.5 m [typ N (męski) na typ N (męski)] 54351/022

Adapter typ N (męski) na typ N (męski) 54311/175

Dzielnik mocy (typ N) 54311/187

Obciążenie kalibracji (50 Ohm) 54421/023

OPCJA 12 – EDYCJA ETYKIETY MARKERA

Opcja programowa umożliwiająca użytkownikowi zmianę etykiety markera z normalnego formatu numerycznego na zdefiniowany przez użytkownika 4-cyfrowy format numeryczny

OPCJA 113 - EEMC

Opcja programowa, która musi być użyta wraz z opcją 04, daje użytkownikowi pewne funkcje wymagane dla wstępnego testowania EMC.. Funkcje obejmują:Wprowadzanie współczynników korekcji dla: Testu anteny, Tłumienności kabla, Charakterystyk transduktora, Dodawanie linii limitów, Wybór skal częstotliwości Log lub Liniowej, Półautomatyczna praca funkcji quasi-szczytowych

WERSJE OPCJE I AKCESORIA

Wersje

2399A/0 9 kHz do 3 GHz podstawowy analizator widma

2399A/1 2399A/0 z generatorem śledzącym

Opcje

3 Wysokostabilna podstawa czasu

4 Detektory quasi-szczytowe i filtry

5 Cyfrowe filtry pasmowe

11 Odległość do uszkodzenia (DTF) - oprogramowanie

12 Oprogramowanie edycji etykiety markera

13 Oprogramowanie EMC

Akcesoria dostarczone

Pokrywa przednia

Instrukcja obsługi

Instrukcja programowania

Kabel zasilania AC

Kabel RS-232

Bezpieczniki 2 x 250 V, 3.15 A

80010 Miękka torba transportowa

Akcesoria opcjonalne

Instrukcja serwisowa

AC2621 zestaw do montażu w stojaku

59999/170 Mostek tłumienności odbic. 5 MHz do 3 GHz, typ N (ż)

AC4250 BNC 50 N na 75 .

AC5008 Blok DC typ N

AC8700 Antena UHF

80010 Miękka torba transportowa

Opis w języku angielskim: 2399: Spectrum Analyzer

Produkty z tej samej kategorii